Wie is Prof. Karina Reiss?


Wissenschaftler streiten um Massentoetung referentie 4 3 e1632774354576

Karina Reiss is een Duitse biologe en onderzoekster die professor Biochemie is aan de Universiteit van Kiel. Zij heeft meer dan zestig artikelen gepubliceerd op het gebied van celbiologie, biochemie, ontsteking en infectie. Zij geniet internationale erkenning en heeft prestigieuze onderscheidingen en prijzen ontvangen.

Zij is lid van de MWGFD - Doctors and Scientists for Health, Freedom and Democracy", een vereniging van mensen en wetenschappers die werkzaam zijn in de medische beroepen en die zich bezighouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van gezondheid, vrijheid en democratie. Zij hebben zich tijdens de Coronacrisis verenigd om kritiek te uiten op de buitensporige beperkingen.

 

Zij is de vrouw van Dr. Sucharit Bhakdi; en ze zijn nu zeer omstreden in de professionele en politieke wereld. Tsamen schreven ze de boeken "Corona, vals alarm?" en "Corona Unmasked", die de corona-crisis vanuit een ander perspectief belichten: 

 

 

Prof. Reiss is ook lid van Doctors 4 Covid Ethics, een groep van honderden artsen en wetenschappers uit alle hoeken van de wereld. Zij hebben vele brieven geschreven aan het Europees Geneesmiddelenbureau, waarin zij dringend waarschuwen voor de gevaren op korte en lange termijn van COVID-19 vaccins, waaronder stolling, bloedingen en afwijkingen van de bloedplaatjes. Zij begonnen voor het eerst te waarschuwen voor bloedgerelateerde risico's voordat berichten in de media over stolling ertoe leidden dat vaccins over de hele wereld werden opgeschort.

Bij gebrek aan cruciale veiligheidsgegevens eisten zij de onmiddellijke intrekking van alle experimentele, op genen gebaseerde COVID-19-vaccins. Zij verzetten zich tegen vaccinpaspoorten, die de volksgezondheid bedreigen en in strijd zijn met de bescherming van Neurenberg en andere beschermingsmaatregelen. Zij waarschuwen dat "gezondheidspaspoorten" dwang uitoefenen op burgers om zich te onderwerpen aan gevaarlijke medische experimenten, in ruil voor vrijheden die ooit mensenrechten waren.

 

Reeds in 2020 zei zij dat wij het coronarisico overschatten en eiste zij de onmiddellijke opheffing van alle coronamaatregelen en een onmiddellijke terugkeer naar de normale situatie. Zij legde uit dat er momenteel geen sprake is van een epidemie van nationale omvang en dat er dus geen reden is voor de beperkingen. Het sterftecijfer bedraagt immers slechts 0,1-0,2 procent, wat binnen het bereik van een normale griep ligt.

Zij beweerde ook dat 85 procent van degenen die met Corona zijn besmet niet ernstig ziek zijn en dat deze mensen immuun zijn voor het virus en niet ziek zullen worden.

Zij benadrukte dat wij onderscheid moeten maken tussen mensen die positief hebben getest en mensen die ziek zijn. We kunnen niet elke persoon die positief test als een nieuw Coronageval registreren. Naarmate er meer tests worden uitgevoerd, neemt ook het aantal positieve resultaten toe. En ook het aantal vals-positieven, omdat PCR-tests gevoelig zijn voor fouten.

Maar natuurlijk wordt zij nauwelijks gehoord. De wetenschappelijke gemeenschap en de universiteit waar zij werkt hebben deze ongemakkelijke stem onmiddellijk het zwijgen willen opleggen in plaats van een academisch en open discours te cultiveren.

Enkele van haar belangrijkste video's:

https://www.bitchute.com/video/AzUsjjbr9Q3e/

https://www.bitchute.com/video/ADrVbpRzwAcE/

https://www.bitchute.com/video/zZBZAkApkTQg/

https://www.bitchute.com/video/85egK9yNEZ7y/