Czy pandemia COVID-19 została zaplanowana w ramach "Operacji Lockstep" Rockefellera?


W dokumencie "Scenarios for the Future of Technology and International Development" z 2010 r. Fundacja Rockefellera szczegółowo przedstawia scenariusz globalnego lockdown w 2020 r. i później.

Pandemia jest idealnym sposobem na przekształcenie społeczeństwa w państwo więzienne. Strategia stopniowego narzucania coraz surowszych rządów autorytarnych została opisana w rozdziale Lock Step na stronie 18, który można pobrać ze strony archive.org lub z poniższego linku. Zobacz również pdf na końcu postu.

W tym filmie Harry Vox przedstawia kontekst scenariusza "lock step" (lockdown):

Przyszłość technologii i rozwoju międzynarodowego" odnosi się do planu, który jest aktywny od lat i przyspieszył od COVID-19. Tym planem jest Agenda 2030 ONZ (dawniej Agenda 21). Agenda ONZ 2030 i dystopijna przyszłość, którą ona pociąga za sobą, jest prawdziwą przyczyną pandemii.

COVID-19 jest taranem, który ma zniszczyć świat i przebudować go w totalitarną technokrację (The Great Reset, WEF). Planem dla nowego świata jest Agenda ONZ 2030. Rosa Koire & James Corbett wyjaśniają o co tak naprawdę chodzi w tej agendzie. (BitChute)

 

 

Załącznik

Fundacja Rockfellera: Scenarios-for-the-Future-ofTechnology-and-International-Development