Niemcy: Czy wzrasta liczba problemów neurologicznych i kardiologicznych w izbach przyjęć?


W każdym kraju istnieją punkty zgłaszania skutków ubocznych szczepień. Odnotowuje się jednak tylko niewielki ułamek między 1 a 10 procent. Mimo to, skutki uboczne szczepionki Covid są wielokrotnie wyższe niż wszystkie razem wzięte w przeszłości. Jest jednak inny sposób, aby dowiedzieć się, czy nastąpił wzrost skutków ubocznych w stosunku do lat poprzednich. Jest to liczba wezwań na pogotowie i wizyt.

Wzrost liczby zawałów serca związany z masowymi szczepieniami

Wcześniej informowałem o badaniu przeprowadzonym przez mgr Retzefa Levi (profesor w Szkole Zarządzania na MIT, Uniwersytet w Bostonie, doktorat z badań nad wydajnością na Uniwersytecie Cornell). Ocena wezwań pogotowia ratunkowego w Izraelu pokazuje 25% wzrost zatrzymań akcji serca i ataków serca w grupie wiekowej 16-29 lat i 83.6% wzrost ataków serca u kobiet 20-29 lat w 2021 roku w porównaniu z poprzednimi latami. Według badania, wzrost ten jest związany z masowymi szczepieniami.

 

Szeregi czasowe pokazują 7-dniową średnią ruchomą w roku bieżącym i ostatnich latach. Porównanie do roku poprzedniego w podsumowaniu tygodniowym oraz na rysunku "Prezentacje oddziałów ratunkowych" odnosi się do średniej ze zmian zachodzących we wszystkich oddziałach ratunkowych do ich średniej wartości w 2019 r.

Na obu wykresach widzimy gwałtowny wzrost liczby poczęć w drugiej połowie kwietnia 2021 roku, który utrzymuje się do dziś. Z kolei wykres przedstawiający przyczyny oddechowe poczęć nie wykazuje żadnych zmian w stosunku do lat poprzednich.

Podobnie jak w przypadku danych z Izraela, wydaje się, że istnieje tu wyraźny związek ze zdarzeniami niepożądanymi wynikającymi z kampanii szczepień oraz ich częstością i ciężkością. W Niemczech masowe szczepienia rozpoczęły się w kwietniu bez wymogu wieku, więc młodsze kohorty zgłaszały się na szczepienia po raz pierwszy. A z podziału zdarzeń niepożądanych według wieku wiemy, że im młodsze osoby szczepione, tym częstsze są te zdarzenia.

Różnica w porównaniu z rokiem 2019 wynosi od 35 do 55 punktów procentowych, więc jest znaczna. Niemcy są jednym z najgorszych wyników w zgłaszaniu zdarzeń niepożądanych poszczepiennych w Europie, ale te dane pokazują, że istnieje bardzo silne niedorejestrowanie.