Czy szczepionki szkodzą płodności kobiet?


iStock 984758096 1536x1026 1 e1633761452310

Profesor dr Hervé Seligmann z Instytutu Technologii Mikrostruktur w Karlsruhe (KIT) zbadał płodność w krajach, które masowo szczepiły się przeciwko COVID-19, w porównaniu z tymi, które tego nie zrobiły, i doszedł do wniosku, że płodność kobiet spada tym bardziej, im więcej kobiet jest szczepionych.

82 % Poronienie po szczepieniu

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Shimabukuro i wsp. (2021), spośród 127 kobiet, które zostały zaszczepione w pierwszych 20 tygodniach, u 82% doszło do poronienia. (Patrz załącznik na końcu).

W artykule Shimabukuro i wsp. 2021 przedstawiono wstępne wyniki dotyczące bezpieczeństwa szczepionek mRNA przeciwko koronawirusowi 2019 stosowanych u kobiet w ciąży, pochodzące z rejestru V-Safe Registry. Wyniki te mają szczególne znaczenie, ponieważ kobiety w ciąży były wyłączone z badań III fazy oceniających szczepionki mRNA.

 

W tabeli 4 autorzy podają wskaźnik spontanicznych poronień <20 tygodnia (SA) wynoszący 12,5% (104 poronienia/827 ukończonych ciąż). Jednak wskaźnik ten powinien być oparty na liczbie kobiet, które były narażone na wystąpienie SA z powodu przyjęcia szczepionki i nie powinien obejmować 700 kobiet, które zaszczepiono w trzecim trymestrze ciąży (104/127 = 82%). Autorzy przyznają, że odsetek ten prawdopodobnie zmniejszy się wraz z ukończeniem ciąży przez kobiety, które zostały zaszczepione w <20 tygodniu, ale sądzą, że będzie on wyższy niż 12,5%. Jednak ze względu na znaczenie tych wyników uważają, że należy je dokładnie opisać. Dodatkowo autorzy wskazują, że w opublikowanym piśmiennictwie częstość występowania SA wynosi od 10% do 26%. Jednakże górna cytowana wartość obejmuje ciąże nierozpoznane klinicznie, co nie odzwierciedla rozpoznanych klinicznie ciąż w tej kohorcie i powinna zostać usunięta.

Na pierwszym wykresie widać spadek płodności im więcej dany kraj szczepi, przy czym 3 kraje wyraźnie odstają od reszty: Izrael, Mongolia i Seszele:

1 6

Na drugim wykresie dane są skorygowane w zależności od zamożności krajów (kraje biedniejsze mają wyższą płodność). Po korekcie Seszele i Mongolia wracają do normy, a jedynie Izrael nadal cieszy się relatywnie wysoką płodnością, mimo wysokiego odsetka zaszczepionych kobiet:

2 3

Chociaż dr Seligmann nie wyjaśnia przyczyny izraelskiej anomalii, dyrektor organizacji Nakim, Haim Yativ, twierdzi, że nieprawidłowość w Izraelu można wytłumaczyć faktem, że Izrael jest państwem laboratoryjnym firmy Pfizer i że musiał otrzymać wysoki odsetek osób otrzymujących placebo, aby przetestować wyniki szczepionki przeciwko nim jako grupie kontrolnej.

Na trzecim wykresie dr Seligmann porównuje dane dotyczące płodności w roku 2019 z rokiem 2021. Z wykresu widać tendencję spadkową płodności im więcej kobiet się szczepi. Jednocześnie widać, że średnio w 2021 r. płodność była wyższa niż w 2019 r., co być może można wytłumaczyć COVID-19 lockdowns i/lub innymi czynnikami społecznymi związanymi z sytuacją:

3 3

Podsumowując, dr Seligman ocenia, że szkody w płodności powinny wkrótce okazać się jeszcze poważniejsze ze względu na wpływ szczepionek na mężczyzn i ciążę.

"Porównania między krajami pokazują niższą płodność związaną ze szczepieniami kobiet" - pisze. "Jest to zgodne z podejrzeniami o większe niekorzystne ryzyko ciąży u kobiet szczepionych podczas pierwszego trymestru ciąży. Jest możliwe, że efekty szczepień mężczyzn niezależne od efektów szczepień kobiet byłyby wykrywalne, gdyby płodność była szacowana na podstawie liczby ciąż, a nie liczby urodzeń, w dłuższym okresie, ponieważ płodność mężczyzn wpływa bardziej bezpośrednio na częstość ciąż i bardziej pośrednio na wyniki ciąż. Analizowane dane odzwierciedlają prawie wyłącznie efekty szczepionek w czasie ciąży. Wkrótce powinny pojawić się efekty szczepień dotyczące okresu przed poczęciem, w tym dotyczące mężczyzn, które wzmocnią obserwowane w tym momencie obniżenie płodności."

Haim Yativ zauważa, że narodziny nie gwarantują zdrowia dzieci urodzonych przez zaszczepionych rodziców, a doniesienia o wadach genetycznych w różnych miejscach nie zostały zbadane, a raczej zignorowane.

Zauważa również, że na tym etapie nie można wyciągać wniosków o szkodliwości dla męskiej płodności, oraz że "będziemy musieli poczekać 9 miesięcy od momentu rozpoczęcia kampanii szczepień w różnych krajach, ale już na tym etapie możemy powołać się na liczne ostrzeżenia ekspertów o sterylizacji i/lub szkodach genetycznych dla ich przyszłego potomstwa."

"Wpływ szczepień na płodność prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ skutki w okresie przedkoncepcyjnym, w tym mężczyzn, staną się bardziej powszechne, poza skutkami szczepień w czasie ciąży" - podsumowuje Yativ.

Załącznik

Szczepienie kobiet przeciwko COVID19 wiąże się z niższą płodnością