Een van de redenen om deze belangrijke documentatie en commentaar te verstrekken is dat zelfs in zogenaamd "ontwaakte" delen van de "waarheidsbeweging", of tenminste bij veel mensen die "alternatieve" sociale media pagina's en websites frequenteren, er een verontrustende neiging bestaat om ongemakkelijke informatie af te doen als "samenzweringstheorie" als een emotionele knee jerk reactie ter verdediging van iemands wereldbeeld.

Alternatieve/onafhankelijke media

Wij verwachten deze infantiele reactie van de zogenaamde "sheeple" die denken dat het nieuws van 6 uur hen voldoende informeert, maar het komt als een schok voor het systeem wanneer grote groepen mensen die pagina's en websites volgen die de trend in het "nieuwe denken" en de "alternatieve/onafhankelijke media" vertegenwoordigen, precies dezelfde denk- en gedragspatronen vertonen als hun klaarblijkelijk sociaal gemanipuleerde/gehersenspoelde nachtelijke nieuwskijkende broeders.

Dit artikel is zowel een schild als een zwaard van de waarheid waarmee kan worden gereageerd op reactionaire beschuldigingen/verwijten dat men een "samenzweringstheoreticus" is, telkens wanneer iemand er de voorkeur aan geeft de boodschapper aan te vallen in plaats van de boodschap aan te pakken (op een ruimdenkende en volwassen manier).


Het is voor ons bij GFM nog steeds verbijsterend dat zoveel mensen nog steeds zo onwetend zijn dat ze worstelen met het fundamentele idee dat mensen in posities van macht en invloed daadwerkelijk opzettelijk onder elkaar zouden kunnen samenspannen om moreel verwerpelijke daden te verrichten voor eigen gewin, die onbegrijpelijk zouden lijken voor de gemiddelde persoon die geen razende psychopaat is.

Hoe dan ook, de historische gegevens tonen overvloedig aan dat dit altijd het geval is geweest in de ons bekende geschiedenis.

De bewustwordingsmanipulatie van het publiek

Bovendien heeft de zelfbenoemde "machtselite" manieren en middelen bedacht - EN SUCCESVOLLEERD - om het bewustzijn van het publiek zodanig te manipuleren, dat wanneer een onderzoeker een onaangename samenzweringswaarheid deelt in een poging om het bewustzijn te verhogen en zo collectieve empowerment te bewerkstelligen, de would-be ontvangers van deze ongewenste informatie het materiaal verwerpen met gebruikmaking van de terminologie die is ontworpen en geleverd door het Systeem dat hen beduvelt! Wij zijn natuurlijk zelf aan de ontvangende kant hiervan geweest, tot onze grote ontsteltenis.

Het is misselijkmakend om te zien hoe de broeders en zusters die wij proberen bij te staan en te doen ontwaken, op deze pogingen tot begrip reageren op PRECIES DE WIJZE DIE HET CONTROLESYSTEEM HUN HEBT TOEGEDRAGEN, d.w.z. "Wauw, jij bent een echte samenzweringstheoreticus met een aluminiumfolie hoedje" en dergelijke.

Samenzweringstheoreticus label

Welnu, hieronder zult u vernemen van wie het etiket "samenzweringstheoreticus" afkomstig is en voor welke kwaadaardige doeleinden zij het sindsdien met succes hebben gebruikt. Als u zich hier nog niet van bewust bent, pak dan een emmer om in te kotsen. De strategie heeft gewerkt voor het systeem - GROOTTIJD.


Attentie "waarheidsprekers" en "spirituele" types: we zijn allemaal op de hoogte. We moeten SNEL volwassen worden, want we zijn getuige van een MASSIEVE versnelling van Big Brother's poging om elk facet van het menselijk bestaan te infiltreren en te controleren, waardoor we weinig meer worden dan gecontroleerde, gevaccineerde en van microchips voorziene gehoorzame bronnen van inkomsten die op de automatische piloot lopen.

In 1967 creëerde de CIA het label 'samenzweringstheoreticus'... om iedereen aan te vallen die het 'officiële' verhaal betwist.

Samenzweringstheoretici werden vroeger als normaal geaccepteerd.

Democratie en vrije markt kapitalisme zijn gebaseerd op samenzweringstheorieën.

De Magna Carta, de Grondwet en de Onafhankelijkheidsverklaring en andere stichtende westerse documenten waren gebaseerd op samenzweringstheorieën. De Griekse democratie en het vrije markt kapitalisme waren ook gebaseerd op samenzweringstheorieën.

