Kim jest dr Louis Fouché?


Dr Louis Fouché jest lekarzem intensywnej terapii i anestezjologiem we Francji. Ma społeczne i antropologiczne spojrzenie na świat i opiekę nad pacjentem, co skłania go do pracy nad alternatywnym podejściem do dzisiejszej ultra-technologicznej medycyny.

Był bardzo zaangażowany w komunikację wokół koronawirusa, proponując bardziej humanistyczne i pragmatyczne podejście. Walczy on o przywrócenie Francuzom utraconej wolności. Chce, aby system opieki zdrowotnej skupił się na wykrywaniu, izolowaniu i leczeniu pacjentów. Wszystko to ma się odbywać poprzez stosowanie w domu technik pozwalających w jak największym stopniu uniknąć hospitalizacji.

" Rząd wprowadza środki nieproporcjonalne do zagrożenia chorobą. Nie ma powodu, by się tego wszystkiego bać. Trzeba mieć świadomość, by móc przystąpić do działania".

Fouché, zwolennik podejścia interdyscyplinarnego, lubi, gdy rzeczy są ze sobą powiązane. Chciałby zjednoczyć opiekunów na rzecz sprawiedliwej i proporcjonalnej polityki zdrowotnej w obliczu tego kryzysu zdrowotnego, ale przede wszystkim politycznego. W ten sposób zamierza prowadzić "wojnę informacyjną".

W tym celu założył jesienią 2020 roku "Réinfo Covid", kolektyw pracowników służby zdrowia, lekarzy i naukowców uniwersyteckich, zjednoczonych wokół jednej idei: potrzeby sprawiedliwej i proporcjonalnej polityki zdrowotnej dla Francji. W połączeniu z obywatelami pragnącymi odgrywać aktywną rolę w rozwiązywaniu kryzysu, z którym boryka się demokracja, pluralizm jest dodawany do wiedzy specjalistycznej, aby stanowić największą siłę.


Stworzyli oni "Niezależną Radę Naukową" (CSI), w skład której weszli naukowcy, lekarze, farmaceuci, badacze i socjologowie zebrani razem, aby zastanowić się i zbadać kwestie covid z zamiarem zwrócenia uwagi na rzeczywistość naukową, a przede wszystkim, aby pomóc naszym przywódcom politycznym w znalezieniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb ludności.


Dziś nadal walczy, tłumacząc, że noszenie maski lub szczepienie się może być jedynie wyrazem przynależności i uczestnictwa w "dyktaturze sanitarnej" i tajnych planach rządu dotyczących kontroli populacji. Obecnie walczy przeciwko ustanowionej we Francji karcie zdrowia i potępia "paranoiczny ruch totalitarny" ze strony rządu, co spotkało się z krytyką wielu lekarzy.

"Nie jesteśmy na wojnie, wojna jest tym, co nasz prezydent ogłosił swojemu narodowi, jesteśmy na walce!".

Niedawno szpital, w którym pracuje Fouché, ogłosił odejście lekarza, ubolewając nad jego stanowiskiem "sprzecznym z zasadami moralnymi i etycznymi" instytucji. Formalnie instytucja nie zwolniła Louisa Fouché, ale zadbała o to, by w jednoznacznym komunikacie prasowym całkowicie odciąć się od lekarza.

Louis Fouché jest wielkim lekarzem i wielkim bojownikiem ruchu oporu. Dał odwagę milionom Francuzów, a oni będą kontynuować walkę u jego boku!

Więcej informacji o dr Louisie Fouché:


Niektóre z jego filmów w języku angielskim:

https://www.bitchute.com/video/tpH7TphBfUU7/

https://www.bitchute.com/video/Grz7gQPMqLzj/