Het aantal vrouwen dat hun ongeboren kind verliest na het Covid-vaccin stijgt met 366% in slechts zes weken. Het verlies van een pasgeborene is hartverscheurend, net als de pijn van het verlies van een ongeboren kind. Daarom zijn wij zowel bedroefd als geschokt dat wij u de laatste update brengen over het aantal ongeboren en pasgeboren kinderen dat het leven heeft verloren als gevolg van het feit dat de moeders in het Verenigd Koninkrijk een van de Covid-19-vaccins hebben gekregen.

Rapportage gele kaart

De regering heeft wekelijkse verslagen gepubliceerd over bijwerkingen van de experimentele Covid-19-vaccins, waarvan het eerste betrekking had op gegevens die van 9 december 2020 tot en met 24 januari 2021 in het kader van het "Yellow Card Scheme" van de MHRA waren ingevoerd. Het laatste verslag, het zevende, heeft betrekking op de gegevens die van 9 december 2020 tot en met 7 maart 2021 in het kader van de "gele kaart"-regeling van de MHRA zijn ingevoerd.


Slechts zes weken scheiden het eerste en het zevende verslag, en de schokkende toename van het aantal vrouwen dat in die tijd hun ongeboren en pasgeboren kind verliest doordat zij het Covid-vaccin van Pfizer of AstraZeneca hebben gekregen, is ontstellend.

Dit was het eigen advies van de regering bij de spoedgoedkeuring van het vaccin van Pfizer / BioNTech.

Gevolgen voor de zwangerschap

"Er zijn geen of een beperkte hoeveelheid gegevens over het gebruik van COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2.

Het onderzoek naar reproductietoxiciteit bij dieren is nog niet afgerond.

COVID-19 mRNA Vaccin BNT162b2 wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap.

Voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd moet zwangerschap worden uitgesloten voordat zij worden gevaccineerd. Bovendien moeten vrouwen in de vruchtbare leeftijd worden geadviseerd om zwangerschap te vermijden gedurende ten minste 2 maanden na de tweede dosis."

Wij hebben u hierover reeds in december ingelicht, aangezien het advies van de regering zelf ook opmerkingen over borstvoeding en vruchtbaarheid bevatte, die als volgt luidden:


Effect op borstvoeding

"Het is onbekend of COVID-19 mRNA Vaccin BNT162b2 wordt uitgescheiden in menselijke melk.

Een risico voor de pasgeborenen/zuigelingen kan niet worden uitgesloten.

COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 mag niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding."

Gevolgen voor de vruchtbaarheid

"Het is onbekend of COVID-19 mRNA Vaccin BNT162b2 invloed heeft op de vruchtbaarheid."

Vaccin Analyse Print

Het is vanwege dit advies van de Britse regering dat wij zo geschokt waren te zien dat in het eerste vrijgegeven rapport over bijwerkingen van de Covid-vaccins, waarbij gebruik werd gemaakt van gegevens die tot 24 januari 2021 waren ingevoerd in het "Yellow Card Scheme" van de MHRA, in totaal 4 vrouwen een miskraam hadden gekregen als gevolg van het Pfizer/BioNTech-vaccin.


Evenals een totaal van 2 vrouwen die hun ongeboren kind verloren als gevolg van het Oxford/AstraZeneca vaccin.


We weten nog steeds niet waarom deze vrouwen een van de Covid-vaccins hebben gekregen tegen het advies van de regering in. Maar wat echt schokkend is, is hoeveel dit aantal is toegenomen in de 6 weken die sindsdien zijn verstreken.

Volgens het zevende verslag van de Britse regering over de bijwerkingen van de Covid-vaccins, waarbij gebruik is gemaakt van de gegevens die tot 7 maart 2021 in het "Yellow Card Scheme" van de MHRA zijn ingevoerd, is het aantal vrouwen dat hun ongeboren kind heeft verloren nadat zij het Pfizer-vaccin hadden gekregen, sinds 24 januari met 475% gestegen, waarmee het totaal op 23 is gekomen. Dit is verwoestend.

Helaas is er nu ook 1 melding van een premature baby die helaas is overleden nadat de moeder het Pfizer-vaccin had gekregen.


De AstraZeneca-prik heeft ook onnodig leed veroorzaakt bij aanstaande moeders. Sinds 7 maart is het aantal vrouwen dat een miskraam krijgt sinds 24 januari met 150% gestegen, waarmee het totaal op 5 komt.

Tragisch genoeg is er ook 1 doodgeboren kindje gemeld bij het MHRA Yellow Card Scheme nadat de moeder het AstraZeneca-vaccin had gekregen, maar schokkend genoeg is dit niet als een sterfgeval aangemerkt


De vraag is waarom we deze cijfers zien, terwijl de regering zelf had geadviseerd zwangere vrouwen niet te vaccineren.

We zijn aan het spitten gegaan en hebben ontdekt dat de regering sindsdien haar oorspronkelijke advies heeft bijgesteld tot het volgende. Zie pdt einde van bericht.

UPDATE: Gevolgen voor de zwangerschap

(4.6 Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding)

"Er is beperkte ervaring met het gebruik van het COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 bij zwangere vrouwen.

Dierstudies wijzen niet op directe of indirecte schadelijke effecten met betrekking tot zwangerschap, ontwikkeling van embryo's/foetussen, baring of postnatale ontwikkeling.

Toediening van het COVID-19 mRNA-vaccin BNT162b2 tijdens de zwangerschap mag alleen worden overwogen wanneer de potentiële voordelen opwegen tegen de potentiële risico's voor de moeder en de foetus."

Een criminele daad

Dit is misdadig! We moeten er niet aan denken hoeveel van deze gebeurtenissen we in de komende weken zullen zien.

Geïnformeerde toestemming is belangrijk, wij geloven niet dat deze vrouwen ook maar in het minst zijn geïnformeerd, en nu zullen zij de eeuwige pijn moeten lijden van het verlies van hun ongeboren of pasgeboren kind.

Bijlage

Tijdelijke machtiging_HCP_Informatie_BNT162_8_0_UK

 


Wat is je reactie?

confused confused
0
confused
fail fail
3
fail
love love
1
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
3
win