Maar dat waren de slechte oude dagen ... Dingen zijn nu veranderd.

De CIA bedacht de term samenzweringstheoreticus in 1967.

Dat veranderde allemaal in de jaren zestig.

In april 1967 schreef de CIA een rapport waarin de term "samenzweringstheorieën" werd gebruikt... en waarin methoden werden aanbevolen om dergelijke theorieën te ontkrachten. Het rapport was gemerkt met "psych" - een afkorting voor "psychologische operaties" of desinformatie - en "CS" voor de CIA "Clandestine Services" eenheid. Lees het boek hier.

Het bericht werd geproduceerd in antwoord op een Freedom of Information Act verzoek van de New York Times in 1976.

CIA Bericht

In het bericht staat:

1. Deze tendens baart de regering van de VS, waaronder onze organisatie, zorgen.
Het doel van dit bericht is materiaal te verschaffen dat de beweringen van de samenzweringstheoretici weerlegt en in diskrediet brengt, ten einde de verspreiding van dergelijke beweringen in andere landen te verhinderen. Achtergrondinformatie wordt verstrekt in een gerubriceerd gedeelte en in een aantal niet-gerubriceerde bijlagen.

2. Actie. Wij bevelen niet aan de discussie over de [samenzwerings]kwestie op gang te brengen waar zij niet reeds wordt gevoerd. Waar de discussie actief is, worden adressen gevraagd:

a. Het publiciteitsprobleem bespreken met en bevriende elitaire contacten (vooral politici en redacteuren), erop wijzen dat het [officiële onderzoek van de betrokken gebeurtenis] een zo grondig mogelijk onderzoek heeft verricht, dat de beschuldigingen van de critici geen serieuze grondslag hebben, en dat verdere speculatieve discussie de oppositie alleen maar in de kaart speelt. Wijs er ook op dat delen van de samenzweringspraatjes opzettelijk lijken te zijn gegenereerd door ... propagandisten. Dring er bij hen op aan hun invloed aan te wenden om ongegronde en onverantwoordelijke speculaties te ontmoedigen.

b. Het inzetten van propagandamiddelen tegen en weerleggen van de aanvallen van de critici. Boekbesprekingen en hoofdartikelen zijn bijzonder geschikt voor dit doel. De niet-geclassificeerde bijlagen bij deze gids zouden nuttig achtergrondmateriaal moeten opleveren voor het doorgeven aan middelen. Onze strategie moet, indien van toepassing, erop wijzen dat de critici (I) vastzitten aan theorieën die zijn aangenomen voordat het bewijsmateriaal er was, (II) politiek geïnteresseerd zijn, (III) financieel geïnteresseerd zijn, (IV) overhaast en onnauwkeurig zijn in hun onderzoek, of (V) verliefd zijn op hun eigen theorieën.

3. In besloten discussies in de media die niet tegen een bepaalde schrijver zijn gericht, of bij het aanvallen van publicaties die misschien nog op komst zijn, zouden de volgende argumenten nuttig moeten zijn:

a. Er is geen belangrijk nieuw bewijsmateriaal aan het licht gekomen waarmee de Commissie geen rekening heeft gehouden.

b. Critici overwaarderen gewoonlijk bepaalde zaken en negeren andere. Zij hebben de neiging meer nadruk te leggen op de herinneringen van individuele getuigen (die minder betrouwbaar zijn en meer uiteenlopen - en dus meer houvast bieden voor kritiek) ...

c. Een samenzwering op grote schaal, zoals vaak wordt gesuggereerd, zou in de Verenigde Staten onmogelijk te verbergen zijn, vooral omdat informanten hoge royalty's e.d. zouden kunnen opstrijken.

d. Critici hebben zich vaak laten verleiden door een vorm van intellectuele trots: zij steken hun licht op over een of andere theorie en worden er verliefd op; zij spotten ook met de Commissie omdat deze niet altijd elke vraag met een ondubbelzinnig besluit de ene of de andere kant op heeft beantwoord.

f. Wat de beschuldigingen betreft dat het verslag van de Commissie een haastklus was, zij erop gewezen dat het drie maanden na de oorspronkelijk vastgestelde termijn is verschenen. Maar in de mate dat de Commissie haar verslag trachtte te bespoedigen, was dit grotendeels te wijten aan de druk van onverantwoorde speculaties die reeds waren verschenen, in sommige gevallen afkomstig van dezelfde critici die, weigerend hun fouten toe te geven, nu nieuwe kritiek naar buiten brengen.

