Czy Ocaleni z Holokaustu domagają się zaprzestania stosowania szczepionek Covid-19?


Osoby ocalałe z Holokaustu i ich potomkowie wystosowali list do Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz brytyjskiej Agencji Regulacyjnej ds. Produktów Medycznych i Opieki Zdrowotnej (MHRA), w którym domagają się wstrzymania wprowadzania szczepionki Covid-19 po decyzji FDA o wydaniu pełnej zgody na nowe partie szczepionki COVID-19 firmy Pfizer.

Władze naruszyły Kodeks Norymberski

Osoby, które przeżyły, oskarżyły władze o niedostateczne informowanie ludności o ryzyku związanym ze szczepionkami i naruszenie prawa do swobodnej świadomej zgody zgodnie z Kodeksem Norymberskim.


Zastrzyki Covid-19 są obecnie objęte tzw. warunkowym pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu w Europie i tymczasowym pozwoleniem w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że są one dopuszczone wyłącznie do użytku w nagłych wypadkach, ponieważ do 2023 r. pozostaną w fazie trzeciej badań klinicznych.


Ocaleni z Holokaustu stwierdzili, że uodpornienie całej planety "nigdy wcześniej nie zostało dokonane poprzez dostarczenie syntetycznego mRNA do ludzkiego ciała. Jest to eksperyment medyczny, do którego należy zastosować Kodeks Norymberski...

"My, ocaleni z okrucieństw popełnionych przeciwko ludzkości podczas II wojny światowej (...) doświadczamy déjà vu, które jest tak przerażające, że powstajemy, by chronić naszych bliźnich".

W liście do EMA autorzy wymieniają 22 poważne zdarzenia niepożądane, które były znane FDA przed wydaniem zezwolenia na zastosowanie w trybie nagłym, ale nie zostały podane do publicznej wiadomości, w tym chorobę wywołaną przez szczepionkę, udar mózgu, zapalenie mięśnia sercowego, ostry zespół zapalny wieloukładowy u dzieci, zespół Guillaina-Barrégo, choroby autoimmunologiczne oraz ciążę i poród. Przeczytaj tutaj.Ocaleni z holocaustu piszą, że "stopień ryzyka, które należy podjąć, nigdy nie powinien przekraczać tego, który jest określony przez humanitarną wagę problemu, który ma być rozwiązany. Szczepienie" przeciwko Covidowi okazało się bardziej niebezpieczne niż Covid dla około 99% wszystkich ludzi.

"Jak udokumentował Johns Hopkins w badaniu 48.000 dzieci, dzieci są w zerowym stopniu zagrożone wirusem. Wasze własne dane pokazują, że dzieci, które nie są w żadnym stopniu zagrożone wirusem, miały ataki serca po szczepieniu; ponad 15.000 doznało zdarzeń niepożądanych - w tym ponad 900 poważnych zdarzeń. Co najmniej 16 nastolatków zmarło po szczepieniu w USA."

Sygnatariusze dodają, że zgodnie z Zasadą 10 Kodeksu, eksperymenty medyczne muszą zostać przerwane w każdym przypadku, gdy "kontynuacja eksperymentu może doprowadzić do uszkodzenia ciała, kalectwa lub śmierci uczestnika eksperymentu".

Podkreślili oni również, że szczepionki naruszają prawo do dobrowolnej zgody zgodnie z Kodeksem Norymberskim "bez interwencji jakiegokolwiek elementu siły, oszustwa, podstępu, przymusu, wymuszenia lub innej ukrytej formy przymusu".

"Jeśli 80 lat temu to Żydzi byli demonizowani jako roznosiciele chorób zakaźnych, to dziś są to nieszczepieni".

Autorzy, wśród których znajdują się ocaleni z obozów koncentracyjnych, ich synowie, córki i wnuki, stwierdzają: "Jest dla nas oczywiste, że na naszych oczach rozgrywa się kolejny holokaust na większą skalę. Większość ludności świata nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, co się dzieje, ponieważ ten rodzaj zorganizowanej zbrodni jest poza zasięgiem ich doświadczenia. My jednak wiemy. Niektórzy z nas mają osobiste wspomnienia."

