Czy dyrektor W.H.O. Tedros Adhanom Ghebreyesus jest terrorystą?


Los całej planety wydaje się być oddany pod dowództwo Światowej Organizacji Zdrowia i jej lidera, Tedrosa Gherbreyesusa. Jednak jego sposób radzenia sobie z kryzysem związanym z koronawirusem oraz jego relacje z Chinami sprawiły, że przewodniczący organizacji znalazł się pod ostrym ostrzałem, a wielu domaga się jego rezygnacji.[1] Kim więc jest ten człowiek, który rzekomo ma w swoich rękach nasze przeznaczenie?

Bardzo wyróżniająca się


Dyrektor WHO Tedros z dyrektorem NIAID dr Anthony Fauci w 2018 r. podpisanie protokołu ustaleń między NIAID i WHO w celu wzmocnienia przyszłej współpracy w zakresie działań badawczych prowadzonych w odpowiedzi na pojawiające się ogniska chorób zakaźnych i sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego. Źródło.

Podczas jednej z wielu konferencji prasowych Covid-19 w Białym Domu, Dr. Fauci okazał swoje uznanie dla Tedrosa Ghebreyesusa, nowego bohatera:

"Tedros jest naprawdę wybitną osobą. Znam go od czasów, gdy był ministrem zdrowia w Etiopii. WHO bardzo dobrze radziło sobie pod jego przywództwem."[2]

Ale po tym, co wydawało się być wieloma "błędami" w ogłoszeniach i zaleceniach WHO od początku pandemii, wielu widzi go teraz idącego raczej chodnikiem wstydu niż sławy.

Urodzony 3 marca 1965 r. w Asmarze (Etiopia) Tedros Adhanom Ghebreyesus został wybrany na dyrektora generalnego WHO w 2017 r.

Jest pierwszym Afrykańczykiem, który stanął na czele agencji zdrowia i pierwszym, który nie jest lekarzem. Posiada tytuł licencjata biologii Uniwersytetu w Asmarze w Erytrei oraz tytuł doktora zdrowia społecznego Uniwersytetu w Nottingham w Wielkiej Brytanii w 2000 r. W latach 2005-2012 był ministrem zdrowia w Etiopii.

W latach 2009-2011 Tedros Ghebreyesus był również dyrektorem Globalnego Funduszu, programu walki z AIDS, gruźlicą i malarią, zainicjowanego przez Fundację Billa i Melindy Gatesów, a także szefem Rady Koordynacyjnej Programu UNAIDS.

Członek zarządu GAVI Alliance for Immunization, Tedros Ghebreyesus był ponadto blisko związany z Fundacją Clintona i Clinton AIDS Initiative (CHAI). Uśmiechnięty i opanowany, przedstawiany jest jako skromna, pełna współczucia postać, dobroczyńca ludzkości, oddany swoim ciężkim obowiązkom.

Ludowy Front Wyzwolenia Tigray (TPLF)

Zaskakujące jest zatem odkrycie, że kariera polityczna Ghebreyesusa rozpoczęła się w Biurze Politycznym Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigray (TPFL), organizacji terrorystycznej mniejszościowej grupy etnicznej Tigray (6% ludności Etiopii), wymienionej w bazie danych U.S. Homeland Security Global Terrorism Database za serię porwań, zamachów bombowych i napadów z bronią w ręku.[3]

Stany Zjednoczone sklasyfikowały TPFL jako organizację terrorystyczną trzeciego szczebla.[4] 

Globalna Baza Danych o Terroryzmie -. Częściowy zrzut ekranu z danymi TPFL

W swoim manifeście z 1975 roku TPFL ogłosiła "wieczną wojnę" z sąsiednimi ludami, głównie z grupami etnicznymi Amhara i Oromo, stanowiącymi 30% i 34% ludności.

Po kilku latach walk partyzanckich TPFL obalił reżim Mengistu z pomocą innego erytrejskiego ruchu wyzwoleńczego i przejął władzę w 1991 r. jako oddział jednej partii inspirowanej marksizmem - Etiopskiego Ludowego Demokratycznego Frontu Rewolucyjnego (EPDRF), który jest demokratyczny tylko z nazwy.