g. Zulke vage beschuldigingen als dat "meer dan tien mensen op mysterieuze wijze zijn gestorven" kunnen altijd op een natuurlijke manier worden verklaard

4. Ga waar mogelijk speculaties tegen door verwijzing naar het verslag van de Commissie zelf aan te moedigen. Onbevangen buitenlandse lezers zouden nog steeds onder de indruk moeten zijn van de zorgvuldigheid, grondigheid, objectiviteit en snelheid waarmee de Commissie heeft gewerkt. Recensenten van andere boeken zouden kunnen worden aangemoedigd om aan hun verslag toe te voegen dat zij, na het verslag zelf te hebben gelezen, het veel beter vonden dan het werk van zijn critici.

Hier zijn screenshots van een deel van de memo:


De tactieken samenvattend die het CIA-rapport aanbeval:

 • Beweren dat het onmogelijk zou zijn dat zoveel mensen zouden zwijgen over zo'n grote samenzwering
 • Laat mensen die bevriend zijn met de CIA de beweringen aanvallen, en terugverwijzen naar "officiële" rapporten
 • Beweren dat ooggetuigenverklaringen onbetrouwbaar zijn
 • Beweren dat dit allemaal oud nieuws is, omdat "er geen belangrijk nieuw bewijs is opgedoken"
 • Negeer samenzweringsbeweringen tenzij de discussie erover al te actief is
 • Beweren dat het onverantwoordelijk is om te speculeren
 • Theoretici beschuldigen van verknochtheid aan en verliefdheid op hun theorieën.
 • Beschuldig theoretici ervan politiek gemotiveerd te zijn
 • Theoretici beschuldigen van financiële belangen bij het promoten van samenzweringstheorieën

Met andere woorden, de clandestiene diensten van de CIA creëerden in de jaren '60 de argumenten om samenzweringstheorieën als onbetrouwbaar aan te vallen, als onderdeel van hun psychologische oorlogsvoering.
Maar zijn samenzweringstheorieën - in feite - niet gek?

Vergeet de westerse geschiedenis en CIA-rapporten ... zijn samenzweringstheoretici niet gek?

Schuldig aan samenzwering

In feite komen samenzweringen zo vaak voor dat rechters zijn opgeleid om samenzweringsbeschuldigingen te beschouwen als gewoon een andere juridische bewering die moet worden weerlegd of bewezen op basis van het specifieke bewijsmateriaal:

Het federale wetboek en het wetboek van alle 50 staten bevatten specifieke wetten over samenzwering en de straf voor mensen die samenzweringen plegen.

Maar laten we eens kijken wat de mensen die opgeleid zijn om bewijs te wegen en conclusies te trekken, denken over "samenzweringen". Laten we eens kijken naar wat Amerikaanse rechters denken.

Bij het doorzoeken van Westlaw, een van de 2 primaire netwerken voor juridisch onderzoek die advocaten en rechters gebruiken om de wet te doorzoeken, heb ik gezocht naar rechterlijke uitspraken waarin het woord "samenzwering" voorkomt. Dit is zo'n veel voorkomende term in rechtszaken dat het Westlaw overspoelde.

Om precies te zijn, ik kreeg het volgende bericht:

"Uw verzoek is onderschept omdat het een groot aantal documenten kan opvragen."

Uit ervaring weet ik dat dit betekent dat er potentieel miljoenen of vele honderdduizenden zaken waren waarin de term werd gebruikt. Er waren zoveel zaken, dat Westlaw niet eens kon beginnen met het verwerken van het verzoek.

Dus zocht ik opnieuw, met de zin "Schuldig aan samenzwering". Ik hoopte dat dit niet alleen mijn zoekopdracht zo zou inperken dat Westlaw er mee uit de voeten kon, maar dat het me ook zaken zou opleveren waarin de rechter de verdachte daadwerkelijk schuldig had bevonden aan een samenzwering.

Dit leverde precies 10.000 zaken op - dat is het maximum aantal resultaten dat Westlaw in één keer kan geven. Met andere woorden, er waren meer dan 10.000 zaken met de zin "Schuldig aan samenzwering" (misschien is er een manier om mijn instellingen te veranderen om meer dan 10.000 resultaten te krijgen, maar die heb ik nog niet gevonden).

Bovendien worden, zoals elke advocaat kan bevestigen, gewoonlijk alleen beslissingen van rechtbanken van beroep gepubliceerd in de databank Westlaw. Met andere woorden, vonnissen van rechtbanken worden zelden gepubliceerd; de enige vonnissen die normaliter worden gepubliceerd zijn die van de rechtbanken die het beroep van de rechtbank behandelen.

