Wie is Dr. Louis Fouché?


9a05ff4adb8710dbce0e018b21e22ec4 XL e1630424504557

Dr. Louis Fouché is een intensive care arts en anesthesist in Frankrijk. Hij heeft een sociale en antropologische kijk op de wereld en op patiëntenzorg, waardoor hij werkt aan een alternatieve benadering van de huidige ultra-technologische geneeskunde.

Hij is zeer betrokken geweest bij de communicatie rond het coronavirus en heeft een meer humanistische en pragmatische aanpak voorgesteld. Hij vecht om de Fransen hun verloren vrijheid terug te geven. Hij wil dat de gezondheidszorg zich concentreert op de opsporing, isolatie en behandeling van patiënten. Dit alles door thuis technieken toe te passen die ziekenhuisopname zoveel mogelijk vermijden.

" De regering voert maatregelen uit die niet in verhouding staan tot het gevaar van de ziekte. Er is geen reden om bang te zijn voor dit alles. Je moet je ervan bewust zijn, zodat je in actie kunt komen."

Fouché is een voorstander van een interdisciplinaire aanpak en houdt ervan dat alles met elkaar in verband wordt gebracht. Hij wil de zorgverleners samenbrengen voor een rechtvaardig en evenredig gezondheidsbeleid in het licht van deze gezondheids-, maar vooral politieke crisis. Op die manier wil hij "een informatieoorlog" voeren.

Daartoe heeft hij in het najaar van 2020 "Réinfo Covid" opgericht, een collectief van professionals uit de gezondheidszorg, artsen en universitaire wetenschappers, verenigd rond één idee: de noodzaak van een rechtvaardig en evenredig gezondheidsbeleid voor Frankrijk. Samen met burgers die een actieve rol willen spelen bij het oplossen van de crisis waarmee de democratie wordt geconfronteerd, wordt pluraliteit aan deskundigheid toegevoegd om de grootste kracht te vormen.

 

Zij hebben de "Conseil Scientifique Indépendant" (Onafhankelijke Wetenschappelijke Raad - CSI) opgericht, bestaande uit wetenschappers, artsen, apothekers, onderzoekers en sociologen, die bijeen zijn gekomen om na te denken over en onderzoek te doen naar de covid-problematiek, met de bedoeling de wetenschappelijke realiteit onder de aandacht te brengen en vooral onze politieke leiders te helpen oplossingen te vinden die op de bevolking zijn afgestemd.

 

Vandaag blijft hij strijden en legt hij uit dat het dragen van een masker of het zich laten vaccineren alleen maar een uiting kan zijn van gehechtheid aan en deelname aan de "Sanitaire Dictatuur" en de geheime plannen van de regering om de bevolking te controleren. Hij strijdt nu tegen het in Frankrijk ingevoerde gezondheidspaspoort en hekelt een "paranoïde totalitaire beweging" van de regering, wat hem kritiek heeft opgeleverd van vele artsen.

"We zitten niet in een oorlog, de president heeft de oorlog verklaard aan zijn mensen, we zitten in een gevecht!"

Onlangs kondigde het ziekenhuis waar Fouché werkt het vertrek van de arts aan, waarbij het zijn standpunten betreurde die "in strijd zijn met de morele en ethische beginselen" van de instelling. Formeel heeft de instelling Louis Fouché niet ontslagen, maar zij heeft er wel voor gezorgd, in een ondubbelzinnig perscommuniqué, zich volledig los te maken van de arts.

Louis Fouché is een groot arts en een groot verzetsstrijder. Hij gaf moed aan miljoenen Fransen en zij zullen de strijd aan zijn zijde voortzetten!

Meer informatie over Dr. Louis Fouché:

 

Enkele van zijn video's in het Engels:

https://www.bitchute.com/video/tpH7TphBfUU7/

https://www.bitchute.com/video/Grz7gQPMqLzj/