Organizacje praw człowieka powtarzały alarmy

Amnesty International potępiała przemoc polityczną w tym kraju przez dziesięciolecia.[5]

W raporcie opublikowanym w międzynarodowym czasopiśmie prawniczym stwierdzono, że pomimo wysiłków mających na celu ukrycie dyktatury, TPFL w rzeczywistości "nadużywa pojęć samostanowienia i demokracji w celu ograbienia Etiopii".[6]

Alarmował o tym również dokument Oakland Institute, który szacował, że otrzymane przez Etiopię $3,5 mld środków pomocowych (60% budżetu państwa) przeznaczono głównie na represje polityczne.[7]

Potwierdziła to po raz kolejny organizacja Human Rights Watch (HWR), która w 2016 roku oskarżyła Parlament Europejski o przeoczenie licznych naruszeń popełnianych przez finansowany przez nią etiopski reżim.[8]

HWR twierdzi, że pod przywództwem EPRDF rząd przekierował środki z międzynarodowych programów pomocowych, wykorzystując je jako broń polityczną do kontrolowania ludności, karania niezgody i represjonowania przeciwników. Programy pomocy żywnościowej, rolnej, mikrokredytów czy opieki zdrowotnej przynosiły korzyści wyłącznie pewnym grupom etnicznym, podczas gdy inne były ich systematycznie pozbawiane.

Oskarżenia o ludobójstwo

Być może można by dać Tedrosowi Ghebreyesusowi kredyt zaufania, wyobrażając go sobie jako szlachetnego reformatora, który, zbłądziwszy na początku, stałby się oddanym humanitarystą wnoszącym swoje światło w ciemność złego reżimu.

To złudzenie szybko znika, gdy odkrywa się obciążające dossier przedstawione przez Amhara Professional Union (APU), oskarżające go o prowadzenie prawdziwie ludobójczej polityki jako ministra zdrowia Etiopii.[9]

W rzeczywistości grupa etniczna Amhara straciła ponad 2,5 miliona osób między spisami powszechnymi z lat 1997 i 2007. Podczas gdy inne główne grupy etniczne zwiększały się średnio o 2,6% rocznie, Amhara mieli wolniejszy wzrost populacji, tylko o 1,9%.

Nie korzystali oni z tych samych usług zdrowotnych i nie przydzielano im takich samych środków, jak dominującej ludności Tigray, z wyjątkiem jednego programu, kampanii antykoncepcyjnej, w której Amhara wydawała się być na pierwszym miejscu. Ludność Tigray miała 5 razy lepszy dostęp do opieki zdrowotnej pod względem infrastruktury i liczby świadczeniodawców.

Z kolei ludność Amhary znacznie częściej stosowała iniekcyjne środki antykoncepcyjne, takie jak Dep-Provera (19% Tigray, 29% Amhara), otrzymując jednocześnie ogólnie mniej informacji na temat planowania rodziny i metod antykoncepcyjnych (Tigray otrzymywał 2-3 razy więcej informacji w telewizji, radiu i prasie).

Depo-Provera jest wysoce kontrowersyjnym produktem, który otrzymał w USA ostrzeżenie "black box" za zwiększoną częstość występowania osteoporozy i wyższe ryzyko raka piersi.[10, 11] 

Ale był on również związany ze wzrostem zachorowań na AIDS i trudnościami w odzyskaniu płodności po długotrwałym stosowaniu, które to dwie przypadłości zdawały się dominować również wśród ludności Amhara. APU oskarżyła rząd etiopski o dyskryminację rasową, narzucając kobietom stosowanie Depo bez ich świadomej zgody.[12] 

Według innego raportu "Depo-Provera śmiertelna przemoc reprodukcyjna wobec kobiet", planowanie rodziny promujące ten lek w Afryce angażuje się w politykę de facto dyskryminacji, przedstawiając fałszywe twierdzenia na temat działania produktu i nie informując kobiet o jego szkodliwości i skutkach ubocznych. [13]

Produkty te zostały ograniczone lub nawet zakazane w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale nadal są uwzględniane w planowaniu rodziny WHO oraz w programach takich jak FP2020, wspieranych i prowadzonych przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

Doprowadziło to do ostrej krytyki ze strony grup zdrowotnych i obrońców praw człowieka.[14] 

Być może administracja Trumpa również wzięła pod uwagę niektóre z tych argumentów, kiedy ogłosiła, że przestanie finansować Fundusz Ludnościowy ONZ i polityki, które wykonują lub dostarczają informacji na temat aborcji.

Bill Gates powiedział, że jest "głęboko zaniepokojony" zapowiedzianymi cięciami ze strony USA, ale na międzynarodowym szczycie w sprawie planowania rodziny, który odbył się w Londynie jeszcze w 2017 roku, Wielka Brytania, MFW, Bank Światowy i międzynarodowe organizacje pozarządowe zobowiązały się do nowego finansowania na łączną kwotę $2,5 mld.

Tedros Ghebreyesus, który uczestniczył w spotkaniu jako nowy szef WHO, obiecał, że "osobiście będzie bronił kwestii praw seksualnych i reprodukcyjnych jako najwyższego priorytetu," potwierdzając tym samym swoje osobiste zainteresowanie i zaangażowanie w politykę kontroli urodzeń... i jej wątpliwe konsekwencje.[15] 

Wszystko, byle nie cholera

Ale Tedros Ghebreyesus jest również znany z zatuszowania kilku epidemii cholery w Etiopii (2006, 2009, 2011), poprzez zmianę ich nazwy na "ostrą wodnistą biegunkę" (AWD).[16]

Sprawozdanie eksperta terenowego WHO w sprawie wybuchu epidemii w 2006 r. potwierdziło jednak, że Vibrio cholerae została rzeczywiście zidentyfikowana jako czynnik sprawczy.[17]

Tedros wolał nie szkodzić wizerunkowi swojej partii i swojego kraju. Odmawiając ogłoszenia wybuchu epidemii, pozbawił te społeczności podstawowej pomocy, której potrzebowały, takiej jak środki nawadniające i uzdatnianie wody.

Ten sam scenariusz powtórzył się w 2009 i 2011 roku, nawet pod jego kierownictwem WHO, kiedy zignorował masową epidemię w Sudanie, skonfliktowanym sąsiedzie Etiopii, zgodnie z listem otwartym podpisanym przez zespół amerykańskich lekarzy i organizację Genocide Watch.[18]

Prezes Globalnego Funduszu, zarabiający pieniądze

Globalny Fundusz jest partnerstwem prowadzonym przez Fundację Billa i Melindy Gatesów na rzecz walki z AIDS, gruźlicą i malarią. W lipcu 2009 r. Tedros został wybrany na stanowisko przewodniczącego zarządu Funduszu na dwuletnią kadencję. W swoim profilu opublikowanym w kwietniu 2010 r. w The Lancet napisał, że jest on "nazwiskiem domowego użytku w Sekretariacie Globalnego Funduszu", a jego osiągnięcia doprowadziły do uznania Etiopii za wzorcowy kraj o wysokich wynikach.

Zaskakujący wniosek, gdy dowiadujemy się, że w czasie jego rządów wykorzystanie nadzorowanych przez niego międzynarodowych funduszy pomocowych było bardzo wątpliwe.

W 2012 r. audyt Globalnego Funduszu przyjrzał się wydatkom na program walki z AIDS, gruźlicą i malarią w kilku krajach afrykańskich, w tym w Etiopii, która otrzymała $1,3 mld dotacji.[19] 

Inspektor Generalny John Parson, który był odpowiedzialny za audyt, ujawnił rażący brak przejrzystości, liczne niedociągnięcia w księgowości i zarządzaniu funduszami, do tego stopnia, że zasugerował minimalny zwrot $7 milionów dla organizacji.

Przede wszystkim dochodzenie wykazało również ogromną rozbieżność między przedstawionymi wynikami a rzeczywistością zaobserwowaną w Etiopii podczas wizyt w terenie.

Na przykład 77% z wybudowanych centrów medycznych nie posiadało wody pitnej, a 32% nie posiadało urządzeń sanitarnych. Tylko 14% posiadało mikroskop lub stół porodowy, a tylko 12% aptekę.

Raport ten powinien był doprowadzić do podjęcia szeregu działań zapewniających większą przejrzystość i skuteczność w zarządzaniu programem, ale zamiast tego Inspektor Generalny i jego ustalenia zostały odrzucone.

Oczywiście o wiele większe znaczenie miały dobre relacje z przywódcami rządów afrykańskich.

