Dutch MP Thierry Baudet speaks in the chamber about the Rockefeller-funded exercise in 2010, entitled ‘Operation Lockstep’

Samenvatting

De Nederlandse leider Thierry Baudet riep een profetisch pandemie-scenario uit een rapport van de Rockefeller Foundation uit 2010 naar voren, dat veel tirannieke bewegingen van regeringen weerspiegelt die vandaag de dag op wereldschaal spelen.

Lockstep betekent strikte naleving van procedures. In principe voorspel je in deze oefening alles wat er nu gebeurt. Er wordt een scenario beschreven waarin een virus opduikt dat het resultaat is van een mutatie van dier naar mens. De zogenaamde "pandemie" maakt de weg vrij voor een autoritaire wereldmaatschappij. Maskers en distantie worden toegepast om de "besmetting" van het virus in te dammen. Aan het einde van dit crisisscenario wordt een wereldregering opgericht. De Rockefellers kondigden in feite aan dat de kunstmatige pandemie zou dienen om de komst van de Nieuwe Wereldorde te vergemakkelijken. De Rockefellers wisten van deze terroristische operatie omdat zij die zelf hadden voorbereid.


De Rockefeller Stichting


In een scenario uit het rapport van de Rockefeller Foundation (zie blz. 18 van het ingesloten document): "Nationale leiders over de hele wereld zouden hun macht versterken met wetten, regels en beperkingen, van de eis om maskers te dragen tot controles van de lichaamstemperatuur bij het betreden van treinstations, vliegtuigen, gebouwen....". Baudet verklaarde.

Hij gaat verder met citeren uit het document zelf. Hier is een relevant gedeelte (blz. 19) - vergeet niet dat dit in 2010 werd gepubliceerd:

De Chinese regering was niet de enige die extreme maatregelen nam om haar burgers tegen risico's en blootstelling te beschermen. Tijdens de pandemie hebben nationale leiders over de hele wereld hun gezag laten gelden en luchtdichte regels en beperkingen opgelegd, van het verplicht dragen van gezichtsmaskers tot controles van de lichaamstemperatuur bij de ingang van gemeenschappelijke ruimten zoals treinstations en supermarkten.

Zelfs nadat de pandemie was weggeëbd, bleef deze meer autoritaire controle en dito toezicht op burgers en hun activiteiten bestaan en werden ze zelfs nog sterker. Om zich te beschermen tegen de verspreiding van steeds globalere problemen - van pandemieën en transnationaal terrorisme tot milieucrises en toenemende armoede - namen leiders overal ter wereld de macht steviger in handen.

Aanvankelijk werd het idee van een meer gecontroleerde wereld algemeen aanvaard en goedgekeurd. Burgers stonden vrijwillig een deel van hun soevereiniteit - en hun privacy - af aan meer paternalistische staten in ruil voor meer veiligheid en stabiliteit.

De leider van het Forum voor Democratie (FVD) wees op de gelijkenissen tussen de gebeurtenissen zoals beschreven in het verslag en de huidige reactie van het publiek. "Net als nu schreeuwen mensen van vreugde als ze gevaccineerd worden", verklaarde Thierry Baudet. "[Posten] foto's van hun geïnjecteerde arm op sociale media - het staat allemaal in dit rapport - en ze smeken om een Corona-paspoort, voorspellen de schrijvers van het Lock Step Scenario, net zoals ik zei." Lees hier.

Hoewel de "fact-checking" tak van de mainstream media heeft geprobeerd om alleen al de vermelding van dit vernietigende rapport van de Rockefeller Foundation te doen zwijgen, zijn de parallellen onmiskenbaar.Baudet bestempelde dit tijdperk als een "gehoorzaamheidstraining" die de burgers conditioneert om onwetenschappelijke, "willekeurige" mandaten van hun regeringen te aanvaarden:

Maar het belangrijkste is, en dit zijn mijn laatste woorden, dat wij beseffen dat met een voorwendsel, een of andere hysterie over deze Chinese griep, een infrastructuur in elkaar is gezet die op elk willekeurig moment, door elke willekeurige gebeurtenis, de autoriteit weer kan toepassen. Lockdowns, maskers, afstand houden, niet meer reizen, geen handen meer schudden, absurde experimentele injecties toestaan.

Het pandemie-scenario doet denken aan "Event 201," een soortgelijke globalistische oefening die in 2019 werd gehouden door het "Johns Hopkins Center for Health Security in samenwerking met het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation".


Het blijkt dat massale globalistische linkse organisaties geobsedeerd zijn door oorlogsspelletjes met pandemie scenario's.

Lees het verslag van 2010:

Scenario's voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Laatste gedachten

Voorzitter, in 2010 heeft de Rockefeller Foundation, een van de invloedrijkste ngo's ter wereld, een aantal scenario's ontwikkeld voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling.

Dit rapport. En in dit rapport, beschrijft de Rockefeller Foundation het zogenaamde "Lock Step Scenario" over de komst van een wereldwijde pandemie en de nasleep ervan. Reeds in 2010.

