CDC aangeklaagd voor massale fraude: Tests aan 7 universiteiten van ALLE onderzochte mensen toonden aan dat ze geen Covid hadden, maar enkel Influenza A of B - EU statistieken: "Coronavirus" zo goed als verdwenen, zelfs onder mortaliteit.
———

Massale fraude van CDC

Een klinisch wetenschapper en immunoloog-viroloog van een laboratorium in Zuid-Californië zegt dat hij en collega's van 7 universiteiten de CDC aanklagen wegens massale fraude. De reden: in niet één van de 1500 monsters van "positief" geteste mensen kon Covid-19 worden gevonden. ALLE mensen bleken gewoon Influenza A te hebben, en in mindere mate Influenza B. Dit is in overeenstemming met de eerdere bevindingen van andere wetenschappers, waarover wij verschillende keren hebben bericht.

Dr. Derek Knauss: "Toen mijn lab team en ik de 1500 verondersteld positieve Covid-19 monsters onderwierpen aan de postulaten van Koch en ze onder een SEM (elektronenmicroscoop) legden, vonden we GEEN Covid in alle 1500 monsters. We vonden dat alle 1500 monsters voornamelijk Influenza A waren, en enkele Influenza B, maar geen gevallen van Covid. Wij hebben de nutteloze PCR-test niet gebruikt.

Niet één keer COVID ontdekt

Toen we de rest van de monsters naar Stanford, Cornell, en een paar laboratoria van de Universiteit van Californië stuurden, kwamen ze met hetzelfde resultaat: GEEN COVID. Ze vonden Influenza A en B. Toen hebben we allemaal de CDC gevraagd om levensvatbare monsters van COVID. De CDC zei dat ze die niet konden geven, omdat ze die monsters niet hebben.

'Dus kwamen we door al ons onderzoek en laboratoriumwerk tot de harde conclusie dat Covid-19 denkbeeldig en fictief was. De griep heette alleen 'COVID,' en de meeste van de 225.000 sterfgevallen waren het gevolg van co-morbiditeiten zoals hartaandoeningen, kanker, diabetes, longemfyseem, enz. Ze kregen de griep die hun immuunsysteem verder verzwakte, en ze stierven.

Dit virus is fictief

Ik moet nog steeds een levensvatbaar monster vinden met Covid-19 om mee te werken. Wij die de labo test deden met deze 1500 stalen aan de 7 universiteiten klagen nu de CDC aan voor Covid-19 fraude. De CDC heeft ons nog steeds geen levensvatbaar, geïsoleerd staal van Covid-19 gestuurd. Als ze dat niet kunnen of willen, dan zeg ik dat er geen Covid-19 is. Het is fictief.

De vier onderzoekspapers waarin de genoomextracten van het Covid-19-virus worden beschreven, zijn er nooit in geslaagd de monsters te isoleren. Alle vier de papers beschrijven slechts kleine stukjes RNA die slechts 37 tot 40 basenparen lang zijn. Dat is GEEN VIRUS. Een viraal genoom heeft normaal 30.000 tot 40.000 basenparen.

'Nu Covid-19 overal zo erg zou zijn, hoe komt het dan dat niet één lab ter wereld dit virus volledig heeft geïsoleerd? Dat komt omdat ze het virus nooit echt hebben gevonden. Alles wat ze ooit ontdekten waren kleine stukjes RNA die toch niet als het virus werden geïdentificeerd. Dus waar we mee te maken hebben is gewoon een andere griepstam, net als elk jaar. Covid-19 bestaat niet en is fictief.

'Ik geloof dat China en de globalisten deze COVID hoax (de griep vermomd als een nieuw virus) hebben opgezet om een wereldwijde tirannie en totalitaire controle politiestaat te vestigen. Deze intrige omvatte (ook) massale verkiezingsfraude om Trump omver te werpen.'