Krwawy Minister Spraw Zagranicznych

Następnie w 2012 roku, po zakończeniu swojej kadencji w Departamencie Zdrowia, Tedros Ghebreyesus został mianowany szefem Spraw Zagranicznych (od 2012 do 2016 roku), co stanowiło kolejne potwierdzenie, że zawsze pozostawał w centrum decyzji Partii i nadal służył jej celom, stosując wątpliwe metody.

Na przykład w 2013 r., kiedy Arabia Saudyjska zdecydowała się odesłać imigrantów z różnych narodów, jedynym krajem, który nie podjął żadnych kroków w celu repatriacji swoich obywateli, była Etiopia.

Ta bezczynność, za którą był odpowiedzialny, doprowadziła do przemocy Saudyjczyków wobec Etiopczyków.[20]

W 2014 r. Tedros, były terrorysta TPLF, zorganizował również porwanie, ekstradycję i skazanie kilku przywódców dysydenckich oraz setek osób ubiegających się o azyl w Jemenie, przy współudziale rządu jemeńskiego.[21] 

Wybory WHO wspierane przez Gatesa i Chiny

Można się zastanawiać, jak taki człowiek mógł zostać dyrektorem generalnym WHO. Bez wątpienia praca wykonana przez amerykańską agencję komunikacyjną Mercury Public Affairs (specjalizującą się w kampaniach politycznych) przy przygotowaniu prezentacji jego kandydatury była skuteczna, zarówno jeśli chodzi o rozwodnienie jego siarczystego wizerunku, jak i forsowanie go jako "głosu krajów rozwijających się".

Jednak niektórzy przedstawiciele państw członkowskich WHO nie kupili tego.

Podczas rozmowy z kandydatami przed głosowaniem, ambasador Brazylii zapytał Tedrosa, w jaki sposób zamierza "reprezentować głos krajów rozwijających się, proponując program, który jest znacznie bardziej dostosowany do priorytetów krajów Północy", odnosząc się w ten sposób do jego podejścia do zdrowia poprzez bezpieczeństwo (gotowość na pandemie) oraz do traktowania "równości" w kategoriach "zasięgu" (szczepionki), a nie w rozwoju powszechnych systemów zdrowotnych (na przykład infrastruktury i szkoleń medycznych czy dostępu do wody).

Zauważył również, że Tedros nie zaproponował niczego konkretnego w zakresie zrównoważonego rozwoju dla krajów podatnych na zagrożenia.[22]

W rzeczywistości ta "północna agenda" była bardzo zbieżna z priorytetami Globalnej Agendy Bezpieczeństwa Zdrowotnego, promowanej przez czterech głównych fundatorów i influencerów WHO: Fundację Billa i Melindy Gatesów (14%), Stany Zjednoczone (24%), Wielką Brytanię (11%) oraz GAVI, Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Immunizacji, który również był finansowany głównie przez Gatesów (17%), Stany Zjednoczone (11%) i Wielką Brytanię (31%).


Niewątpliwie wpływ Billa Gatesa na WHO jest nie do przecenienia, o czym przypomina nam artykuł w mainstreamowym czasopiśmie Politico opublikowany kilka tygodni przed głosowaniem "Meet the World's Most Powerful Doctor: Bill Gates" stwierdzający.[23]

"Niektórzy miliarderzy zadowalają się kupnem sobie wyspy. Bill Gates dostał agencję ONZ w Genewie."

Insiderzy powiedzieli, że jest on traktowany jak głowa państwa, nie tylko w WHO, ale także na szczycie G20, i ma ogromny wpływ na agendę organizacji.

Podczas gdy Światowe Zgromadzenie Zdrowia obradowało, administracja Trumpa ujawniła swój proponowany budżet, który obciąłby roczny globalny budżet na zdrowie o 26%, defundując programy zdrowotne faworyzowane przez Gatesa i administrację Obamy, takie jak HIV/malaria/gruźlica Globalnego Funduszu i planowanie rodziny.

Nie trzeba dodawać, że Tedros był ulubionym kandydatem Billa Gatesa, biorąc pod uwagę ich silne powiązania w ramach Globalnego Funduszu i polityki planowania rodziny.

Ale wybór Tedrosa na szefa WHO w maju 2017 r. był również wspierany przez Chiny. Już jako członek etiopskiego rządu zbudował wieloletnią współpracę z Pekinem.

Po pierwsze, TPLF jest ruchem inspirowanym marksizmem, który angażuje się w ten sam rodzaj autorytarnej polityki.

