76

Lockdowns zijn politiek gemotiveerd en hebben niets met wetenschap te maken. Ze veroorzaken een stille genocide over de hele wereld terwijl ze de grootste overdracht van rijkdom in de geschiedenis van de wereld mogelijk maken.

Dit is een artikel dat je moet lezen, waarover je moet nadenken, van iemand die Technocratie en Wetenschappelijke Dictatuur volledig begrijpt. De coup de etat van de Technocratie is in volle gang, maar het algemene bewustzijn lijkt nog ver weg. Ondertussen worden alle sectoren van de samenleving platgewalst en sterven er meer mensen als gevolg daarvan.

Gevolgen van wereldwijde lockdowns

In een Twitter thread van 9 december 2020 heeft Michael P. Senger, advocaat en auteur van het artikel "China's Global Lockdown Propaganda Campaign" van september 2020, de grotendeels verborgen gevolgen van wereldwijde lockdowns onder de loep genomen. Lees hier.

Screenshot van twitter.com

——

Zoals te verwachten valt, leidt het sluiten van bedrijven voor langere perioden ertoe dat bedrijven failliet gaan door een verminderde cashflow als gevolg van een gebrek aan inkomsten. In augustus 2020 meldde Bloomberg dat meer dan de helft van alle eigenaren van kleine bedrijven vreesden dat hun bedrijf het niet zou overleven. Ze hadden gelijk. Lees hier.

Volgens een economisch impactrapport van september 2020 van Yelp hadden op 31 augustus 2020 163 735 Amerikaanse bedrijven hun deuren gesloten, en daarvan ging het bij 60% - een totaal van 97 966 bedrijven - om permanente sluitingen. Lees hier.

Zoals opgemerkt door Senger:

"Dat 'leiders' over de hele wereld veranderden in tirannen, in de overtuiging dat zij het recht hadden hun onderdanen bankroet te laten gaan, is het kernkwaad van de lockdown."

De grootste rijkdom overdracht in de geschiedenis

Hoe wordt de volksgezondheid beschermd door kleine bedrijven te sluiten en grote winkelketens open te laten? Er is werkelijk geen rijm of reden voor een dergelijk besluit, anders dan het verschuiven van rijkdom van kleine, particuliere bedrijfseigenaren naar multinationale ondernemingen.

Terwijl Amerikanen uit de arbeidersklasse gedwongen werden om voor tientallen miljoenen werkloosheid aan te vragen, verhoogde de top vijf van rijkste mensen in de VS hun vermogen met 26% tussen 18 maart en 17 juni 2020. Sinds het begin van de pandemie is het gezamenlijke vermogen van 651 miljardairs in de VS met meer dan 36% ($1 biljoen) gestegen. Het vermogen van deze 651 miljardairs is nu bijna dubbel zo groot als het gezamenlijke vermogen van de minst vermogende 165 miljoen Amerikanen.

Zoals Frank Clemente, uitvoerend directeur van Americans for Tax Fairness, opmerkte: "Nooit eerder heeft Amerika zo'n opeenhoping van rijkdom in zo weinig handen gezien." Lees hier.

COVID-19 is allesbehalve de grote gelijkmaker, maar de grootste vermogensoverdracht in de geschiedenis van de wereld. Inderdaad, je kunt het net zo goed noemen wat het is: grootschalige diefstal van activa van de armen en middenklasse. Een artikel van 14 december 2020 in The Defender laat zien wie het meest heeft geprofiteerd van pandemische maatregelen, van de financiële en tech industrieën tot de farmaceutische en militaire-intelligence sectoren.

Bedrijven in handen van minderheden hebben grootste klap gekregen

Volgens een artikel van Forbes van 10 augustus 2020 hadden pandemische maatregelen tegen eind april 2020 bijna de helft van alle kleine bedrijven in zwarte handen in de VS geëlimineerd. Het artikel citeert gegevens uit een rapport van de New York Fed (zie pdf aan het eind van het artikel) waaruit bleek dat "zwarte bedrijven meer dan twee keer zoveel kans hadden om hun deuren te sluiten dan hun blanke tegenhangers". Lees hier.

