Czy szczepionka przeciw grypie zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusem?


Vaccine Working Nurse Tetanus Flu Influenza Medicine e1630944447636

Nowe badanie opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Vaccine, recenzowanym czasopiśmie medycznym, wydawanym przez Elsevier, zatytułowane Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017-2018 influenza season, ujawnia, że szczepienie przeciwko grypie może zwiększać ryzyko zakażenia innymi wirusami oddechowymi - zjawisko znane jako interferencja wirusów.

Celem badania była ocena tak zwanych "badań negatywnych", które są wykorzystywane do obliczania skuteczności szczepionki przeciwko grypie bez uwzględnienia wpływu, jaki szczepionka przeciwko grypie może mieć na zmianę ryzyka zakażenia innymi wirusami, które mogą wywoływać choroby układu oddechowego, co, jak zauważają autorzy, może skutkować "potencjalnym przekłamaniem wyników skuteczności szczepionki w kierunku pozytywnym". Rozwijają dalej:

 

"Zjawisko interferencji wirusów jest sprzeczne z podstawowym założeniem badania skuteczności szczepionek test-negatywny, że szczepienie nie zmienia ryzyka zakażenia inną chorobą układu oddechowego, a więc potencjalnie może przekłamywać wyniki skuteczności szczepionek w kierunku pozytywnym. Celem tego badania było zbadanie interferencji wirusów poprzez porównanie statusu wirusów oddechowych wśród personelu Departamentu Obrony na podstawie statusu szczepienia przeciwko grypie. Ponadto zbadano poszczególne wirusy oddechowe i ich związek ze szczepieniami przeciwko grypie."

Wyniki badania są wprost sprzeczne z najnowszymi zaleceniami zdrowotnymi, według których należy zaszczepić się przeciwko grypie, aby uchronić się przed koronawirusem-19.

88136901 10157926137608490 2585598465702625280 n

Według badań, "interferencja wirusów pochodzących ze szczepionki była znacząco związana z koronawirusem i ludzkim metapneumowirusem." Dokładniej,

"Badając konkretnie wirusy inne niż grypy, prawdopodobieństwo wystąpienia zarówno koronawirusa, jak i ludzkiego metapneumowirusa u osób zaszczepionych było znacząco wyższe w porównaniu z osobami nieszczepionymi (OR?=?1,36 i 1,51, odpowiednio) (Tabela 5)."

Stanowi to odpowiednio 36% i 51% zwiększone ryzyko koronawirusa i ludzkiego metapneumowirusa u osób zaszczepionych przeciwko grypie.

Screen Shot 2020 03 13 at 3 06 37 PM

Chociaż badanie wykazało, że istnieje znacząca ochrona dzięki szczepieniu przeciwko grypie przed większością wirusów grypy, w tym również parainfluenzy, RSV i koinfekcji wirusami innymi niż grypa, poprzednie badania podnoszą czerwone flagi. Badanie z 2018 r. opublikowane w PNAS wykazało, że otrzymanie szczepienia przeciwko grypie w bieżącym i poprzednim sezonie może zwiększyć zrzucanie cząstek grypy w aerozolu 6,3 razy bardziej w porównaniu z brakiem szczepienia w tych dwóch sezonach.