Ale również Chiny poczyniły ogromne inwestycje w Etiopii. Chińczycy rozbudowali prawie 70% etiopskiej infrastruktury i finansują budowę siedziby przyszłego Afrykańskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Ze swojej strony Etiopia zajmuje strategiczną pozycję, ponieważ jest bramą do kontynentu afrykańskiego, jeśli przybywa się ze wschodu.

Nic dziwnego, że w marcu 2017 roku, na dwa miesiące przed wyborami do WHO, Ghebreyesus został zaproszony do wygłoszenia mowy przewodniej na Uniwersytecie Pekińskim.

Tedros Ghebreyesus na Międzynarodowym Forum Polityki Publicznej Uniwersytetu Pekińskiego, marzec 2017 r.

Co ciekawe, Bill Gates wziął udział w tym samym wydarzeniu, z wykładem na temat "Patrząc w przyszłość: Innovation, Philanthropy and Global Leadership", w którym podsumował swoje partnerstwo z chińskim rządem w czterech zasadniczych obszarach: zdrowie, rolnictwo, technologie komputerowe, a nawet energia jądrowa. Oto kilka otwierających oczy cytatów, pokazujących, że Gates wyraźnie inwestuje w Chiny jako nowego światowego lidera: [24] 

"Chiny są gotowe, by stać się światowym liderem.

Wspaniale jest widzieć, że Chiny podejmują się wypełnienia próżni przywódczej. Są one do tego wyjątkowo dobrze przygotowane. Żaden inny kraj nie osiągnął tego, co Chiny osiągnęły w ciągu ostatnich kilku dekad (...) w skali i tempie niespotykanym w historii ludzkości.

Zachęcając do inwestycji poprzez innowacyjne mechanizmy finansowania, takie jak Chińsko-Afrykański Fundusz Rozwoju, Chiny wzmacniają nie tylko potencjał gospodarczy Afryki, ale z czasem także rynki zbytu dla chińskich towarów.

Chiny mają wielką szansę stać się światowym liderem w dziedzinie innowacji w dziedzinie zdrowia. Ze względu na bogatą bazę utalentowanych naukowców i zdolność do opracowywania nowych leków i szczepionek, Chiny były dla nas oczywistym wyborem na lokalizację nowego Global Health Drug Discovery Institute. Instytut ten, będący efektem współpracy naszej fundacji, władz miasta Pekin oraz Uniwersytetu Tsinghua, pomoże przyspieszyć proces odkrywania i opracowywania nowych leków ratujących życie.

Wielu przedsiębiorców odnoszących największe sukcesy, takich jak Jack Ma, Pony Ma, Charles Chen Yidan i Niu Gensheng, pomogło stworzyć drugą co do wielkości na świecie pulę indywidualnego bogactwa. A teraz podejmują kroki, aby się zaangażować i odwdzięczyć..."

Ale Gates nie jest oczywiście jedynym sojusznikiem Chin. Jego powiązania z dużą częścią zachodniej elity globalistycznej zasługują na bliższe zbadanie.

Przyglądając się członkom zarządu[25] Tsinghua University School of Economics and Management, której gospodarzem jest Wang Qishan, wiceprezydent Republiki Chińskiej, znajdujemy takie osoby jak Henry Paulson, CEO Goldman Sachs, Jamie Dimon z JP Morgan Chase, Corbat z Citigroup, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook, Laurence Fink, a także prezesi firm Dell, McKinsey, IBM, Walmart, General Motors, BlackRock, Tata i wielu innych.

Co oni tak naprawdę robią w zarządzie chińskiego uniwersytetu? Czy nie wygląda to raczej jak globalna rada strategiczna?

Rola Tedrosa w pandemii koronawirusa

Te powiązania wyjaśniają, dlaczego zarządzanie kryzysem Covid-19 przez WHO było w dużej mierze pod wpływem Pekinu i dlaczego Tedros otwarcie chwalił chiński rząd po spotkaniu z Xi Jinpingiem.

"Doceniamy powagę odpowiedzi Chin na tę epidemię, zwłaszcza siłę ich przywództwa i przejrzystość, jaką wykazali".[26,27]

lub

"Chiny stanowią przykład nowych standardów w zakresie gotowości i reagowania na epidemie".[28]

Drakońskie środki kwarantanny zastosowane przez rząd w Pekinie nazwał "heroicznymi"[29], paradoksalnie nalegając na utrzymanie otwartego ruchu lotniczego z Chinami.

