Covid-19 Szczepionki: Czy izraelska telewizja zrzuca bombę?


  • 94% zakażonych osób w wieku powyżej 60 lat jest w pełni zaszczepionych
  • W wieku powyżej 60 lat nie ma różnicy, czy ktoś jest zaszczepiony czy nie, ma taką samą szansę zachorowania.
  • Zmniejszenie efektu ochronnego obserwuje się również u osób młodszych.
  • wiremia" u osób zaszczepionych nie jest niższa niż u osób nieszczepionych
  • Osoby zaszczepione, które są zakażone, mogą przenosić chorobę tak samo jak osoby nieszczepione!