Omdat slechts een zeer klein deel van de zaken die voor de rechter komen in hoger beroep gaan, betekent dit logischerwijs dat het aantal schuldigverklaringen in samenzweringszaken bij de rechter veel en veel groter moet zijn dan 10.000.

Bovendien is "Schuldig aan Samenzwering" slechts één van de vele mogelijke zoektermen om gevallen te vinden waarin de beklaagde schuldig werd bevonden aan een rechtszaak wegens samenzwering. Zoekend op Google, kreeg ik 3.090.000 resultaten (vanaf gisteren) onder de term "Schuldig aan Samenzwering", 10.700.000 resultaten voor de zoekterm "Veroordelingen voor Samenzwering", en 122.000 resultaten voor "Veroordeeld voor Samenzwering".

Natuurlijk worden veel soorten samenzweringen ook anders genoemd. Volgens een reeds lang aanvaarde rechtsleer is het bijvoorbeeld onwettig dat twee of meer ondernemingen samenspannen om prijzen vast te stellen; dit wordt "prijsafspraken" genoemd (1.180.000 resultaten).

Gezien het bovenstaande zou ik extrapoleren dat er in de Verenigde Staten honderdduizenden veroordelingen voor strafrechtelijke of civielrechtelijke samenzwering zijn geweest.

Tenslotte worden veel misdaden niet gemeld of niet opgelost, en de daders worden nooit gepakt. Daarom moet het werkelijke aantal in de VS gepleegde complotten nog hoger liggen.

Amerikaans recht

Met andere woorden, in de VS worden voortdurend samenzweringen gepleegd, en veel van de samenzweerders worden gepakt en schuldig bevonden door Amerikaanse rechtbanken. Denk eraan, Bernie Madoff's Ponzi schema was een samenzweringstheorie.

Samenzwering is inderdaad een zeer goed erkend misdrijf in het Amerikaanse recht, dat elke eerstejaarsstudent rechten als onderdeel van zijn basiscurriculum wordt aangeleerd. Een rechter vertellen dat iemand een "samenzweringstheorie" heeft, zou hetzelfde zijn als hem vertellen dat iemand beweert dat hij zijn eigendom heeft betreden, of dat hij aanranding heeft gepleegd, of dat hij zijn auto heeft gestolen. Het is een fundamenteel juridisch concept.

Het is duidelijk dat vele beschuldigingen van samenzwering vals zijn (als u een rechter op een etentje ziet, vraag hem dan u enkele van de krankzinnige beschuldigingen van samenzwering te vertellen die in zijn rechtbank werden geuit).

Het is duidelijk dat mensen voor de rechtbank zullen winnen of verliezen, afhankelijk van de vraag of zij hun vordering al dan niet kunnen bewijzen met het beschikbare bewijsmateriaal. Maar ook niet alle beschuldigingen van huisvredebreuk, mishandeling of diefstal zijn waar.

Het bewijzen van samenzwering is niet anders dan het bewijzen van elke andere rechtsvordering, en het etiket "samenzwering" alleen al wordt door rechters niet minder ernstig genomen.

Het is niet alleen Madoff. De leiders van Enron werden schuldig bevonden aan samenzwering, net als het hoofd van Adelphia. Talloze lagere overheidsfunctionarissen zijn schuldig bevonden aan samenzwering. Zie dit, dit, dit, dit en dit. Lees hier.

Time Magazine's financiële columnist Justin Fox schrijft:

"Sommige samenzweringen op de financiële markten zijn echt... De meeste goede onderzoeksjournalisten zijn trouwens samenzweringstheorie aanhangers."

En hoe zit het met de NSA en de techbedrijven die met hen hebben samengewerkt?

Zouden onze leiders dat doen?

Hoewel mensen kunnen toegeven dat bedrijfsleiders en lage regeringsambtenaren betrokken kunnen zijn geweest bij complotten - kunnen zij er sterk op tegen zijn te overwegen dat de rijksten of machtigsten dit mogelijk hebben gedaan.