Pismo skierowane jest do pani Emer Cooke, dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Leków, z kopią do dr Raimunda Bruhina, dyrektora Swiss Medic w Szwajcarii, oraz dr June Raine, tymczasowego dyrektora naczelnego Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency w Wielkiej Brytanii.

Ocaleni zakończyli swój list prośbą do pani Cooke o podanie prawdziwej liczby ofiar szczepionek i zapytali "ilu wystarczy, aby obudzić twoje sumienie?".

List przesłane do EMA i MHRA

Oto list wysłany do EMA i MHRA przez ocalałych z Holocaustu w całości 

Panie i Panowie,

My, ocaleni z okrucieństw popełnionych przeciwko ludzkości w czasie II wojny światowej, czujemy się zobowiązani do postępowania zgodnie z własnym sumieniem i napisania tego listu.

Jest dla nas oczywiste, że na naszych oczach rozgrywa się kolejny holokaust o większej skali. Większość ludności świata nie zdaje sobie jeszcze sprawy z tego, co się dzieje, gdyż rozmiary zorganizowanej zbrodni, takiej jak ta, są poza zasięgiem ich doświadczenia. My jednak wiemy. Pamiętamy nazwisko Josef Mengele. Niektórzy z nas mają osobiste wspomnienia. Przeżywamy déjà vu, które jest tak przerażające, że powstajemy, aby chronić naszych biednych bliźnich. Do zagrożonych niewiniątek należą teraz dzieci, a nawet niemowlęta.

W ciągu zaledwie czterech miesięcy szczepionki COVID-19 zabiły więcej osób niż wszystkie dostępne szczepionki razem wzięte od połowy 1997 roku do końca 2013 roku - okres 15,5 roku. A najbardziej poszkodowani są ludzie w wieku od 18 do 64 lat - czyli w grupie, której nie było w statystykach Covida.

Wzywamy was do natychmiastowego zaprzestania tego bezbożnego eksperymentu medycznego na ludzkości.

To, co nazywacie "szczepionką" przeciwko SARS-Cov-2, jest w rzeczywistości bluźnierczym wkroczeniem w naturę. Nigdy wcześniej nie dokonano immunizacji całej planety poprzez dostarczenie syntetycznego mRNA do organizmu ludzkiego. Jest to eksperyment medyczny, do którego należy zastosować Kodeks Norymberski.

10 zasad etycznych zawartych w tym dokumencie stanowi fundamentalny kodeks etyki medycznej, który został sformułowany podczas Procesu Lekarzy w Norymberdze w celu zapewnienia, że istoty ludzkie nigdy więcej nie będą poddawane niedobrowolnym eksperymentom i procedurom medycznym.

Zasada 1 Kodeksu Norymberskiego:

(a) "Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie konieczna. Oznacza to, że osoba, której to dotyczy, powinna mieć zdolność prawną do wyrażenia zgody; powinna być tak usytuowana, aby móc korzystać z prawa do swobodnego wyboru, bez ingerencji jakiegokolwiek elementu siły, oszustwa, podstępu, przymusu, wymuszenia lub innej ukrytej formy przymusu; oraz powinna mieć wystarczającą wiedzę i zrozumienie elementów przedmiotowej sprawy, aby umożliwić jej podjęcie świadomej i oświeconej decyzji.

(b) Ten ostatni element wymaga, aby przed przyjęciem pozytywnej decyzji przez osobę poddawaną eksperymentowi, należy jej podać do wiadomości charakter, czas trwania i cel eksperymentu; metodę i środki, za pomocą których ma być przeprowadzony; wszelkie niedogodności i niebezpieczeństwa, których należy się spodziewać; oraz skutki dla jej zdrowia lub osoby, jakie mogą wyniknąć z jej udziału w eksperymencie.

(c) Obowiązek i odpowiedzialność za upewnienie się co do jakości zgody spoczywa na każdej osobie, która inicjuje, kieruje lub uczestniczy w eksperymencie. Jest to obowiązek i odpowiedzialność osobista, która nie może być bezkarnie przeniesiona na inną osobę.