CDC zelf geeft toe geen identificeerbaar virus te hebben

Diep verborgen in een officieel document over Covid-19 (zie einde van het artikel), gaf het CDC al in de zomer van 2020 ruiterlijk toe dat het niet over een meetbaar virus beschikt: "Aangezien er op dit moment geen gekwantificeerde (= gemeten) geïsoleerde virusobjecten van 2019-nCoV beschikbaar zijn" (pagina 39 van het "CDC 2019-Novel Coronavirus, 2019-nCoV - Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel" (13 juli)). Met andere woorden, de CDC, als een van DE toonaangevende medische autoriteiten ter wereld, kon het virus niet aantonen, en kan dat nog steeds niet.

Over de voor dit doel wetenschappelijk totaal ontkrachte, maar nog steeds schaamteloos misbruikte PCR-test, schreef het CDC onder het kopje "beperkingen": "De detectie van viraal RNA kan niet de aanwezigheid van een besmettelijk virus aantonen, of dat 2019-nCoV de veroorzaker is van klinische symptomen. En bovendien: "Deze test kan andere ziekten, veroorzaakt door andere bacteriële of virale pathogenen, niet uitsluiten.

Met andere woorden, we kunnen niet bewijzen dat de mensen die ziek worden en in het ziekenhuis worden opgenomen, en heel af en toe overlijden, ziek zijn geworden door een nieuw coronavirus met de naam SARS-CoV-2, noch kunnen we bewijzen dat zij daardoor een nieuwe ziekte met de naam "Covid-19" hebben gekregen. Het zou net zo goed een ander virus en een andere ziekte kunnen zijn. (En aangezien alle symptomen, waaronder ernstige longontsteking, naadloos overeenkomen met wat griep historisch kan veroorzaken bij kwetsbare mensen... 'als het eruitziet als een eend en loopt als een eend, is het een eend'.

Beloning van $265,000 voor het aantonen van coronavirus

Eerder dit jaar hebben het Duitse team van Samuel Eckert en het Isolate Truth Fund een beloning van minstens $265.000 uitgeloofd voor elke wetenschapper die het onomstotelijke bewijs kan leveren dat het SARS-CoV-2 virus geïsoleerd is en dus bestaat. Ook zij wezen erop dat nog geen enkel laboratorium ter wereld erin geslaagd is dit coronavirus te isoleren.

Ja, systeemwetenschappers beweren van wel, maar deze 'isolatie' bestaat slechts uit een monster van het menselijk lichaam, dat een 'soep' is vol met verschillende soorten cellen, resten van virussen, bacteriën, enzovoorts. Met behulp van (giftige) chemicaliën zoekt men dan naar enkele (rest)deeltjes die kunnen wijzen op een virus dat ooit heeft bestaan of nog kan bestaan, waarna dit als 'bewijs' wordt aangeduid.

Geen bewijs ondanks 40 verzoeken om openbaarheid

Eind december 2020 was er een soortgelijk initiatief als dat in Duitsland. Een team rond de Canadese onderzoeksjournaliste Christine Massey diende niet minder dan 40 Public Access Law-verzoeken in bij medische instanties wereldwijd met het eenvoudige verzoek om bewijs dat het SARS-CoV-2-virus geïsoleerd is en het bestaan ervan dus objectief bewezen kan worden. Niet één van de aangeschreven agentschappen en autoriteiten was in staat dat bewijs te leveren.

Onmogelijk aan te tonen dat SARS-CoV-2 Covid-19 veroorzaakt

Dr. Tom Cowan, Dr. Andrew Kaufman en Sally Fallon Morell hebben onlangs een verklaring gepubliceerd over "de voortdurende controverse over de vraag of het SARS-CoV-2-virus geïsoleerd is. Maar op basis van de officiële Oxford-definitie van "isolatie" ("het feit of de toestand van geïsoleerd of afgezonderd zijn, een afzondering van andere dingen of personen, op zichzelf staand"), dicteren het gezond verstand, de wetten van de logica en de regels van de wetenschap dat ieder onbevooroordeeld mens tot de conclusie moet komen dat het SARS-CoV-2-virus nooit geïsoleerd is geweest. Dientengevolge kan geen bevestiging van het bestaan van het virus worden gegeven".

