Ogólnoświatowe ataki na wolność słowa?


Nowy raport pokazuje, że ataki na prawo do wolności słowa podczas pandemii COVID-19 miały niszczący wpływ na zdolność ludzi do uzyskania dostępu do dokładnych informacji, które pomogłyby im w rozwiązaniu globalnego kryzysu zdrowotnego.

Wyciszona mowa i dezinformacja

"Free Speech Threatened During Covid 19 Pandemic" pokazuje, że ataki na prawo do wolności słowa podczas pandemii Covid 19 były bezprecedensowe. Ataki te mają niebezpieczne implikacje dla zdrowia publicznego.

 

W istocie, kierowane przez rządy ataki na wolność słowa, połączone z rozpowszechnianiem dezinformacji*, nadal przetaczały się przez świat w czasie kryzysu zdrowotnego.

Rządy i agencje, które w czasie kryzysu uciekały się do cenzury i karania, obniżyły jakość informacji docierających do obywateli. Pandemia doprowadziła do niebezpiecznej sytuacji, w której rządy stosują nowe prawa w celu zakneblowania niezależnego dziennikarstwa. Atakują ludzi, którzy krytykują reakcję rządu na pandemię Covid 19 lub ludzi, którzy po prostu próbują dowiedzieć się więcej na ten temat.

W obliczu pandemii rządy rozpoczęły bezprecedensową ofensywę przeciwko wolności słowa (...). Środki komunikacji są namierzane, sieci społecznościowe cenzurowane, niektóre media zamknięte. Ma to poważny wpływ na zdolność obywateli do uzyskania dostępu do istotnych informacji na temat sposobu reagowania na Covid-19. - Rajat Khosla, dyrektor ds. badań, rzecznictwa i polityki w Amnesty International

Głosy krytyków są uciszane w wielu krajach

W samym środku pandemii dziennikarze i personel medyczny zostali uciszeni i uwięzieni. W rezultacie ludzie zostali pozbawieni dostępu do informacji o Covid-19, w tym o tym, jak chronić siebie i swoje społeczności.

Szacuje się, że w wyniku pandemii Covid-19 zmarło około pięciu milionów ludzi. Brak informacji był prawdopodobnie jednym z głównych czynników.

Koncentracja na Chinach

W Chinach rząd próbuje kontrolować prawo do wolności słowa: Pracownicy służby zdrowia, dziennikarze branżowi i obywatele, którzy próbowali bić na alarm w sprawie sytuacji zdrowotnej już w grudniu 2019 roku, stali się celem ataków. Powód? Za próbę informowania o rozprzestrzenianiu się nieznanej wówczas choroby.

Od lutego 2020 r. wszczęto 5 511 postępowań karnych przeciwko osobom, które opublikowały informacje o epidemii Covid 19 za "celowe fabrykowanie i rozpowszechnianie fałszywych i szkodliwych informacji".

W naszym raporcie podkreślamy również niepokojący przypadek dziennikarki obywatelskiej Zhang Zhan. Zdecydowana na pokojowe korzystanie z prawa do wolności słowa i relacjonowanie epidemii Covid-19, pojechała do Wuhan w lutym 2020 roku. Po zgłoszeniu zaginięcia na tym obszarze w maju 2020 r., została zatrzymana przez policję i oskarżona o "podżeganie do konfliktu i zakłócanie porządku publicznego".

Dziś Zhang Zhan został skazany na cztery lata więzienia. Przeczytaj tutaj.

Koncentracja na Rosji

W kwietniu 2020 roku Rosja rozszerzyła istniejące przepisy przeciwko "fałszywym informacjom". Ustawa ta przewiduje sankcje karne za "świadome rozpowszechnianie fałszywych informacji wśród społeczeństwa" w sytuacji zagrożenia. Chociaż zmiany te zostały przedłożone jako część odpowiedzi władz rosyjskich na pandemię wirusa Covid 19, środki te pozostaną w mocy po zakończeniu pandemii.