Terwijl uit nationaal representatieve gegevens over kleine bedrijven bleek dat het aantal bedrijven in actieve handen tussen februari en april 2020 met 22% daalde, daalde het aantal bedrijven in handen van zwarten met 41%. Het aantal bedrijven van Latino's daalde met 32%, dat van Aziaten met 26% en dat van blanken met 17%. Volgens Forbes:

Tegelijkertijd gingen zwarte bedrijven, die al veel pijn hadden van de Grote Recessie die hen zwaar heeft getroffen, de crisis al in met "zwakkere kasposities, zwakkere bankrelaties en reeds bestaande financieringstekorten". Zelfs de gezondste zwarte bedrijven waren financieel benadeeld bij het begin van COVID-19", aldus het rapport.

Voedselonzekerheid op schrikbarende hoogte

Toen de pandemie nog maar een paar weken aan de gang was, stonden Amerikanen in de rij bij de voedselbanken. Een artikel in The New York Times van 12 april 2020 toonde kilometerslange rijen in Pittsburgh, Pennsylvania, Miami, Florida en elders (Lees hier):


"In veel steden zijn de rijen voor de voedselbanken duidelijke symbolen van financiële onzekerheid geworden, die laten zien hoe snel de pandemie de financiën van werkende mensen heeft verwoest.

 

"In San Antonio kwamen donderdag voor dag en dauw 10.000 gezinnen aan bij een nu gesloten ruilhal om dozen met voedsel te ontvangen. Normaal komen er 200 tot 400 families opdagen tijdens een normale voedseluitdeling."

 

"Het is een golf van nood," zei Eric Cooper, voorzitter van de San Antonio Voedselbank. "Ze zijn allemaal ontslagen. Er is geen spaargeld. Er is geen ruimte in hun huishoudbudget. Het geld is op. Het laat zien hoe wanhopig mensen zijn.""


In andere landen is de situatie ongeveer hetzelfde. In een bericht van 10 april 2020 in de Financial Times werd melding gemaakt van enquêteresultaten waaruit bleek dat naar schatting 3 miljoen Britten op een bepaald moment in de voorafgaande drie weken zonder voedsel hadden gezeten. Naar schatting 1 miljoen mensen hadden tegen die tijd al hun inkomstenbronnen verloren. Lees hier.

Anna Taylor, uitvoerend directeur van de Food Foundation in het Verenigd Koninkrijk, vertelde de Financial Times dat er een "probleem van voedselarmoede is dat niet is aangepakt" dat nu overduidelijk wordt - en dat was nog maar een paar weken na de pandemie. We zijn nu negen maanden verder, en regeringen over de hele wereld roepen opnieuw op tot vergrendeling tijdens de wintervakantie.

Geestelijke gezondheid daalt terwijl wanhoop toeneemt

Dat mensen tot armoede dwingen een nadelig effect heeft op hun geestelijke gezondheid is ook niet verwonderlijk. Uit een Canadees onderzoek van begin oktober 2020 bleek dat 22% van de Canadezen een hoge mate van angst ervaarden - vier keer meer dan het percentage vóór de pandemie - en 13% meldden een ernstige depressie. Lees hier.

In de VS bleek uit een onderzoek van de American Psychological Association van augustus 2020 dat Gen-Z'ers in dit opzicht tot de zwaarst getroffenen behoren, waarbij jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar de hoogste niveaus van stress en depressie meldden. Lees hier.

Meer dan 7 op de 10 in deze leeftijdsgroep meldden symptomen van depressie in de twee weken voor de enquête. Onder tieners van 13 tot 17 jaar zei 51% dat de pandemie het onmogelijk maakt om plannen voor de toekomst te maken. Zevenenzestig procent van de respondenten in de middelbare schoolleeftijd sloot zich bij deze zorg aan. Lees hier.

Met wanhoop komen drugsgerelateerde problemen, en volgens de American Medical Association is de overdosis-epidemie dit jaar aanzienlijk verergerd en gecompliceerder geworden. "Meer dan 40 staten hebben stijgingen gemeld in opioïde-gerelateerde sterfte, evenals aanhoudende zorgen voor mensen met een psychische aandoening of een stoornis in het gebruik van middelen," meldde de AMA in een Issue Brief bijgewerkt op 9 december 2020. Zie pdf aan het einde van het artikel.