Re. (a): Nie ma mowy o wolnej decyzji. Mass media sieją strach i panikę oraz stosują zasadę propagandy Goebbelsa, powtarzając nieprawdę tak długo, aż się w nią uwierzy. Od tygodni nawołują do ostracyzmu wobec nieszczepionych. Jeśli 80 lat temu to Żydzi byli demonizowani jako roznosiciele chorób zakaźnych, to dziś to nieszczepionych oskarża się o rozprzestrzenianie wirusa. Nietykalność cielesna, wolność podróżowania, wolność pracy, wszelkie współistnienie zostały odebrane ludziom, aby wymusić na nich szczepienia. Dzieci są nakłaniane do szczepień wbrew woli rodziców.

Ad (b): 22 straszne skutki uboczne wymienione już w zezwoleniu FDA na użycie w nagłych wypadkach nie zostały ujawnione uczestnikom eksperymentalnej próby. Wymieniamy je poniżej na korzyść światowej opinii publicznej.

Z definicji nigdy nie było świadomej zgody. W międzyczasie w licznych bazach danych odnotowuje się tysiące skutków ubocznych. Podczas gdy tak zwane numery przypadków są podawane w 30-minutowych odstępach przez wszystkie środki masowego przekazu, nie wspomina się ani o poważnych, niepożądanych skutkach ubocznych, ani o tym, jak i gdzie należy je zgłaszać. O ile nam wiadomo, nawet zarejestrowane szkody zostały na dużą skalę usunięte w każdej bazie danych.

Zasada 6 Kodeksu Norymberskiego wymaga: "Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nie powinien nigdy przekraczać stopnia wyznaczonego przez humanitarną wagę problemu, który ma być rozwiązany przez eksperyment".

"Szczepienie" przeciwko Covidowi okazało się bardziej niebezpieczne niż Covid dla około 99% wszystkich ludzi. Jak udokumentował Johns Hopkins, w badaniu 48.000 dzieci, dzieci są w zerowym stopniu zagrożone wirusem. Wasze własne dane pokazują, że dzieci, które nie są w żadnym stopniu zagrożone wirusem, miały ataki serca po szczepieniu; ponad 15.000 doznało zdarzeń niepożądanych - w tym ponad 900 poważnych zdarzeń. Co najmniej 16 nastolatków zmarło po szczepieniu w USA.

Jak wiadomo, zgłoszono właśnie około 1%. I liczby te szybko rosną w miarę pisania tego tekstu. Za waszą wiedzą.

Zasada 10 Kodeksu: "W trakcie trwania eksperymentu odpowiedzialny naukowiec musi być przygotowany do przerwania eksperymentu na każdym jego etapie, jeśli ma prawdopodobny powód, aby sądzić, przy zastosowaniu wymaganej od niego dobrej wiary, najwyższych umiejętności i starannego osądu, że kontynuacja eksperymentu może spowodować uszkodzenie ciała, kalectwo lub śmierć uczestnika eksperymentu."

Rzekomo około 52% ludności świata otrzymało co najmniej jeden zastrzyk.

Uczciwe ujawnienie prawdziwej liczby "szczepionkowych" rannych, nieuleczalnie rannych i zmarłych na całym świecie jest już dawno spóźnione. W międzyczasie są to miliony. Podaj nam teraz prawdziwe liczby ofiar szczepionek Covid.

Ile wystarczy, aby obudzić sumienie?

Wykaz działań niepożądanych znanych FDA przed zatwierdzeniem w trybie nagłym

1. Zespół Guillaina-Barrégo
2. Ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
3. Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego
4. Zapalenie mózgu/zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego/zapalenie opon mózgowych/zapalenie mózgu/encefolapatia
5. Drgawki/napady
6. Udar mózgu
7. Narkolepsja i katapleksja
8. Anafilaksja
9. Ostry zawał mięśnia sercowego
10. Zapalenie mięśnia sercowego/zapalenie osierdzia
11. Choroba autoimmunologiczna
12. Zgony
13. Wyniki ciąży i porodu
14. Inne ostre choroby demielinizacyjne
15. Nieanafilaktyczne reakcje alergiczne
16. Trombocytopenia
17. Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (Disseminated intravascular coagulation)
18. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
19. Zapalenie stawów i artralgia/ból stawów
20. Choroba Kawasaki
21. Wieloukładowy zespół zapalny u DZIECI
22. Choroba wzmocniona szczepionką

Podpisano:

Ocalałych z obozów koncentracyjnych, ich synów, córek i wnuków, w tym ludzi dobrej woli i sumienia.