Wie is Prof. Didier Raoult?


professeur didier raoult marseille 4716744 e1630424433417

Didier Raoult, geboren in Senegal, is een Franse arts, infectioloog en microbioloog. Hij is hoogleraar geneeskunde en directeur van het IHU Méditerranée Infection. Hij is een van 's werelds topspecialisten op het gebied van infectieziekten en, ikn 2010 ontving hij de Grand Prix van INSERM (Frans nationaal instituut voor gezondheid en medisch onderzoek) voor zijn gehele loopbaan.

Vanaf het begin van de pandemie heeft hij getracht het publiek uit te leggen waarom bepaalde veilige behandelingen voor covid verboden zijn.

Hij is de auteur van het boek "Carnets de guerre Covid-19" waarin hij waardevolle informatie geeft over deze epidemie en de gevaren van een uitgebroken paniek die in de toekomst nog ernstiger zou kunnen zijn dan de pandemie:

 

Raoult is een groot voorstander van het anti-malariamiddel hydroxychloroquine als vroege behandeling voor Covid-19, dat wereldwijd ongelooflijke resultaten heeft opgeleverd. Chloroquine is geen nieuw geneesmiddel. Het wordt al sinds de Tweede Wereldoorlog gebruikt en wordt, net als kinine, een eeuwenoud antimalariamiddel, gewonnen uit de bast van de quinchonaboom. Dat betekent dat het geneesmiddel relatief goedkoop is omdat het nu generiek is.

Veel patiënten die in de IHU waren opgenomen, werden behandeld met hydroxychloroquine en azithromycine (HCQ + AZ) met uitstekende resultaten en het sterftecijfer was in dit ziekenhuis veel lager dan in de rest van Frankrijk:

"Door hydroxychloroquine in combinatie met azithromycine toe te dienen, konden we in bijna alle gevallen een verbetering vaststellen.

Hij heeft gezegd dat COVID-19 "waarschijnlijk de makkelijkst te behandelen luchtweginfectie van allemaal is" en dat het is verslagen, niet door een vaccin dat nog jaren op zich zal laten wachten, maar door een bekend geneesmiddel dat al tientallen jaren voor diverse aandoeningen wordt voorgeschreven, de HCQ. Maar Hydroxychloroquine is gecensureerd en gepolitiseerd.

"Dat het niet moreel is dat deze combinatie van geneesmiddelen niet systematisch wordt opgenomen in de therapeutische proeven betreffende de behandeling van Covid-19-infectie in Frankrijk. Kortom, wij nemen het heft in eigen handen".

Professor Raoult getuigde dat hij, kort nadat hij over HCQ als behandeling begon te spreken, doodsbedreigingen ontving. Hij diende een klacht in bij de politie wegens "doodsbedreigingen" en "intimidatie van een ambtenaar van de openbare dienst" en er werd een onderzoek ingesteld door de Franse justitie. Raoult bekende dat de bedreigingen afkomstig waren van een topontvanger van Gilead Pharmaceuticals, een vaccinfabrikant, die een duistere geschiedenis heeft van beschuldigingen van bioterrorisme.

Momenteel staat hij nog steeds in het middelpunt van vele controverses en wordt hij door zijn collega's beschuldigd van het verspreiden van valse informatie over de voordelen van het geneesmiddel. Hij dreigt te worden weggestuurd uit het Instituut voor Besmettelijke Ziekten dat hij heeft opgericht. Sommige politici stelden zelfs voor dat Raoult "zijn kop moest houden en dokter moest worden".

Meer informatie over Prof. Didier Raoult:

 

 

Enkele van zijn video's:

https://www.bitchute.com/video/cu4WSr7GyI4d/

https://www.bitchute.com/video/AhBLD3X9rGyw/