Czy "Mapa Transformacji COVID-19" WEF przekształci społeczeństwo w więzienie pod gołym niebem?


Wraz z "mapą transformacji COVID-19", celem Światowego Forum Ekonomicznego jest przekształcenie społeczeństwa w więzienie pod gołym niebem, w technokrację.

Światowe Forum Gospodarcze (WEF) jest klasyczną organizacją globalistyczną. Na ich oficjalnej stronie internetowej znajduje się interaktywna aplikacja internetowa o nazwie "mapa transformacji COVID-19".


Mapa ta jest niezwykle szczegółowa i dotyczy wszystkich dalekosiężnych aspektów reagowania na pandemię. Stworzenie tego planu musiało zająć lata.

Zrzut ekranu z intelligence.weforum.org

Mapa mówi o 5G, cyfrowej tożsamości (ID2020), cyfrowej walucie, AI, cyberbezpieczeństwie, szczepieniach, polityce i prawodawstwie, kontroli populacji...

Twierdzę, że takie tematy jak 5G i waluta cyfrowa nie powinny być przedmiotem zainteresowania w obliczu pandemii.


To narzędzie wyraźnie pokazuje prawdziwe agendy, które globaliści chcą realizować pod pozorem walki z COVID-19.

Mapa transformacji WEF 'COVID-19'. Walkthrough zaczyna się od 15m28s. (BitChute)