Kim jest Prof. Christian Perronne?


B9725568917Z.1 20201217161157 000G3PH8V676.1 0

Christian Perronne specjalizuje się w patologiach tropikalnych i pojawiających się we Francji chorobach zakaźnych. Jest znany jako czołowy francuski ekspert w dziedzinie szczepionek i przez piętnaście lat był jednym z głównych doradców w dziedzinie zdrowia publicznego (i chorób zakaźnych) dla kilku rządów.

Był przewodniczącym wielu gremiów medycznych i naukowych, w tym szefem Wydziału Medycznego w Szpitalu Raymond Poincaré w Garches pod Paryżem. Od 1994 r. był kierownikiem Katedry Chorób Zakaźnych i Tropikalnych tego szpitala uniwersyteckiego.

Był również wiceprzewodniczącym Europejskiej Grupy Doradczej Ekspertów ds. Szczepień Ochronnych przy Światowej Organizacji Zdrowia. Był przewodniczącym Specjalistycznego Komitetu ds. Chorób Zakaźnych przy Wysokiej Radzie Zdrowia Publicznego.

Stał się wiarygodnym informatorem i jest bardzo ceniony za krytykę polityki zdrowotnej w walce z COVID-19. Obecnie jest jednym z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie COVID-19, zarówno z perspektywy terapeutycznej, jak i politycznej.

Wykazując, że pandemia była sfabrykowaną sytuacją kryzysową na korzyść firm farmaceutycznych, Perronne stał się autorem bestsellerów i czołową postacią w kręgach antyszczepionkowych. Jest on autorem książki: "Czy istnieje błąd, którego nie popełnili? Covid-19: święty związek niekompetencji i arogancji", oskarżenie o sposób, w jaki Francja i jej urzędnicy poradzili sobie z sytuacją pandemii.

Potem napisał książkę: "Oni nadal nic nie rozumieją!".

 

 

Jest on częścią United Health Professionals, międzynarodowego kolektywu ponad 1500 pracowników służby zdrowia ze wszystkich kontynentów, alarmujących o niebezpiecznych, nie opartych na dowodach naukowych środkach podejmowanych w celu zwalczania COVID-19:

 

Na przykład, napisali list do prezydenta Jaira Bolsonaro w sprawie farsy Covid:

 

Jest członkiem Stowarzyszenia Bon Sens, zrzeszającego obywateli i osobistości krytycznie nastawione do zarządzania kryzysem zdrowotnym. Jego celem jest promowanie i ochrona zdrowego rozsądku, wartości i obrony wolności we Francji dla obecnych i przyszłych pokoleń.

 

Profesor Christian Perronne potępił rządową propagandę. Wśród innych zarzutów, powiedział, że obowiązek noszenia masek na zewnątrz może być manewrem politycznym, aby móc stłumić każdą demonstrację. Przypomniał również, że liczne badania dowodzą obecnie skuteczności leczenia hydroksychlorochiną i azytromycyną oraz że kabała przeciwko temu prostemu i niedrogiemu rozwiązaniu jest organizowana przez mafię big pharma w celu sprzedania szczepionki wszystkim krajom. Krótko mówiąc, potępia on uogólnioną i zglobalizowaną korupcję.

Krytykuje zarządzanie przez rząd francuski pandemią Covid-19 we Francji. Ujawnia "kłamstwo państwowe" dotyczące niedoborów masek. i testów. Piętnuje naruszenie wolności lekarzy do przepisywania leków i potępia intensywny lobbing firm farmaceutycznych i "Big Pharma". Obwinia on postawę wyczekującą francuskich organów służby zdrowia, w szczególności rady naukowej, i wskazuje na niezdolność większości wewnętrznych struktur administracyjnych do odpowiedniego postępowania w sytuacji nadzwyczajnej.

Perronne popiera protokół Raoulta i rozpoczął internetową petycję na rzecz hydroksychlorochiny. Mówi, że istnieje wiele dowodów (choć często niepublikowanych) na to, że lek ten przynosi korzyści. Wierzy, że jego skutki uboczne są rzadkie i łatwe do uniknięcia. Perronne mówi, że odmówił zapisania pacjentów do randomizowanych badań nad hydroksychlorochiną, ponieważ grupa placebo byłaby "nieetyczna" w przypadku śmiertelnej choroby. Zamiast tego, zdecydował się podawać lek wszystkim pacjentom z wyjątkiem najłagodniejszych przypadków. Oparł się zakazowi przepisywania leku na receptę, lecząc swoich pacjentów hydroksychlorochiną.

Stwierdza on również, że "Francja jest jedynym krajem na świecie, w którym lekarzom zakazano przepisywania chlorochiny". Dlatego szacuje on, że leczenie tym lekiem, gdyby nie został on tak arbitralnie zakazany, mogłoby pomóc uratować życie 25 000 osób.

Stwierdza on:

"Istnieje prawdziwa korupcja, która doprowadziła dziesiątki tysięcy Francuzów do śmierci", i że przeciwnicy hydroksychlorochiny są "kupieni i skorumpowani przez przemysł farmaceutyczny".

Powiedział również, że szczepionki COVID zostały opracowane zdecydowanie zbyt szybko i dla choroby, która zabija jedynie niewielki odsetek populacji i zapytał:

"Czy potrzebujemy ogólnej szczepionki dla całej ludzkości z 0.05% zgonów? Oczywiście, że nie! Wszystko to ma związek z celami czysto komercyjnymi."

Ostrzegał też przed niebezpieczeństwem szczepionek opartych na inżynierii genetycznej:

"Ludzie, którzy promują te terapie genetyczne, fałszywie nazywane "szczepionkami", są praktykantami czarowników i biorą ... obywateli świata za króliki doświadczalne".

Twierdzi on również, że ciężkie przypadki zachorowań w szpitalach występują wśród osób zaszczepionych, dodając, że osoby zaszczepione są narażone na nowe warianty i powinny być izolowane od społeczeństwa.

"Nieszczepieni ludzie nie są niebezpieczni. Zaszczepieni są niebezpieczni dla innych. Jestem w kontakcie z wieloma lekarzami w Izraelu. Zostało udowodnione, że mamy teraz w Izraelu duże problemy z ludźmi szczepionymi. Poważne przypadki w szpitalach dotyczą osób zaszczepionych, a w Wielkiej Brytanii również był szeroko zakrojony program szczepień i tam są te same problemy."

W grudniu 2020 r. szpital, w którym pracował, usunął ze stanowiska profesora Perronne'a za jego powtarzające się uwagi przeciwko środkom podjętym przez władze w walce z Covid-19.

Następnie wystosowano petycję:

 

Więcej informacji o Dr. Christian Peronne:

 

Niektóre z jego najważniejszych filmów:

https://d.tube/#!/v/covexit101/e0tpnxrrzkt

https://d.tube/#!/v/covexit101/rbawccrl84y

https://d.tube/#!/v/covexit101/wc7r87a9yax

https://www.bitchute.com/video/A9k1rzc1WUQc/

https://www.bitchute.com/video/ucLGvSc6n1hK/

https://www.bitchute.com/video/A11LVwFSJE3M/