'De logische en wetenschappelijke implicaties van dit feit zijn dat de structuur en samenstelling van iets waarvan het bestaan niet kan worden aangetoond, niet bekend kunnen zijn, met inbegrip van de aanwezigheid, structuur en functie van hypothetische spike of andere eiwitten. De genetische volgorde van iets dat nooit is gevonden, kan niet worden gekend, evenmin als de "varianten" (mutaties) van iets waarvan het bestaan niet is aangetoond. Het is daarom onmogelijk aan te tonen dat SARS-CoV-2 een ziekte veroorzaakt die Covid-19 wordt genoemd.

Enig verschil tussen coronavirus en influenza

Het is dan ook geen verrassing dat 's werelds grootste biotechbedrijf, het Chinese BGI, onlangs een nieuwe PCR-test heeft gelanceerd waarmee gelijktijdig op influenza A, B en coronavirus kan worden getest. Lees hier.

Afgezien van het bewezen feit, erkend door diverse rechtszaken, dat een PCR-test geen besmetting met welk virus dan ook kan aantonen, zegt de verklaring van BGI dat beide ziekten zo moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn en dat zij daarom maar één test hebben gemaakt, meer dan genoeg. Misschien IS er helemaal geen verschil, is 'Covid' gewoon een andere naam voor 'oude vertrouwde' griepvirussen, en is dit gewoon weer een slimme marketingtruc? Lees hier.

De meeste mensen zijn voor de gek gehouden door angstpropaganda

Door de wereldwijde, door de overheid gecontroleerde 24/7 angstpropaganda van de massamedia zijn de meeste mensen gaan geloven dat er inderdaad een levensbedreigend virus bestaat dat mensen veel sneller en ernstiger ziek maakt dan de seizoensgriep. Maar ook dat laatste is aantoonbaar niet het geval. Influenza A is al jaren de belangrijkste doodsoorzaak door longontsteking in de ontwikkelde wereld.

Maar stuur mensen die zijn aangewezen als ernstige COVID-patiënten naar een paar ICU's, zet er voortdurend camera's op, instrueer een paar artsen dat ze alleen de ergste gevallen mogen bespreken, en je hebt je "pandemie op televisie". Het argument "we doen het omdat de zorg anders overbelast raakt" is enige tijd geleden door de regeringen zelf ondermijnd, door aanbiedingen van extra ICU-bedden of personeel af te wijzen, omdat "het niet nodig is". (Was dit misschien de eerste en enige keer dat de waarheid werd gezegd?)

Het zal nooit meer normaal worden

Nu ook uit de officiële cijfers blijkt dat er na het normale traditionele griepseizoen niets aan de hand is, en er volgens de EU-statistieken (EuroMOMO) zelfs sprake is van een beduidend lager sterftecijfer, zou de samenleving - als het echt om een virus en de volksgezondheid zou gaan - onmiddellijk weer over moeten gaan tot de orde van de dag om een begin te maken met het herstel van de enorme schade die door het overheidsbeleid is aangericht. Lees hier.

Maar zoals u weet, zal dat nooit gebeuren, en wel omdat deze zorgvuldig geplande pandemie-hausse een ideologische agenda uitvoert, de "Grote Reset", die erop gericht is de samenleving en de economie van het Westen grotendeels te slopen, om het vervolgens te onderwerpen aan een wereldwijde technocratische communistische klimaat-vaccin-dictatuur, waarin al onze vrijheden, burgerrechten en zelfbeschikkingsrechten voor eens en voor altijd zullen worden afgeschaft.

Dat is tenminste hun plan.

Documenten

CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) - Real-Time RT-PCR Diagnosepanel

EUA-CDC-Panel-IFU

 

40 verzoeken om toegang van het publiek tot medische instanties wereldwijd

Christine Massey, gemeente Brampton


Wat is je reactie?

confused confused
4
confused
fail fail
2
fail
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
4
omg
win win
2
win