Wiele innych krajów, takich jak Tanzania i Nikaragua, wprowadziło represyjne prawa pod pretekstem pandemii, ograniczając wolność słowa i uciszając krytyków.

Wyraźnie widać, że ograniczenia wolności wypowiedzi nie są tylko wyjątkowymi, tymczasowymi środkami mającymi na celu uporanie się z jednorazowym kryzysem. Są one częścią ofensywy w dziedzinie praw człowieka, która w ostatnich latach trwa na całym świecie, a rządy znalazły nowy pretekst do nasilenia ataków na społeczeństwo obywatelskie. - Rajat Khosla, dyrektor ds. badań, rzecznictwa i polityki w Amnesty International

Odpowiedzialność cyfrowych gigantów

Nasz raport zwraca uwagę na rolę cyfrowych gigantów w szybkim rozprzestrzenianiu się dezinformacji* na temat pandemii Covid 19. Platformy te, stworzone do dystrybucji treści, które przyciągają uwagę użytkowników, nie dokładają należytej staranności, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.

Zalew błędnych informacji stanowi poważne zagrożenie dla wolności słowa i zdrowia.

Coraz trudniej jest obywatelom formułować przemyślane opinie i podejmować świadome decyzje dotyczące ich zdrowia w oparciu o najlepsze dostępne dane naukowe.

Ważne jest, aby mieć różne źródła, kwestionować dostępne informacje i omawiać je.

Ograniczenia wolności słowa nie mogą stać się normą

Rządy muszą pilnie znieść te ograniczenia i zapewnić swobodny przepływ informacji, aby chronić prawo ludzi do zdrowia.

Rządy i firmy zarządzające portalami społecznościowymi muszą zapewnić ludziom swobodny dostęp do dokładnych, opartych na dowodach informacji w odpowiednim czasie - jest to krytyczny krok w zmniejszaniu wahań dotyczących szczepionek spowodowanych błędnymi informacjami. - Rajat Khosla, dyrektor ds. badań, rzecznictwa i polityki w Amnesty International

Wzywamy państwa do zaprzestania wykorzystywania pandemii jako pretekstu do uniemożliwienia rozpowszechniania niezależnych informacji.

Wzywamy je również do zniesienia wszelkich nieuzasadnionych ograniczeń wolności słowa oraz do dostarczania wiarygodnych, rzetelnych i dostępnych informacji, aby opinia publiczna była w pełni poinformowana o pandemii.

Cenzura nie jest odpowiedzią na dezinformację; są nią wolne i niezależne media oraz silne społeczeństwo obywatelskie.

Jednocześnie państwa muszą pracować nad zmianą destrukcyjnego modelu biznesowego gigantów technologicznych, który jest obecnie jedną z głównych przyczyn rozprzestrzeniania się dezinformacji i nieprawdziwych informacji w Internecie.

Cyfrowi giganci muszą przestać chować głowy w piasek i podjąć działania w celu powstrzymania wirusowego rozprzestrzeniania się dezinformacji.

Muszą one zapewnić, że ich modele biznesowe nie zagrażają prawom człowieka.

 

* DEZINFORMACJA I DEZINFORMACJA

Termin "dezinformacja" jest terminem powszechnie używanym do opisania rozpowszechniania fałszywych lub niedokładnych informacji bez złych intencji. Termin "dezinformacja" jest ogólnie używany do opisania celowego rozpowszechniania fałszywych lub niedokładnych informacji z zamiarem wprowadzenia w błąd lub oszukania. Ze względu na zwięzłość i prostotę, termin "dezinformacja" jest używany w niniejszym raporcie zarówno w odniesieniu do dezinformacji, jak i do błędnych informacji, z wyjątkiem przypadków, w których użyteczne jest sprecyzowanie, że odnosi się on konkretnie do dezinformacji.