Kim jest Jean-Jacques Crèvecœur?


Jean-Jacques Crèvecœur jest belgijskim instruktorem, wykładowcą, autorem i trenerem rozwoju osobistego o międzynarodowej renomie. Od 2004 roku mieszka w Quebecu, gdzie kierując się szlachetnymi uczuciami, oferuje programy szkoleniowo-edukacyjno-coachingowe, pozwalające doświadczyć trwałych i obserwowalnych zmian osobistych.


Poświadcza on, że pandemia Covid-19 jest monumentalną manipulacją opartą na laboratoryjnie stworzonym wirusie, mającym na celu sprawdzenie naszej uległości, aby ustanowić globalną dyktaturę. Twierdzi, że rządy są skorumpowane i że koronawirus jest międzynarodowym zamachem stanu zorganizowanym przez klikę potężnych bandytów przeciwko ludziom na świecie. Media są pod kontrolą rządów i wysyłają "złe" wiadomości do ludności.

Na podstawie analizy dwóch ostatnich książek Klausa Schwaba, Crèvecœur wyjaśnia nam plany stojące za tą pseudo-pandemią, która nigdy nie istniała jako pandemia, ale która stanowi wspaniały pretekst, którego globaliści potrzebowali, aby spróbować narzucić swoją czwartą rewolucję przemysłową i swój "wielki reset".

Wzywa do "obywatelskiego nieposłuszeństwa", za pośrednictwem mediów wirtualnych, przeciwko środkom zdrowotnym ustanowionym przez państwo i instytucje zdrowia publicznego, i dotrzeć do setek tysięcy ludzi.

Crèvecœur jest aktywny w wielu ruchach i stowarzyszeniach, które walczą przeciwko środkom niszczącym wolność. Jest inicjatorem wspaniałomyślnych inicjatyw, takich jak Solidarita, dla tych, którzy zrozumieli, jak ważne jest przeciwstawienie się siłom okultystycznym, obecnej dyktaturze, schematom satanistycznym i potrzebują narzędzi, aby stawić czoła najgorszemu.


Inicjatywa ta jest prawdziwym odzwierciedleniem głębokiego oddania wartościom, które ją ożywiają, takim jak solidarność, braterstwo, wspólne działanie, pozytywny i konstruktywny duch, ochrona podstawowych wolności, podnoszenie świadomości... Jest to dobra okazja do porozumienia się w małych grupach lokalnych wokół wspólnego projektu, odnowienia więzi społecznych i uzyskania informacji międzynarodowych.

Jest również administratorem Fundacji Obrony Praw i Wolności Obywatelskich:


Fundacja potępia środki ograniczające podczas pandemii Covid-19, które są pretekstem do warunkowania nas do uległości i represji policyjnych oraz do narzucania praw, które są sprzeczne z wolnościami obywatelskimi.

Założył "Conversation du lundi" (Rozmowy poniedziałkowe), które oferują spotkania zorientowane na rozwiązania i samopomoc, aby pomóc nam znaleźć wewnętrzne postawy i zewnętrzne zachowania, które pozwolą nam żyć tak bezboleśnie, jak to tylko możliwe, w tym kryzysie, który jest nam obecnie narzucany.


Celem jego rozmów jest pomóc nam wytrwać i nie poddawać się, pomimo nacisków społecznych, medialnych i rządowych.

Jean-Jacques Crèvecoeur jest inwigilowany w kilku krajach i godzi się z możliwością bycia zabitym przez firmy farmaceutyczne, które eliminują badaczy krytykujących kłamstwa dotyczące szczepień.

Więcej informacji o formacjach Jean-Jacques'a Crèvecoeur'a:


Jego oficjalny kanał, aby zobaczyć większość jego filmów: