Włochy: Zawieszenie pensji dla wszystkich pracowników bez "paszportu COVID"?


Włoski rząd zatwierdził plan wprowadzenia obowiązku posiadania przez wszystkich pracowników certyfikatu Covid "Green Pass". Plan, który spowoduje zawieszenie wynagrodzenia dla tych, którzy nie posiadają przepustki, zostanie wprowadzony w życie w przyszłym miesiącu.

Nowe przepisy dla wszystkich pracowników

Plan, zatwierdzony w czwartek przez rząd kraju, zostanie uruchomiony 15 października. Włoski Senat poparł go przytłaczającą większością głosów, przy 189 głosach za, tylko 32 przeciw i dwóch wstrzymujących się. Plan będzie obowiązywał co najmniej do końca tego roku.

Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy pracownicy sektora publicznego i prywatnego we Włoszech będą zobowiązani do uzyskania certyfikatu "zielonej przepustki" Covid-19. Osoby, które nie przedstawią certyfikatu na żądanie, mogą zostać zawieszone w obowiązkach służbowych po upływie pięciodniowego okresu karencji, ale nie mogą zostać zwolnione.

Pracownicy bez ważnego świadectwa zdrowia, którzy mimo to ośmielą się zgłosić do pracy, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości od 600 do 1500 euro (od $705 do $1,175). Oczekuje się, że dalsze szczegóły planu zostaną wkrótce oficjalnie ogłoszone.

W sierpniu Włochy wprowadziły wymóg posiadania przepustki do miejsc publicznych, takich jak restauracje i bary, a następnie w tym miesiącu wprowadziły obowiązek jej posiadania przez nauczycieli i innych pracowników sektora publicznego. Teraz stały się pierwszym krajem europejskim, który wprowadził obowiązek posiadania certyfikatu dla całej siły roboczej.

Coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące "zielonej przepustki" wywołały liczne protesty w całych Włoszech.