Een lijst van nationaal nieuws dat in de brief van de AMA is opgenomen, omvat meldingen van stijgingen van aan overdoses gerelateerde hartstilstanden, stijgingen van fentanyl op straat die tot duizenden doden leiden en een "dramatische stijging" van het aantal dodelijke slachtoffers van illegale opioïden. In Alabama, Arizona, Arkansas, Californië, Colorado, Delaware, District of Columbia, Illinois, Florida en vele andere staten zijn pieken en recordaantallen sterfgevallen door overdoses gemeld.

Jongvolwassenen sterven in groter aantal dan normaal

Dat pandemische maatregelen meer kwaad dan goed doen, blijkt ook uit gegevens van het Centers for Disease Control and Prevention, waaruit blijkt dat het aantal sterfgevallen onder 25- tot 44-jarigen in vergelijking met voorgaande jaren met maar liefst 26,5% is gestegen, hoewel deze leeftijdsgroep goed is voor minder dan 3% van de met COVID-19 verband houdende sterfgevallen. Lees hier.

Gegevens van de Centers for Disease Control and Prevention

——-

Om het ronduit te zeggen, in onze misplaatste pogingen om te voorkomen dat ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem sterven aan COVID-19, offeren we mensen op die in de bloei van hun leven zijn. Zoals opgemerkt door Senger:

"Volgens CDC, ondanks massale PCR-testen en onevenredig veel valse positieven, waren ten minste 100.947 extra sterfgevallen in 2020 niet eens in verband gebracht met COVID-19 ALLEEN. Met andere woorden, meer dan 100.000 Amerikanen werden dit jaar vermoord door hun EIGEN REGERING."

Afsluitingen verhogen huiselijk geweld dramatisch

De stijgende wanhoop blijkt ook uit statistieken die een dramatische toename laten zien van huiselijk geweld, verkrachting, seksueel misbruik van kinderen en zelfmoorden. In juli 2020 meldde Ierland een 98% toename van mensen die hulp zochten voor verkrachting en seksueel misbruik van kinderen. Lees hier. 

Uit gegevens van de Britse groep Women's Aid bleek dat 61% van de slachtoffers van huiselijk geweld meldden dat het misbruik tijdens de lockdown was verergerd. Het aantal vrouwen dat door hun partner werd gedood, verdubbelde tijdens de eerste drie weken van de lockdowns in het VK. Lees hier. 

In de VS bleek uit gegevens van een ziekenhuis in Massachusetts dat het aantal patiënten dat spoedeisende hulp zocht nadat zij door hun partner waren mishandeld, dramatisch was gestegen in de negen weken tussen 11 maart en 3 mei 2020, toen de staat scholen gesloten had verklaard. Lees hier.

In die periode werden 26 patiënten behandeld voor verwondingen door huiselijk geweld, waaronder wurging, steken, brandwonden en schotwonden. Dat is slechts één verlegen van het aantal gevallen gezien in dezelfde tijdsperiode in 2018 en 2019 samen. Met andere woorden, het aantal gevallen van huiselijk geweld was bijna het dubbele van de jaarlijkse norm voor dat ziekenhuis.

Begin april 2020 waarschuwde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, voor een "afschuwelijke" toename van huiselijk geweld in de wereld als gevolg van pandemische uitsluitingen, omdat het aantal oproepen naar hulplijnen in sommige landen toen al was verdubbeld. Lees hier. En hier.

Het aantal mensen dat op zoek is naar een echtscheiding in de VS was ook 34% hoger in maart tot en met juni 2020 in vergelijking met hetzelfde tijdsbestek in 2019.

Kinderen die op ontelbare manieren moeten lijden

Kindermishandeling wordt minder snel ontdekt en gemeld dankzij virtueel onderwijs. Zoals opgemerkt door Human Rights Watch (Lees hier):


"Meer dan 1,5 miljard leerlingen gaan niet naar school. Het wijdverbreide verlies van banen en inkomsten en de economische onzekerheid onder gezinnen zullen waarschijnlijk leiden tot een toename van kinderarbeid, seksuele uitbuiting, tienerzwangerschappen en kindhuwelijken."

 

"De druk op gezinnen, met name gezinnen die in quarantaine of opgesloten zitten, verhoogt het aantal gevallen van huiselijk geweld ... "De risico's van de COVID-19-crisis voor kinderen zijn enorm", zegt Jo Becker, directeur kinderrechten bij Human Rights Watch ..."

