Definícia slova "liek" zahŕňa odkaz na prevenciu aj liečbu chorôb. Podľa medicínskych inštitúcií je jednou z najúčinnejších metód prevencie chorôb očkovanie, ktoré je v Oxfordskom stručnom medicínskom slovníku z roku 2007 definované ako:

"prostriedok na vytvorenie imunity voči chorobe pomocou vakcíny alebo špeciálneho prípravku antigénneho materiálu na stimuláciu tvorby príslušných protilátok."

Prítomnosť príslušných protilátok sa preto považuje za synonymum imunity, ktorá je definovaná ako:

"schopnosť tela odolávať infekciám, ktorú mu poskytuje prítomnosť cirkulujúcich protilátok a bielych krviniek."

Ako vyplýva z definície, očkovanie sa zakladá na pojme "imunita" a na myšlienke, že vystavenie infekčnej chorobe stimuluje telo k produkcii príslušných protilátok, ktorých prítomnosť údajne znamená, že telo získalo "prirodzenú imunitu" voči tejto chorobe. Táto myšlienka má však jeden problém, pretože ľudia sa môžu opakovane stretnúť s tou istou infekčnou chorobou, čo znamená, že sa im nepodarilo získať "imunitu" po prvom kontakte s chorobou. Táto myšlienka je zjavne chybná, pretože nie je podložená empirickými dôkazmi.

Očkovanie je založené na rovnakom predpoklade imunity s dodatočným tvrdením, že vakcíny sú účinnejšie pri stimulovaní organizmu k tvorbe vhodných protilátok. Avšak aj u očkovaných ľudí sa opakovane vyskytujú infekčné ochorenia, proti ktorým boli očkovaní; ani oni nezískali "imunitu". Očkovaní ľudia, ktorí si nevytvorili príslušné protilátky, sa nazývajú "non-respondéri".

V snahe ponúknuť vysvetlenie pre "nereagujúcich" na vakcíny sa na internetovej stránke WHO s názvom Nežiaduce udalosti po očkovaní (AEFI) v sérii stránok na tému Globálna bezpečnosť vakcín uvádza toto objavné vyhlásenie:

"Neexistuje dokonalá vakcína, ktorá by chránila každého, kto ju dostane, a bola úplne bezpečná pre každého."

Toto tvrdenie je v jasnom rozpore so všeobecne uznávaným názorom, že vakcíny sú v zásade bezpečné a účinné; ak by to tak bolo, boli by bezpečné a účinné pre každého.

Tvrdenie, že vakcíny sú nielen neúčinné, ale dokonca nebezpečné, dokladá aj Herbert Shelton, ktorý v súvislosti s vakcínou proti kiahňam v knihe Natural Hygiene uvádza: V knihe Nefalšovaný spôsob života človeka sa uvádza, že:

"Okrem toho, že vakcína zlyhala ako prevencia, spôsobuje celý rad zlých vedľajších účinkov a iatrogénnych ochorení."

Nežiaduce účinky vakcín sa vážne podceňujú z viacerých dôvodov, z ktorých jeden je ten, že odhalenie ich skutočnej škodlivosti by spochybnilo tvrdenie WHO, že vakcíny sú veľkým úspechom v oblasti zdravia, ktorý zachraňuje životy; postup, ktorý spôsobuje poškodenie zdravia, nemôže byť súčasne postupom, ktorý zachraňuje životy. Ďalším dôvodom je, že na odstránenie "smrteľných infekčných chorôb" je potrebné zaočkovať vysoké percento populácie; hovorí sa o "stádovej imunite", ktorej chybná povaha bude rozobraná v ďalšom článku. Táto vysoká úroveň "očkovania" však bude ohrozená všeobecným povedomím verejnosti o škodlivosti vakcín, pretože je veľmi pravdepodobné, že veľký počet ľudí odmietne podrobiť seba a svoje rodiny očkovaniu.

Tvrdí sa, že nedosiahnutie stádovej imunity v určitej populácii bude mať škodlivý vplyv na úsilie o odstránenie smrteľných chorôb, ale nie je to tak; jediný škodlivý vplyv nedosiahnutia požadovaného percenta "očkovania" bude mať na zisky farmaceutických spoločností vyrábajúcich vakcíny.