3 lutego Tedros zganił USA i inne kraje, które zamknęły swoje granice, gdy stało się jasne, że komunistyczny naród nie powstrzymuje rozprzestrzeniania się wirusa. Przeczytaj tutaj.

"Nie ma powodu dla środków, które niepotrzebnie zakłócają międzynarodowe podróże i handel. Wzywamy wszystkie kraje do wdrożenia decyzji, które są oparte na dowodach i spójne" - powiedział.

Choć większość linii lotniczych szybko zawiesiła loty, Ethiopian Airlines jest jedną z niewielu, która utrzymała połączenia z Chinami w czasie kryzysu.[30]

Forum Współpracy Chińsko-Afrykańskiej poinformowało o rozmowie telefonicznej premiera Etiopii Abiy Ahmeda Ali z Xi Jinpingiem, która po raz kolejny potwierdziła bliskie więzi między oboma krajami.[31]

"Ta rozmowa telefoniczna, jak również dwa listy z wyrazami sympatii od premiera świadczą o głębokiej przyjaźni i wzajemnym wsparciu między Chinami i Etiopią jako wszechstronnymi partnerami strategicznej współpracy. Etiopia zastosowała się do zaleceń WHO i utrzymała normalne więzi i wymianę z Chinami. Chiny doceniają taki wyraz zaufania."

Kontrola nad zdrowiem i gospodarką Afryki jest oczywiście ważną stawką w zarządzaniu epidemią koronawirusa. Zaledwie kilka dni temu administracja Trumpa ostrzegła przed chińskim szpiegostwem w przyszłej placówce Afrykańskiego Centrum Kontroli Chorób, mówiąc, że wstrzyma finansowanie, jeśli Pekin będzie kontynuował budowę swojej siedziby w Etiopii.

Financial Times cytował urzędnika administracji amerykańskiej:[32] 

"To jest zagrożenie dla Afryki. Afryka ma ogromne ilości danych genomowych, a Chińczycy chcą zbudować CDC, aby ostatecznie wykraść dane ze wszystkich innych ośrodków", odnosząc się do pięciu regionalnych węzłów Africa CDC, "obsługują one wirusy wysokiego ryzyka, kryzysy zdrowotne, badania i gromadzenie danych."

Waszyngton powiedział, że USA zainwestowały $900 mln na wsparcie zdrowia w Afryce w ciągu ostatnich 15 lat i przekazały afrykańskiemu CDC $14 mln w pierwszym roku jego działalności, w 2017 r.

Ale Chińczycy już poszli do przodu i wyłożyli $200m na budowę "podsłuchanego" Centrum Konferencyjnego Unii Afrykańskiej, w którym obecnie mieści się sekretariat afrykańskiej CDC. Wygląda na to, że Chiny i USA znalazły porozumienie o współpracy w tej kwestii za czasów administracji Obamy, ale nie mogło ono trwać długo za prezydentury Trumpa.

Możemy się również zastanawiać, jaką rolę w kryzysie włoskim odgrywają WHO i Chiny.

Na początku epidemii Ghebreyesus wezwał Włochów, aby "nie stygmatyzowali Chińczyków", nalegając, że nadszedł czas "nie na osąd, ale na solidarność".

Cenne zalecenia dyrektora WHO zabraniają zatem rządowi włoskiemu zamykania w więzieniach osób powracających z Chin.

Co gorsza, burmistrz miasta Florencja, w którym mieszka znaczna liczba chińskich imigrantów, został zachęcony do rozpoczęcia ogólnokrajowej kampanii zachęcającej swoich współobywateli do "przytulenia Chińczyka na ulicy!".[33]

Ale takie samozadowolenie wobec Chin wynika również z faktu, że w zeszłym roku rząd Salviniego był pierwszym krajem G7, który podpisał z Chinami partnerstwo gospodarcze w ramach projektu Pasa i Drogi, co dałoby im bezpośredni dostęp do Morza Śródziemnego.

Teraz, gdy partia Salviniego opuściła rząd jesienią ubiegłego roku, wybuch kryzysu związanego z koronawirusem prawdopodobnie skłonił nową większość do ponownej oceny swoich związków z Pekinem.