Maar machtige insiders hebben al lang complotten toegegeven. Bijvoorbeeld, Obama's Administrator van het Office of Information and Regulatory Affairs, Cass Sunstein, schreef:

"Natuurlijk zijn sommige samenzweringstheorieën, volgens onze definitie, waar gebleken. De hotelkamer van het Democratisch Nationaal Comité in Watergate werd in feite afgeluisterd door Republikeinse ambtenaren, die in opdracht van het Witte Huis opereerden. In de jaren '50 heeft de Central Intelligence Agency inderdaad LSD en aanverwante drugs toegediend in het kader van Project MKULTRA, in een poging om de mogelijkheid van "mind control" te onderzoeken. Operatie Northwoods, een gerucht over een plan van het Ministerie van Defensie om terroristische daden te simuleren en de schuld te geven aan Cuba, werd echt voorgesteld door hoge ambtenaren..."


Iemand zou de bonen hebben gemorst

Een gebruikelijke verdediging tegen mensen die proberen het onderzoek naar mogelijke samenzweringen op een zijspoor te zetten, is te zeggen dat "iemand het wel gezegd zou hebben" als er echt een samenzwering was.

Maar de beroemde klokkenluider Daniel Ellsberg legt uit:

"Het is een gemeenplaats dat "je in Washington geen geheimen kunt bewaren" of "in een democratie, hoe gevoelig het geheim ook is, je het de volgende dag waarschijnlijk in de New York Times zult lezen." Deze gemeenplaatsen zijn ronduit onjuist. Het zijn in feite dekmantels, manieren om journalisten en hun lezers te vleien en te misleiden, die deel uitmaken van het proces om geheimen goed te bewaren. Natuurlijk komen er uiteindelijk veel geheimen naar buiten die in een totalitaire samenleving niet naar buiten zouden komen.

"Maar het is een feit dat de overgrote meerderheid van de geheimen niet uitlekt naar het Amerikaanse publiek. Dit geldt zelfs wanneer de achtergehouden informatie bekend is bij een vijand en wanneer zij duidelijk van essentieel belang is voor het functioneren van de oorlogsmacht van het congres en voor elke democratische controle op het buitenlands beleid.

"De realiteit die het publiek en de meeste leden van het Congres en de pers niet kennen, is dat geheimen die voor velen van hen van het grootste belang zouden zijn, door de uitvoerende macht tientallen jaren lang op betrouwbare wijze voor hen verborgen kunnen worden gehouden, ook al zijn ze bij duizenden ingewijden bekend."


De geschiedenis bewijst dat Ellsberg gelijk heeft. Bijvoorbeeld:

 • Honderddertigduizend (130.000) mensen uit de V.S., Groot-Brittannië en Canada werkten aan het Manhattan Project. Maar het werd jarenlang geheim gehouden
 • Een BBC documentaire laat dat zien:

Er was "een geplande staatsgreep in de VS in 1933 door een groep rechtse Amerikaanse zakenlieden .... De coup was bedoeld om president Franklin D Roosevelt ten val te brengen met de hulp van een half miljoen oorlogsveteranen. De plotters, waarbij naar verluidt enkele van de beroemdste families van Amerika betrokken waren (eigenaars van Heinz, Birds Eye, Goodtea, Maxwell Hse & de grootvader van George Bush, Prescott), waren van mening dat hun land het beleid van Hitler en Mussolini moest overnemen om de grote depressie te overwinnen".

Bovendien "vertelden de magnaten Generaal Butler dat het Amerikaanse volk de nieuwe regering zou accepteren omdat zij alle kranten beheersten." Lees hier.

Heb je ooit eerder van deze samenzwering gehoord? Het was zeker een zeer grote. En als de samenzweerders toen de kranten controleerden, hoeveel erger is het vandaag met de consolidatie van de media?

7 van de 8 grote banken gingen failliet in de jaren 1980 tijdens de "Latijns-Amerikaanse crisis", en de reactie van de regering was het toedekken van hun insolventie. Dat is een dekmantel van enkele decennia

 Banken zijn betrokken bij systematisch crimineel gedrag, en hebben elke markt gemanipuleerd

・ Regeringen hebben vijftig jaar lang nucleaire meltdowns in de doofpot gestopt om de nucleaire industrie te beschermen. Regeringen hebben samengespannen om de ernst van talloze andere milieuongevallen te verdoezelen. Jarenlang hebben Texaanse ambtenaren de hoeveelheid straling in drinkwater opzettelijk te laag gerapporteerd om te voorkomen dat ze overtredingen moesten melden.

・ Het bespioneren van Amerikanen door de overheid begon al voor 9/11. Lees hier. Maar het publiek kwam er pas vele jaren later achter. De New York Times stelde het verhaal zelfs uit om de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2004 niet te beïnvloeden.

