Czy te eksperymentalne szczepionki zmieniają twoje DNA i jak długo ten maleńki kawałek informacji pozostaje w twoim ciele?


Bill Gates: "Nie tylko twoje DNA zostanie zmienione dzięki tym eksperymentalnym szczepionkom, ale ta minutowa informacja pozostanie w twoim organizmie na całe życie!".