Włochy nagle stały się pierwszym zachodnim rządem, który wstrzymał loty z Chin. Jednak kraj ten może zapłacić cenę za swoją niewierność, ponieważ obecnie jest bardzo odizolowany.

Europejscy partnerzy odmówili przyjścia z pomocą, a Chiny starają się utrzymać swoją pozycję, wysyłając pomoc medyczną i ekspertów w celu rozwiązania kryzysu, planując pomoc w odbudowie po upadku kraju.

W międzyczasie WHO, która ma swoją europejską siedzibę w Wenecji, jednym z głównych obszarów dotkniętych epidemią, oddelegowała jednego ze swoich głównych ekspertów do przejęcia kontroli nad reakcją na pandemię.

Jednak liczba zgonów we Włoszech nadal gwałtownie wzrasta i znacznie przewyższa liczbę zgonów w innych krajach, podczas gdy nie zaproponowano żadnego przekonującego naukowego wyjaśnienia, nawet jeśli czynniki takie jak starsza populacja i brak oddziałów intensywnej terapii pogorszyły sytuację i jeśli zgłaszanie przypadków jest stronnicze.

W zeszłym miesiącu Rosja wysłała cały zespół ekspertów i lekarzy wojskowych, aby pomóc północnym Włochom uporać się z kryzysem, ale zespół ten z pewnością włoży wysiłek w zbadanie, co tak naprawdę się dzieje.

W każdym razie jest teraz oczywiste, że WHO i jej przywódcy mają program reagowania na pandemię, który ma więcej wspólnego z rządem światowym i światowym przywództwem niż ze zdrowiem.

Bill Gates wydaje się przewodzić inicjatywie z funduszem CEPI, aby przyspieszyć produkcję szczepionek.

Forsuje on swoją agendę globalnego zarządzania przy pomocy armii oddanych ekspertów w dziedzinie zdrowia, takich jak członkowie Coronavirus Response Task Force, Fauci i Birx, którzy są wieloletnimi bliskimi partnerami kampanii Global Fund AIDS.

A biorąc pod uwagę ich pekińskie powiązania, nic dziwnego, że Fauci odmówił odpowiedzi na pytanie prasy o jego opinię na temat Tedrosa wychwalającego Chiny.[34]

Przewodniczący Światowej Organizacji Zdrowia serwuje Afrykę na srebrnym talerzu do nowych przywódców korporacji - komunistycznej inspiracji - rząd globalny.

Tedros, jesteś zdemaskowany.

O Autorze

Senta Depuydt jest belgijską dziennikarką freelancerką z wykształceniem w dziedzinie komunikacji. W 2016 roku zorganizowała w Paryżu pierwszy europejski kongres na temat terapii biomedycznych, prowadziła debaty na temat biologii autyzmu i bezpieczeństwa szczepionek w wielu krajach francuskojęzycznych. Zaaranżowała premiery filmu "Vaxxed" w Brukseli, Paryżu i Cannes oraz wydarzenie w UNESCO. Jest członkiem zarządu Francuskiej Ligi na rzecz Wolnego Wyboru Szczepień oraz Europejskiego Forum na rzecz Czujności Szczepień. Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz wolności zdrowia w całej Europie.

Referencje

[1] https://www.foxnews.com/politics/who-director-faces-growing-calls-to-resign-over-handling-of-coronavirus-china?fbclid=IwAR3wchPIHXzJ6Xj-yl6zMbDUwvi6fgZS1AJK-sNUxgzdljb0Pu9IwTxIcRE

[2] https://www.youtube.com/watch?v=pMjyTioY8Rg

[3]https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?page=1&search=Tigray&charttype=line&chart=country&ob=GTDID&od=desc&expanded=yes#results-table

[4]https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Laws/TRIG/2014_Implementation_of_New_Discretionary_Exemption_for_Activities_or_Associations_Relating_to_TPLF.pdf

[5] Ethiopia Human Rights, https://www.amnestyusa.org

[6] McCracken Matthew J., Abusing Self-Determination and Democracy: How the TPLF Is Abusing Self-Determination and Democracy: How the TPLF Is Looting Ethiopia Looting Ethiopia, Case Western Reserve Journal of Case Western Reserve Journal of Case Western Reserve Journal of International Law International, 2004.

[7] Flore Luis, Overlooking Violence, Marginalization and Political Repression, Development Aid to Ethiopia, 2013.