 

"Tijdens de COVID-19-crisis wordt kindermishandeling minder snel ontdekt, omdat kinderbeschermingsinstanties minder toezicht houden om te voorkomen dat het virus zich verspreidt, en leraren zijn minder goed in staat tekenen van mishandeling op te merken nu de scholen gesloten zijn."


Er zijn echter tekenen die wijzen op een toename van kindermishandeling, zoals een Britse studie waarin een schokkende stijging van 1,493% werd vastgesteld van het aantal gevallen van hoofdletsel bij kinderen tijdens de eerste maand van de lockdown, vergeleken met dezelfde tijdsperiode in de drie voorgaande jaren. Lees hier.

Kinderen lopen ook het gevaar sociaal en in hun ontwikkeling achterop te raken, zelfs als ze niet worden blootgesteld aan direct misbruik. In november 2020 berichtte The Guardian dat veel kinderen geestelijk en lichamelijk achteruitgaan als gevolg van de opsluitingen. Lees hier. 

Volgens de Washington Post zijn de verschillen in scholing in de VS groter geworden en is de beginnende geletterdheid onder kleuters dit jaar sterk afgenomen. Lees hier.

Volgens The Economist verminderde de lichaamsbeweging van Amerikaanse kinderen boven de 10 jaar met de helft tijdens de lockdown, en spendeerden zij het grootste deel van hun tijd aan het spelen van videospelletjes en het eten van junkfood. Het sluiten van parken en stranden, samen met kleine bedrijven en scholen, was zonder twijfel een van de meest onwetende en destructieve pandemische maatregelen van allemaal. Lees hier.

Zelfmoord Epidemie

Het verhinderen van gezonde mensen om te werken en het ontwrichten van ieders leven heeft (zoals verwacht) ook geleid tot een enorme stijging van het aantal zelfmoorden, en binnen enkele weken na de eerste lockdowns werden al abnormale pieken zichtbaar.

Zoals Robert F. Kennedy Jr. opmerkte in "How the Government Uses Fear to Control", bleek uit onderzoek uit de jaren '80 dat voor elke 1-punt stijging van de werkloosheid er 37.000 extra sterfgevallen, 4.000 extra opsluitingen en 3.300 extra opnamen in psychiatrische inrichtingen waren. Kennedy haalt ook recente gegevens aan van een ziekenhuis in San Francisco, waar in één maand tijd voor een heel jaar aan zelfmoorden werd gepleegd, een toename van 1.200%.

—–

In september 2020 heeft het Cook Children's Hospital in Fort Worth, Texas, een recordaantal van 37 pediatrische patiënten opgenomen die geprobeerd hadden zelfmoord te plegen. Dr. Kia Carter, medisch directeur van de psychiatrie in Cook Children's vertelde CBS (Lees hier):

"September 2020 was de hoogste maand ooit waarin we suïcidale patiënten in ons medisch centrum hebben opgenomen... Zelfmoord is het afgelopen jaar de op een na belangrijkste doodsoorzaak geworden voor kinderen en adolescenten, tegenover twee jaar geleden toen het de op twee na belangrijkste doodsoorzaak was."

In Japan - dat zelfs geen lockdowns heeft ingevoerd - blijkt uit regeringsstatistieken dat in de maand oktober meer mensen aan zelfmoord zijn gestorven dan het hele jaar door aan COVID-19. Lees hier.

Terwijl op 27 november 2020 slechts 2.087 Japanners aan COVID-19 waren gestorven, bedroeg het aantal zelfmoorden alleen al in oktober 2.153. Het leeuwendeel van de zelfmoorden wordt gepleegd door vrouwen, en meldpunten melden ook dat vrouwen uit pure wanhoop de gedachte opbiechten hun kinderen te doden.

Ontwikkelingslanden doen het nog slechter

Hoe verschrikkelijk al deze statistieken ook zijn, ze vallen in het niet bij de tragedies die in ontwikkelingslanden plaatsvinden. In India strandden miljoenen migrerende werknemers al vroeg in de pandemie, zonder middelen van bestaan en niet in staat de steden te verlaten als gevolg van vergrendelingsbevelen. Lees hier. 

