Czy istnieje możliwość masowej produkcji grafenu?


graphen 2

Demonstracja prof. Petrika na temat produkcji grafenu, HRCM. przez przewodniczącego BJP Nitina Gadkari. Ani śladu przed jakimikolwiek środkami ostrożności w obchodzeniu się z nanomateriałami. Oni nawet go jedzą!