Czy globalista Klaus Schwab powiedział, że Świat "nigdy" nie wróci do normalności po COVID?


W swojej książce "Covid-19: The Great Reset", Klaus Schwab, założyciel i przewodniczący wykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego, zapewnia, że świat "nigdy" nie wróci do normalności, mimo że przyznaje, że koronawirus "nie stanowi nowego egzystencjalnego zagrożenia".

Breitbart's James Delingpole ujawnia, jak Schwab jest jeszcze bardziej wyraźny w swojej książce o planie elity na wykorzystanie pandemii COVID niż w jego publicznych oświadczeniach. Przeczytaj tutaj.

Schwab nieustannie naciskał na wykorzystanie COVID do forsowania nowego porządku świata, twierdząc:

"Teraz jest historyczny moment nie tylko na walkę z... wirusem, ale na kształtowanie systemu... na erę postkoronową".

Jednak w książce posuwa się dalej, dając do zrozumienia, że elita finansowa nigdy nie pozwoli, aby życie wróciło do normy, sugerując, że rolowanie lockdown i inne ograniczenia staną się trwałe.

"Wielu z nas zastanawia się nad tym, kiedy wszystko wróci do normy" - pisze Schwab. "Krótka odpowiedź brzmi: nigdy. Nic nigdy nie wróci do 'zepsutego' poczucia normalności, które panowało przed kryzysem, ponieważ pandemia koronawirusa wyznacza fundamentalny punkt zwrotny w naszej globalnej trajektorii."

Globalista twierdzi tak, mimo że przyznaje, iż zagrożenie ze strony COVID jest znikome w porównaniu z poprzednimi pandemiami.

"W przeciwieństwie do niektórych epidemii z przeszłości, COVID-19 nie stanowi nowego egzystencjalnego zagrożenia" - pisze.

Schwab jasno stwierdza, że "Czwarta rewolucja przemysłowa" lub "Wielki reset" fundamentalnie zmieni sposób funkcjonowania świata.

"Nadchodzą radykalne zmiany o takich konsekwencjach, że niektórzy eksperci określili je mianem ery 'przed koronawirusem' (BC) i 'po koronawirusie' (AC). Będziemy nadal zaskakiwani zarówno szybkością, jak i nieoczekiwanym charakterem tych zmian - ponieważ są one ze sobą powiązane, wywołają konsekwencje drugiego, trzeciego, czwartego i kolejnych rzędów, efekty kaskadowe i nieprzewidziane rezultaty" - pisze.

Jak wyjaśnia Delingpole w swojej kolumnie, "Wielki Reset" stanowi jedynie przepakowanie starej globalistycznej agendy, która zacinała się przez ostatnią dekadę.

Mianowicie, technokratyczne rządy dyktatorskie sprawowane przez niewielką elitę, "zielony nowy ład", stopniowe znoszenie własności prywatnej, gwarantowana płaca minimalna, która sprawi, że miejsca pracy zostaną zastąpione przez roboty, ograniczenie wolności osobistych i swobody przemieszczania się.

Jak już wcześniej podkreślaliśmy, pomysł, że świat nigdy nie wróci do normalności po COVID jest forsowany przez establishment na każdym kroku.

Starszy urzędnik armii amerykańskiej powiedział, że noszenie masek i dystans społeczny staną się trwałe, podczas gdy redaktor CNN ds. bezpieczeństwa międzynarodowego Nick Paton Walsh zapewnił, że obowiązkowe noszenie masek stanie się "trwałe", "po prostu częścią życia", i że społeczeństwo będzie musiało "pogodzić się z tym". Przeczytaj tutaj. I tutaj.

Zobacz Globalną Agendę na stronie Światowego Forum Ekonomicznego: