De 2020 Wereldwijde Corona Crisis: Vernietiging van de burgermaatschappij, geënsceneerde economische depressie, wereldwijde staatsgreep en de "Grote Reset".

Global Research E-Book, Centrum voor Onderzoek van de Globalisering (CRG). Dit E-Book bestaat uit een Voorwoord en Tien Hoofdstukken.

Hoogtepunten

We staan op het kruispunt van een van de ernstigste crises in de wereldgeschiedenis. We beleven geschiedenis, maar ons begrip van de opeenvolging van gebeurtenissen sinds januari 2020 is vertroebeld.

Wereldwijd zijn de mensen zowel door hun regeringen als door de media misleid over de oorzaken en de verwoestende gevolgen van de Covid-19 "pandemie".

De onuitgesproken waarheid is dat het nieuwe coronavirus machtige financiële belangen en corrupte politici een voorwendsel en een rechtvaardiging verschaft om de hele wereld in een spiraal van massale werkloosheid, faillissement, extreme armoede en wanhoop te storten.

Meer dan 7 miljard mensen wereldwijd worden direct of indirect getroffen door de coronacrisis.

De "noodsituatie" op het gebied van de volksgezondheid van COVID-19 onder auspiciën van de WHO werd aan de publieke opinie gepresenteerd als een middel ("oplossing") om het "dodelijke virus" in te dammen.

Als het publiek was geïnformeerd en gerustgesteld dat Covid (volgens de definitie van de WHO) "vergelijkbaar is met seizoensinfluenza", zou de angstcampagne zijn mislukt. De lockdown en de sluiting van de nationale economie zouden ronduit zijn verworpen.

De eerste fase van deze crisis (buiten China) werd door de WHO gelanceerd op 30 januari 2020, toen er 5 gevallen waren in de VS, 3 in Canada, 4 in Frankrijk en 4 in Duitsland.

Rechtvaardigen deze cijfers de afkondiging van een wereldwijde noodtoestand voor de volksgezondheid?

De angstcampagne werd ondersteund door politieke verklaringen en desinformatie in de media.

Mensen zijn bang. Ze worden aangemoedigd om de PCR-test te doen, die niet deugt. Een positieve PCR-test betekent niet dat u besmet bent en/of dat u het virus kunt overdragen.

Het is bekend dat de RT-PCR-test een hoog percentage fout-positieven oplevert. Bovendien wordt het virus er niet mee geïdentificeerd.

Vanaf het begin in januari 2020 was er geen "wetenschappelijke basis" om de lancering van een wereldwijde noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid te rechtvaardigen.

In februari ging de covid-crisis gepaard met een grote crash van de financiële markten. Er zijn bewijzen van financiële fraude.

En op 11 maart 2020: de WHO verklaarde officieel een wereldwijde pandemie op een moment dat er 44.279 gevallen en 1440 doden waren buiten China op een bevolking van 6,4 miljard (Schattingen van bevestigde gevallen op basis van de PCR-test).

Onmiddellijk na de aankondiging van de WHO van 11 maart 2020 zijn aan 193 lidstaten van de Verenigde Naties instructies voor opsluiting en lockdown toegezonden.

Ongekend in de geschiedenis, bijna gelijktijdig toegepast in een groot aantal landen, zijn hele sectoren van de wereldeconomie gedestabiliseerd. Kleine en middelgrote ondernemingen zijn failliet gegaan. Werkloosheid en armoede tieren welig.

De sociale gevolgen van deze maatregelen zijn niet alleen verwoestend, zij zijn nog steeds aan de gang onder wat wordt omschreven als "een tweede golf". Er is geen bewijs van een "tweede golf". De ramingen van de PCR's zijn gebrekkig gedocumenteerd.

De gevolgen voor de gezondheid (mortaliteit, morbiditeit) als gevolg van de sluiting van nationale economieën overtreffen ruimschoots die welke worden toegeschreven aan Covid-19.

Volgens VN-bronnen zijn in ten minste 25 ontwikkelingslanden hongersnoden uitgebroken. Lees hier.

De geestelijke gezondheid van miljoenen mensen wereldwijd is aangetast als gevolg van de lockdown, sociale vervreemding, banenverlies, faillissementen, massale armoede en wanhoop. De frequentie van zelfmoorden en drugsverslaving is wereldwijd toegenomen.

"V the Virus" zou verantwoordelijk zijn voor de golf van faillissementen en werkloosheid. Dat is een leugen. Er is geen causaal verband tussen het (microscopisch kleine) SARS-2-virus en economische variabelen.

Het zijn de machtige financiers en miljardairs die achter dit project zitten dat heeft bijgedragen tot de destabilisatie (wereldwijd) van de reële economie. En er is voldoende bewijs dat het besluit om een nationale economie te sluiten (met armoede en werkloosheid tot gevolg) onvermijdelijk gevolgen heeft voor ziekte- en sterftepatronen.

Sinds begin februari 2020 hebben de Superrijken miljarden dollars geïncasseerd.

Ruimschoots gedocumenteerd is het de grootste herverdeling van wereldwijde rijkdom in de wereldgeschiedenis, die gepaard gaat met een proces van wereldwijde verarming.

De angstcampagne heeft gediend als een instrument van desinformatie.

In de loop van de laatste elf maanden, te beginnen begin januari, heb ik bijna dagelijks de tijdlijn en de evolutie van de Covids-crisis geanalyseerd. Vanaf het allereerste begin in januari 2020 werden mensen ertoe gebracht te geloven en te aanvaarden dat er sprake was van een snel voortschrijdende en gevaarlijke epidemie.

Leugens in de media hielden het beeld van een dodelijk virus in stand, dat aanvankelijk bijdroeg tot het destabiliseren van de handel tussen de VS en China en het verstoren van het luchtverkeer. En vervolgens werd in februari "V- the Virus" (dat overigens lijkt op de seizoensgriep) verantwoordelijk gehouden voor het uitbreken van de ernstigste financiële crisis in de wereldgeschiedenis.

En vervolgens werd op 11 maart een lockdown opgelegd aan 193 lidstaten van de Verenigde Naties, hetgeen leidde tot de "sluiting" van nationale economieën wereldwijd.

Vanaf oktober werd een "tweede golf" aangekondigd. "De pandemie is nog niet voorbij".

De angstcampagne heeft de overhand. En de mensen worden er nu toe gebracht te geloven dat het door hun regeringen gesponsorde coronavaccin de "oplossing" is. En dat de "normaliteit" zal worden hersteld zodra de gehele bevolking van de planeet is ingeënt.

Een woordje over het SARS-CoV-2 vaccin

Hoe komt het dat een vaccin tegen het SARS-CoV-2-virus, waarvan de ontwikkeling onder normale omstandigheden jaren zou vergen, prompt begin november 2020 op de markt is gebracht? Het door Pfizer aangekondigde vaccin is gebaseerd op een experimentele "gene editing" mRNA-technologie die betrekking heeft op het menselijk genoom.


Zijn de standaard dierproeven met muizen of fretten uitgevoerd?

Of ging Pfizer "direct naar menselijke proefkonijnen."? De testen bij mensen begonnen eind juli en begin augustus. "Drie maanden is ongehoord voor het testen van een nieuw vaccin. Meerdere jaren is de norm."


Nauwelijks gemeld door de media: "Zes mensen stierven in Pfizer's late-fase proef met het COVID-19 vaccin, onthulde de FDA enkele uren nadat Groot-Brittannië het eerste land ter wereld werd dat het vaccin uitrolde."


"Wees gerust", het vaccin is "veilig". Volgens de FDA:

De sterfgevallen zouden geen nieuwe veiligheidsproblemen of vragen over de doeltreffendheid van het vaccin hebben doen rijzen".

En waarom hebben we een vaccin nodig voor Covid-19 als zowel de WHO als het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) ondubbelzinnig hebben bevestigd dat Covid-19 "vergelijkbaar is met seizoensgriep".

Het plan om een vaccin te ontwikkelen is gedreven door winstbejag. Het wordt gesteund door corrupte regeringen die de belangen van Big Pharma dienen. De regering van de VS had al in juli 100 miljoen doses besteld en de EU zal 300 miljoen doses kopen. Het is Big Money voor Big Pharma, royale uitbetalingen aan corrupte politici, ten koste van de belastingbetaler.

