Stel je voor dat er methoden waren om de menselijke psyche te breken. Methoden die, systematisch toegepast, de geest en het zelfrespect van mensen zouden vernietigen. Zulke methoden bestaan echt: 7 maatregelen om de menselijke wil te breken, om de mens te programmeren voor gehoorzaamheid.

De technieken

Het gaat hierbij om technieken van dwang, drang en perceptuele programmering om het denken en de wil van mensen te vernietigen. Onder de term "Mind Control" worden zij al vele jaren toegepast op individuen en groepen.

Ze werden in 1956 samengevat door de psycholoog Albert Bidermann onder de titel: Biderman's diagram van dwang.

Wij willen hier een paar van deze methoden noemen om aan te zetten tot bezinning op de huidige acties in de wereld.

Maatregelen

Over het breken van de wil en het produceren van gehoorzaamheid volgens Bidermans schema van dwang.

Isolatie

Isolatie betekent dat een persoon elke sociale steun van medemensen wordt ontnomen om het weerstandsvermogen te doorbreken. Dit wordt gedaan door het directe contact met andere mensen af te snijden. In isolement leeft men alleen of met zeer weinig andere mensen, zonder contact met de buitenwereld. De strengste vorm is eenzame opsluiting.

Eenzaamheid dwingt tot een intens onderzoek van jezelf. Zoals je weet uit de psychologie, leidt constant piekeren over jezelf tot het jezelf verwijten. Dit bevordert onderwerping en gehoorzaamheid.

Zomaar een gedachte: is sociale distantiëring misschien al een stadium ervan?

Monopolisering van de waarneming

Onze geest reageert op herhaling. Een leugen hoeft maar vaak genoeg herhaald te worden tot de menselijke geest hem als waar accepteert. De media hebben hier een enorme macht. Wie de media controleert, bepaalt welke informatie beschikbaar wordt gesteld aan de mensen.

Zolang zij onafhankelijk en neutraal zijn en er vrijheid van meningsuiting is, is alles in orde. Het wordt problematisch wanneer slechts één mening, de heersende opinie, wordt aanvaard en getolereerd en elke mening die daarvan afwijkt wordt belasterd of de toegang daartoe wordt geblokkeerd.

Hmm, is dat niet wat we nu meemaken?

Veroorzaakte uitputting en verzwakking

Uitputting verzwakt de mentale en fysieke weerbaarheid. Door het aanwakkeren van angsten, het creëren van omstandigheden van voortdurende onzekerheid, bijvoorbeeld door de dreiging van baanverlies, en hopeloosheid in de zin van het vernietigen van elke notie dat het leven ooit nog leuk zou kunnen zijn, wordt iemand beroofd van elk gevoel van veiligheid en stabiliteit.

Dus in het begin raken mensen in een emotionele staat van constante stress, die vervolgens het lichaam beïnvloedt.

Als tegelijkertijd alles wat leuk en ontspannend is, wordt verboden, en er steeds meer beperkingen komen voor het bezoeken van bars, restaurants, bioscopen, concerten, theaters, sportscholen, enzovoort, dan werkt dit lichamelijke en emotionele uitputting en verzwakking in de hand.

De menselijke geest heeft een groot aanpassingsvermogen. Zelfs de meest ongunstige omstandigheden kunnen worden geacclimatiseerd als ze lang genoeg aanhouden. Voortdurend veranderende regels blokkeren dit aanpassingsvermogen en bestendigen een toestand van verwarring, die bovendien uitputtend en slopend is.

Gebeurt dit niet allemaal op dit moment?

Dreigen met negatieve gevolgen, straffen en geweld bij niet-naleving van regels

Bedreigingen creëren angst en wanhoop. De individuele mens heeft geen beslissingsbevoegdheid meer, maar wordt overheerst door iemand anders of een groep mensen. Regels worden van buitenaf bepaald, liefst zo betekenisloos mogelijk en bij niet-naleving wordt gedreigd met negatieve gevolgen.

Hm, zijn we getuige van steeds meer perverse regels die worden opgelegd met sancties voor niet-naleving?

Occasionele concessies

Omdat we ons in het voorjaar hebben ingespannen, mochten we in de zomer wat meer vrijheid hebben. Als we ons nu allemaal plichtsgetrouw aan de voorgeschreven maatregelen houden, is er hoop dat we met Kerstmis wat meer gezelligheid kunnen toestaan. Of, als de vaccinatie eenmaal binnen is en genoeg mensen die hebben gehad, kunnen we weer overgaan tot de orde van de dag.

Vernedering en vernedering

Door te dreigen met strenge straffen voor onzinnige handelingen en door degenen die zich niet aan de regels houden te belasteren, te beledigen of hard te straffen, verliezen de mensen steeds meer de moed om zich te verzetten.

Uiteindelijk blijft er niets anders over dan gehoorzaam te zijn, zich te onderwerpen en gehoorzaam te zijn. Elk verzet zal gebroken worden.

De veronachtzaming of bedreiging van de privacy ondersteunt vernedering en vernedering.

Hebben ze niet gewoon de bescherming van het huis verwijderd?

Het slachtoffer afhankelijk maken van de dader

Om de gehoorzaamheid en onderwerping van de slachtoffers op te wekken, moet men hen afhankelijk maken van zichzelf. Hoe afhankelijker het slachtoffer van de dader is, hoe meer hij aan hem gebonden raakt.

Hoe meer de economie en de materiële bestaansmiddelen worden vernietigd, hoe afhankelijker de burgers worden van aalmoezen van de staat.

Maar de staat is geen dader en wij burgers zijn ook geen slachtoffers, of misschien zijn we dat wel...?

Ik werd geïnspireerd om dit artikel te schrijven door de video van David Icke

Wij zijn ons ervan bewust dat David Icke polariseert met zijn soms extreme standpunten. Wij delen ook niet al zijn standpunten. Niettemin zet hij ons altijd aan het denken.

Cruciale kennis om jezelf te kunnen beschermen!

Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit de vele mogelijkheden van het Biedermann-diagram van dwang. De boodschap is duidelijk:

  • Slachtoffers afhankelijk maken van de misbruiker.
  • Elimineer informatie die niet strookt met de boodschap van de dader.
  • Creëer genoeg angst en wanhoop, stel eisen die triviaal, tegenstrijdig en onvervulbaar zijn.
  • Zorg voor een positieve motivatie om aan de eisen van de misbruiker te voldoen.
  • Het slachtoffer geeft alles om kleine beloningen te verdienen, in een poging om zelfrespect te krijgen.
  • Hij sluit zich nu aan bij alle anderen: "Allen voor één. Eén voor allen!"
  • Het doel van de maatregelen is de mensen zo volgzaam te maken dat zij letterlijk geen eigen geest, perceptie of mening meer hebben.

Wat is je reactie?

confused confused
3
confused
fail fail
1
fail
love love
6
love
lol lol
3
lol
omg omg
2
omg
win win
2
win