Czy istnieje jakiś Sojusz Lekarzy przeciwko rozporządzeniom Covid?


Wybitni pracownicy służby zdrowia zgrupowali się, aby wyrazić krytykę przepisów COVID-19 w inicjatywie o nazwie World Doctors Alliance.

Dlatego wzywamy do natychmiastowego zaprzestania stosowania wszystkich środków lockdown, dystansu społecznego, noszenia masek, testowania zdrowych osób, śledzenia i namierzania, paszportów immunologicznych, programu szczepień i tak dalej.

ŚWIATOWY SOJUSZ LEKARZY

Przeczytaj ich list otwarty na ich stronie internetowej (worlddoctorsalliance.com)


World Doctors Alliance jednoczy lekarzy przeciwko przepisom COVID-19.