Hoofdstukken van boeken

In de volgende hoofdstukken wordt een definitie gegeven van het SARS-CoV-2-virus en van de omstreden RT-PCR-test die wordt gebruikt om "het virus te identificeren", en worden de "schattingen" van de zogenaamde "positieve gevallen" vastgesteld (hoofdstuk II).

In hoofdstuk III onderzoeken wij in detail de tijdlijn van gebeurtenissen sinds oktober 2019 die hebben geleid tot de historische lockdown van 11 maart 2020.

Wij evalueren de brede economische en sociale gevolgen van deze crisis, met inbegrip van het proces van wereldwijde verarming en herverdeling van rijkdom ten gunste van de superrijke miljardairs.(Hoofdstuk IV en V)

Het inentingsprogramma van Big Pharma, dat aan miljoenen mensen over de hele wereld zal worden opgelegd, wordt besproken in hoofdstuk VII.

Hoofdstuk IX wordt afgesloten met een analyse van de door het Economisch Wereldforum voorgestelde "Grote Reset", die, als hij wordt aangenomen, zou bestaan in het afbreken van de verzorgingsstaat en het opleggen van massale bezuinigingsmaatregelen aan een verarmde bevolking.

Dit E-Book is voorlopig. Er is een gevoel van urgentie. Wereldwijd worden mensen voorgelogen door hun regeringen.

Een woord over de methodologie: ons doel is om de "Grote Leugen" te weerleggen door middel van een zorgvuldige analyse bestaande uit:

  • Een historisch overzicht van de Covid-crisis,
  • Wetenschappelijke analyse en gedetailleerde herziening van "officiële" gegevens, ramingen en definities,
  • Analyse van de effecten van de "richtsnoeren" van de WHO en het regeringsbeleid op economische, sociale en volksgezondheidsvariabelen.

Ons doel is de mensen wereldwijd te informeren en het officiële verhaal te weerleggen dat is gebruikt als voorwendsel en rechtvaardiging om de economische en sociale structuur van hele landen te destabiliseren.

Deze crisis treft de mensheid in zijn geheel: 7,8 miljard mensen. Wij zijn solidair met onze medemensen wereldwijd. De waarheid is een machtig instrument.

Ik blijf dank verschuldigd aan onze lezers en aan het Global Research-team.

Michel Chossudovsky, Global Research, 11 december 2020 (herzien op 15 december, 21 december, 28 december 2020)

Verspreid het woord. Stuur deze tekst door naar vrienden en collega's


Over de auteur


Michel Chossudovsky is een bekroond auteur, professor economie (emeritus) aan de universiteit van Ottawa, oprichter en directeur van het Centre for Research on Globalization (CRG), Montreal, redacteur van Global Research.

Hij heeft veldonderzoek verricht in Latijns-Amerika, Azië, het Midden-Oosten, Afrika ten zuiden van de Sahara en de Stille Oceaan en heeft veel geschreven over de economieën van ontwikkelingslanden, met de nadruk op armoede en sociale ongelijkheid. Hij heeft ook onderzoek verricht op het gebied van de gezondheidseconomie (Economische Commissie van de VN voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (ECLAC), UNFPA, CIDA, WHO, regering van Venezuela, John Hopkins International Journal of Health Services (1979, 1983)

Hij is de auteur van elf boeken, waaronder The Globalization of Poverty and The New World Order (2003), America's "War on Terrorism" (2005), The Globalization of War, America's Long War against Humanity (2015).

Hij is medewerker van de Encyclopaedia Britannica. Zijn geschriften zijn gepubliceerd in meer dan twintig talen. In 2014 werd hem de Gouden Medaille voor Verdienste van de Republiek Servië toegekend voor zijn geschriften over de aanvalsoorlog van de NAVO tegen Joegoslavië. Hij is te bereiken op crgeditor@yahoo.com

Zie Michel Chossudovsky, Biografische notitie

Michel Chossudovsky's artikelen over Global Research


Wat is je reactie?

confused confused
1
confused
fail fail
1
fail
love love
3
love
lol lol
2
lol
omg omg
1
omg
win win
1
win