Jak Bill Gates i The Agribusiness Alliance zawiedli w Afryce?


Badania Tima Wise'a (GDAE-Tufts University) są rozstrzygające i pokrywają się z żądaniami największego afrykańskiego ruchu obywatelskiego, Sojuszu na rzecz Suwerenności Żywnościowej w Afryce: korporacyjne zawłaszczanie systemów żywnościowych musi zostać odrzucone. Darczyńcy i finansowanie rządowe musi przesunąć się do agroekologii.

Ten film został wyprodukowany przez GPE Docs i opublikowany na kanale YouTube Analysis.news 13 października 2021 roku. Przetłumaczyliśmy i opublikowaliśmy go dzisiaj, aby pomóc zwiększyć świadomość w tej kwestii.