robert f. kennedy użył powtórzeń, paralelizmów i przenośni w swoim przemówieniu