Czy brytyjski Sojusz Wolności Medycznej wystosował list otwarty do wszystkich uniwersytetów i szkół wyższych w sprawie wymagań dotyczących szczepień dla studentów?


5fc7976def0c0b086784cf11 Logo UKMFA Square 400px RGB e1626426696375

UK Medical Freedom Alliance napisała list otwarty do wszystkich wicekanclerzy uniwersytetów i wyższych uczelni, apelując do nich o powstrzymanie się od narzucania jakichkolwiek warunków zdrowotnych związanych z Covid-19 studentom uzyskującym dostęp do edukacji w ich instytucjach oraz wzywając ich w szczególności do zdecydowanego oporu przed narzucaniem studentom jakichkolwiek wymagań dotyczących przyjęcia szczepionki Covid-19.

5fc7976def0c0b086784cf11 UKMFA Logo Square 400px RGB 1 e1626426737935

Przedstawiliśmy nasze obawy związane z bezpieczeństwem szczepionki Covid-19 oraz naruszeniem prawa i wytycznych dotyczących świadomej zgody, które wynikałyby z nałożenia tego warunku na dostęp uczniów do edukacji.

List otwarty Brytyjskiego Sojuszu Wolności Medycznej do brytyjskich uniwersytetów i szkół wyższych