・ Het besluit om de oorlog in Irak te beginnen werd genomen voor 9/11. Lees hier. Voormalig CIA-directeur George Tenet zei zelfs dat het Witte Huis Irak al lang voor 9/11 wilde binnenvallen, en "onzin" in zijn rechtvaardigingen voor de invasie van Irak had gestopt. Lees hier.

Voormalig minister van Financiën Paul O'Neill - die in de Nationale Veiligheidsraad zat - zegt ook dat Bush de oorlog in Irak al vóór 9/11 plande. Lees hier. En Britse topambtenaren zeggen dat de VS al een maand na het aantreden van Bush sprak over een verandering van het Iraakse regime. Lees hier.

Dick Cheney maakte blijkbaar zelfs vóór 9/11 van de Iraakse olievelden een nationale veiligheidsprioriteit. En het is nu aangetoond dat een handjevol mensen verantwoordelijk was voor het moedwillig negeren van het bewijs dat Irak geen massavernietigingswapens had. Lees hier.

Deze feiten zijn pas onlangs publiekelijk bekend geworden. Inderdaad, Tom Brokaws zei: "Alle oorlogen zijn gebaseerd op propaganda." Een gezamenlijke poging om propaganda te maken is een samenzwering.

Bovendien hebben hooggeplaatste regeringsfunctionarissen en insiders achteraf dramatische samenzweringen toegegeven, waaronder:

 •     Terroristen steunen om geopolitieke doelen te bevorderen
 •     Steun aan valse vlag terreur

De bekentenissen vonden pas vele tientallen jaren na de gebeurtenissen plaats.

Deze voorbeelden tonen aan dat het mogelijk is samenzweringen lange tijd geheim te houden, zonder dat iemand "de bonen morst".

Bovendien is het voor iedereen die weet hoe geheime militaire operaties werken, duidelijk dat segmentering op een "need-to-know basis", samen met eerbied voor de hiërarchie van het commando, betekent dat een paar topmannen de lakens kunnen uitdelen en dat de meeste mensen die helpen niet eens het grote geheel kennen op het moment dat zij deelnemen.

Bovendien vergeten degenen die denken dat mede-samenzweerders over hun daden zullen opscheppen, dat mensen in het leger of bij de inlichtingendienst of die grote sommen geld op het spel hebben staan, zeer gedisciplineerd kunnen zijn. Het is niet waarschijnlijk dat zij naar de bar gaan en hun mond voorbij praten zoals een tweederangs alcoholische overvaller met pech dat zou doen.

Tenslotte kunnen mensen die heimelijke operaties uitvoeren dit doen om ideologische redenen - in de overtuiging dat het "doel de middelen heiligt". Onderschat nooit de overtuiging van een ideoloog.

Conclusie

Waar het op neerkomt is dat sommige samenzweringsclaims gek zijn en sommige waar. Elk moet beoordeeld worden op zijn eigen feiten.

Mensen hebben de neiging om te proberen willekeurige gebeurtenissen te verklaren door patronen te zien ... zo zitten onze hersenen in elkaar. Daarom moeten we onze theorieën over verband en oorzakelijkheid toetsen aan de koude, harde feiten.

Aan de andere kant, het oude gezegde van Lord Acton is waar:

"Macht heeft de neiging te corrumperen, en absolute macht heeft de neiging absoluut te corrumperen."

Wie opereert zonder checks and balances - en zonder het desinfecterende zonlicht van publieke controle en verantwoordingsplicht - heeft de neiging in zijn eigen belang te handelen ... en de kleine man wordt gekwetst.

De vroege Grieken wisten het, evenals degenen die de koning dwongen de Magna Carta te ondertekenen, de Founding Fathers en de vader van de moderne economie. We mogen deze belangrijke traditie van de westerse beschaving niet vergeten.

Naschrift:

Het belachelijk maken van alle samenzweringstheorieën is eigenlijk alleen maar een poging om de kritiek op de machtigen te verstrooien.

De rijken zijn niet slechter dan andere mensen... maar ze zijn ook niet per se beter. Machtige leiders zijn misschien geen slechte mensen... of het kunnen sociopaten zijn.

Wij moeten eenieder op zijn daden beoordelen, en niet op grond van vooropgezette stereotypen dat het allemaal heiligen zijn die in ons belang handelen of allemaal oplichtende misdadigers.

 


Wat is je reactie?

confused confused
1
confused
fail fail
3
fail
love love
1
love
lol lol
2
lol
omg omg
1
omg
win win
3
win