[8] Rawlence Ben, Development without Freedom How Aid Underwrites Repression in Ethiopia, Human Rights Watch, 25 października 2010.

 [9] International Organizations Leadership Recruitment Policies: the Failed Experiment of Dr. Tedros A. Ghebreyesus Candidacy for WHO Director General Position, Amhara Professionals Union Research Department, kwiecień 2017.

[10] https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/20246s025lbl.pdf

[11] https://www.nwhn.org/depo-provera-and-bone-mineral-density/

[Uwaga: w Indiach organizacja pozarządowa zajmująca się prawami kobiet również ostrzegała przed maltuzjańskimi nadużyciami w kampaniach Depo, mówiąc, że na obszarach o niskich dochodach "powszechny analfabetyzm czynił świadomą zgodę farsą", jednocześnie ostro kwestionując wykorzystanie pieniędzy oferowanych jako zachęta do przyjmowania środków antykoncepcyjnych.

[13] http://rebeccaprojectjustice.org/wp-content/uploads/2019/12/depo-provera-deadly-reproductive-violence-rebecca-project-for-human-rights-2013-3.pdf

[14] https://c-fam.org/friday_fax/gates-foundation-suspected-of-forcing-dangerous-contraceptive-on-africans/?fbclid=IwAR3oobNsAfLEO311f4e_HrJ28R31jQ2QM61wp_0N-97uP4X4DCScXzE80jA

[15] https://www.reuters.com/article/us-global-contraception-summit/contraceptives-are-one-of-the-greatest-anti-poverty-innovations-melinda-gates-idUSKBN19W0PC?fbclid=IwAR2eyw0zYXRpuOZ8wUbbsCN7Au_K1e3meaNWb8GTS-EVhaaMJD3iO7tKcYU

[16] Rice Xan, Fatal outbreak not a cholera epidemic, insists Ethiopia, The Guardian, Feb 22, 2007.

[17] Kouwonou Amey, badacz terenowy WHO, Investigation of A Cholera Outbreak in Ethiopia's Oromiya Region, Disaster Medicine and Public Health Preparedness, Dec 2010.

[18] https://www.genocidewatch.com/single-post/2017/07/24/An-Open-Letter-to-Dr-Tedros-Adhanom-Ghebreyesus-Director-General-of-the-UN%E2%80%99s-World-Health-Organization

[19] Jaramillo G.abriel, Parsons J., Audit Reports and Diagnostic Review issued by the Global Fund's Office of the Inspector General, The Global Fund, Apr 2012.

[20] The Ethiopian Migrant Crisis in Saudi Arabia: Taking Accountability, Tadias Magazine, 18 listopada 2013 r.

[21] Gellaw Abebe, Tedros Adhanom odegrał kluczową rolę w porwaniu prominentnego dysydenta, ECADF, 5 maja 2017 r.

[22] "The audacity of Tedros Adhanom to become WHO chief", Nov 5, 2016. https://www.youtube.com/watch?v=fGme_WD4qk0

[23] https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/

[24] http://www.jubbaland24.com/article/bill-gates-speech-at-peking-university-on-24-march-2017.aspx

[25] https://gmba.sem.tsinghua.edu.cn/content/page/semadvisory.html

[26] https://www.youtube.com/watch?v=6DiiY8a6xMg

[27] https://www.foxnews.com/world/coronavirus-china-who-chief-relationship-trouble

[28] Deklaracja do OMS z 30 stycznia 2020 r., ogłoszenie pandemii. https://www.youtube.com/watch?v=1sRxfbzI19k

[29] Engdahl F. William, Who Is WHO's Tedros Adhanom? The Wuhan Lockdown is Unpreprecedented, Global Research, Feb 20, 2020.

[30] Ethiopian Airlines Gambles With its Hardwon Brand Equity by Continuing to Flying to China, ECADF, 6 lutego 2020 r.

[31] https://www.focac.org/eng/gdtp/t1750414.htm

[32] 'K. Manson, D. Pilling "US warns over chinese spying on African disease control centre", Financial Times, Feb. 6th 2020. https://www.ft.com/content/cef96328-475a-11ea-aeb3-955839e06441

[33] https://summit.news/2020/03/12/mayor-of-florence-encouraged-italians-to-hug-a-chinese-before-coronavirus-pandemic-hit/

[34] https://www.youtube.com/watch?v=pMjyTioY8Rg