Volgens dit scenario - en ik heb het hier bij mij - zouden de Chinezen de eersten zijn om te beginnen met "verplichte quarantaine voor alle burgers" - dat is een citaat - en onmiddellijke en bijna hermetische sluiting van alle grenzen.

Nationale leiders over de hele wereld zouden hun macht versterken met wetten, regels en beperkingen, van de eis om maskers te dragen tot lichaamstemperatuurcontroles bij het betreden van treinstations, vliegtuigen, gebouwen. Het komt hier allemaal binnen. Maar daar houdt het niet eens op.

Volgens Scenario Lock Step hebben we nog veel meer om naar uit te kijken: "Zelfs nadat de pandemie voorbij was," schrijven de onderzoekers, "zou de autoritaire controle blijven bestaan, met toezicht op de burgers en hun activiteiten, en zelfs geïntensiveerd worden." In dit rapport uit 2010 wordt zelfs gezinspeeld op klimaat lockdowns.

Precies waar ze in onze tijd al over beginnen te praten.

Ik citeer: "Om zich te beschermen tegen steeds globalere problemen - van pandemieën en transnationaal terrorisme tot milieucrises en toenemende armoede, zullen leiders over de hele wereld hun greep op de macht vergroten."

En het verslag voorspelt ook goed hoe de burgers op alle voorschriften zouden reageren.

Sorry, zeg ik. Net als nu schreeuwen mensen van vreugde als ze worden ingeënt, foto's van hun ingespoten arm op sociale media - het staat allemaal in dit verslag - en smeken ze om een Corona-paspoort, voorspellen de schrijvers van het Lock Step Scenario, precies zoals ik al zei. De meer gecontroleerde wereld vindt dus, zo voorspelden ze in 2010, veel acceptatie onder het volk. Burgers geven vrijwillig een deel van hun soevereiniteit op - en hun privacy - in ruil voor meer veiligheid en stabiliteit.

De burgers waren toleranter en stonden zelfs te popelen om meer sturing en toezicht van bovenaf te krijgen.

De nationale leiders hadden meer vrijheid om de orde te handhaven op een manier die zij zelf geschikt achtten.

Dat dit zou leiden tot een digitaal paspoort, hadden de opstellers van het rapport van de Rockefeller Foundation ook voorzien. In 2010 kon de Rockefeller Foundation de huidige technologische stand van zaken niet letterlijk voorspellen, maar zij dachten toen dat verscherpt toezicht zou leiden tot een biometrische ID voor alle burgers. En die zit nu in onze papieren paspoorten.

Het digitale vaccinatiepaspoort is slechts een aanvulling.

Slechts 13 jaar na de pandemie zou het publiek, volgens de Rockefeller Foundation, beseffen dat het bedrogen is, genoeg heeft van de controles en de absurde machtsfantasieën van de meesters.

En voorzitter, ik hoop nog steeds dat de Rockefeller Foundation het op dat punt mis heeft.

Al hun voorspellingen zijn uitgekomen, maar ik hoop dat ze er hier echt naast zitten, dat er een punt komt dat we wakker worden.

Dat we ons realiseren dat dit een collectieve psychose is.

Dat het opsluiten van ons land, van de halve wereld, anderhalf jaar lang vanwege een griepvariant, waanzin is. Dat we rondlopen met de BS - niet-functionerende maskers, dat we ons houden aan de volstrekt onzinnige afstandsregels. En onze bedrijven, ons sociale leven in duigen zien vallen.

Dat we met geweldige, eerstelijns medicijnen als Ivermectine, Tegenhouden, alleen experimentele injecties versnellen tot de status van "geautoriseerd vaccin" dat gegeven kan worden.

Dat we kletsen over, "Oh, de infectie zal terugkomen," terwijl het afgelopen jaar natuurlijk ook gebeurde, net zoals het elk jaar gebeurt, net zoals, natuurlijk, dat met de herfst, de nieuwe infectie komt, net zoals altijd gebeurt.

En we doen alsof het door Corona komt, terwijl wat we eerder de griep noemden, volledig verdwenen lijkt te zijn.

Maar het belangrijkste is, en dit zijn mijn laatste woorden, dat wij beseffen dat met een voorwendsel, een of andere hysterie over deze Chinese griep, een infrastructuur in elkaar is gezet die op elk willekeurig moment, door elke willekeurige gebeurtenis, de autoriteit weer kan toepassen. Lockdowns, maskers, afstand houden, niet meer reizen, geen handen meer schudden, absurde experimentele injecties toestaan.

Deze Corona-periode was een gehoorzaamheidstraining. De Tweede Kamer en het kabinet Rutte hebben deze training glansrijk uitgevoerd. Gefeliciteerd.

Klaus Schwab kan trots op je zijn. Het globalistische plan kan de doorgang vinden, en de volgende stap naar massa surveillance en totale controle kan gezet worden. -Dank u.


Wat is je reactie?

confused confused
1
confused
fail fail
2
fail
love love
4
love
lol lol
2
lol
omg omg
1
omg
win win
3
win