UNICEF (Detský fond OSN) v článku z roku 1996 s názvom Vakcíny dostali pod kontrolu 7 chorôb uvádza odvážne tvrdenie, že:

"Dvesto rokov po objavení očkovacej látky anglickým lekárom Edwardom Jennerom sa očkovanie zaslúžilo o záchranu približne 9 miliónov životov ročne na celom svete."

Toto tvrdenie však nemožno doložiť.

Anglicko bolo krajinou, v ktorej sa prvýkrát zaviedlo očkovanie vďaka Edwardovi Jennerovi; bolo tiež prvou krajinou, ktorá zaviedla povinné očkovanie. Práve z týchto dôvodov, ako aj z dôvodu rozsiahlej dokumentácie a štatistických informácií, ktoré sú na túto tému k dispozícii, poskytuje situácia v Anglicku väčšinu materiálu pre túto diskusiu.

Jedným z mnohých lekárov, ktorí vzniesli námietky proti očkovaniu, bol Dr. Walter Hadwen MD MRCS LRCP, ktorý získal kvalifikáciu v Anglicku v rámci Kráľovskej akadémie chirurgov aj Kráľovskej akadémie lekárov. V roku 1896 Dr. Hadwen vystúpil na stretnutí, na ktorom vyhlásil:

"Ako lekár sa na očkovanie pozerám ako na urážku zdravého rozumu, ako na poverčivosť v jeho pôvode, ako na nevedeckosť v teórii a praxi a ako na zbytočnosť a nebezpečenstvo v jeho charaktere."

Zákony o očkovaní z roku 1853 a nasledujúce zákony zaviedli v Anglicku povinné očkovanie detí, hoci v tom čase bola povinná len vakcína proti kiahňam. Dr. Hadwen mal proti očkovaniu také silné námietky, že odmietol dať zaočkovať svoje vlastné deti, napriek tomu, že si za toto odmietnutie vyslúžil celkovo deväť trestných stíhaní.

Dr. Charles Creighton MD, ďalší kvalifikovaný anglický lekár, bol v lekárskych kruhoch tak vysoko cenený, že ho v roku 1884 požiadali, aby napísal heslo o očkovaní do deviateho vydania Encyclopaedia Britannica. V tom čase plne podporoval očkovanie, ale pred napísaním požadovaného textu sa rozhodol túto tému dôkladne preskúmať. Výsledok jeho skúmania vysvetľuje doktorka Eleanor McBean ND vo svojej knihe The Poisoned Needle (Otrávená ihla):

"Súhlasil s tým, ale namiesto toho, aby sa uspokojil s obvyklými vyhláseniami, vrátil sa priamo k Jennerovým vlastným spisom a k dobovým dokumentom. Prehľadal pro- a protiočkovaciu literatúru mnohých krajín a dospel k záveru, že očkovanie je 'groteskná povera'."

Ďalším anglickým lekárom, ktorý sa postavil proti očkovaniu, bol Dr. M. Beddow Bayly MD MRCS LRCP, ktorý tiež získal kvalifikáciu v Kráľovskej akadémii chirurgov aj v Kráľovskej akadémii lekárov. V roku 1936 Dr. Beddow Bayly napísal brožúru s názvom Prípad proti očkovaniu, v ktorej uvádza, že

"Neexistuje žiadny vedecký základ alebo odôvodnenie tejto praxe a história očkovania je záznamom poverčivého rituálu, ktorý sa uskutočňoval pomocou viacerých metód, z ktorých každá bola postupne zrušená, keď skúsenosť preukázala jej nebezpečenstvo, a ktorý prináša množstvo extravagantných tvrdení, z ktorých ani jedno neobstálo v skúške času."

Je zrejmé, že v roku 1936 ešte stále chýbali vedecké základy a opodstatnenie očkovania, čo sa nezmenilo ani na začiatku 21. storočia.

Možno sa tiež domnievať, že očkovanie v 21. storočí je iné, že táto prax teraz funguje na základe "vedy založenej na dôkazoch".

Ako však ukázala práca Dr. Hadwena, Creightona a Beddowa Baylyho, objektívne skúmanie histórie tejto praxe odhalilo, že neexistuje žiadna veda alebo dôkaz, na ktorom bola táto prax pôvodne založená; od čias Edwarda Jennera nebola vyvinutá žiadna nová "vedecká teória". Očkovanie stále nemá žiadny vedecký základ ani opodstatnenie.

 


Aká je vaša reakcia?

confused confused
2
confused
fail fail
1
fail
love love
3
love
lol lol
0
lol
omg omg
2
omg
win win
1
win