Eind april 2020 stonden in Zuid-Afrika kilometerslange rijen voor voedsel en in Saudi-Arabië zijn "honderden, zo niet duizenden" Afrikaanse migranten - voornamelijk Ethiopische mannen - achtergelaten om te sterven door gebrek aan voedsel en water in COVID-19 detentiecentra nadat in april een moratorium op deportatie was afgekondigd, volgens een rapport van The Telegraph van 30 augustus 2020. Lees hier.

—–

Volgens schattingen van de Verenigde Naties hebben de pandemieën "nog eens 150 miljoen kinderen in multidimensionale armoede gestort - verstoken van onderwijs, gezondheid, huisvesting, voeding, sanitaire voorzieningen of water", en eind april 2020 waarschuwde de wereld voor "een hongersnood van bijbelse proporties, met slechts weinig tijd om in te grijpen voordat de hongersnood honderden miljoenen levens eist". Lees hier.

Pandemieën accentueren reeds bestaande ongelijkheden op gezondheidsgebied

Een steeds groter aantal artsen, academici en wetenschappers stelt thans de geldigheid van het gebruik van PCR-tests om "gevallen" te diagnosticeren ter discussie, evenals het nut van gezichtsmaskers, de twijfelachtige classificatie van COVID-19-doden, en de onderdrukking van wetenschappelijk geverifieerde methoden voor preventie en behandeling, alsmede de veiligheid en het nut van COVID-19-vaccins.

Er zijn duidelijke problemen op al deze gebieden, maar vragen en logisch denken werden en worden nog steeds met harde weerstand en ontkenning beantwoord. Degenen die de leiding hebben in termen van antwoorden op de pandemie zijn niet verlegen geweest met het censureren van tegenarratieven, bijna zonder uitzondering.

Wat de ziekte zelf betreft, weten we nu dat bepaalde comorbiditeiten het risico op complicaties en sterfgevallen aanzienlijk verhogen. Tot de belangrijkste behoren zwaarlijvigheid, insulineresistentie en vitamine D-tekort.

Hoewel deze aandoeningen over het algemeen uitzonderlijk vaak voorkomen, komen ze vooral voor in zwarte en inheemse gemeenschappen, en in combinatie met onvoldoende toegang tot de gezondheidszorg worden deze groepen uiteindelijk ook onevenredig hard getroffen door COVID-19. Lees hier.  

COVID-19 is een klassenoorlog

Hoewel de media en politieke en economische instellingen beweren dat het verhaal over de pandemie gebaseerd is op wetenschappelijke consensus, is dat duidelijk niet het geval. Er is bijvoorbeeld geen bewijs voor het universeel gebruik van maskers, en er is nog minder wetenschappelijke steun voor lockdowns - een strategie gebaseerd op een project van de middelbare school dat de derde plaats behaalde. Lees hier. 

Nu veel kleine bedrijven failliet gaan dankzij maandenlange sluitingen en de werkgelegenheidskansen er somber uitzien, sluiten wereldleiders zich plotseling aan bij het Economisch Wereldforum en roepen zij op tot een grote economische reset. Lees hier. 

Dit is geen toevallige samenloop van omstandigheden. Dit plan, dat al tientallen jaren in de maak is, zal rijke, niet-gekozen machthebbers nog meer macht en rijkdom geven, terwijl alle anderen tot slaven worden gemaakt en verarmen. Het feit dat de pandemie wordt gebruikt om rijkdom te verschuiven van de armen en middenklasse naar de ultra-rijken is op dit moment voor iedereen duidelijk. Zoals opgemerkt in Psychologytoday. (Lees hier):

"De COVID-pandemie is niet de 'Grote Gelijkmaker' geweest, zoals gesuggereerd door mensen als gouverneur Andrew Cuomo van New York en leden van het Economisch Wereldforum. Integendeel, zij heeft de bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, rassen en economische klassen over de hele wereld vergroot."

De wereldwijde herstructurering

Op dit punt zou het voor iedereen die oplet duidelijk moeten zijn dat de pandemie wordt verlengd en overdreven om een reden, en dat is niet omdat men zich zorgen maakt over het leven. Integendeel.

Het is een list om de wereldbevolking letterlijk tot slaaf te maken binnen een digitaal bewakingssysteem - een systeem dat zo onnatuurlijk en onmenselijk is dat geen enkele rationele bevolking ooit vrijwillig die weg zou inslaan. Zie pdf einde van artikel.

"De 'Grote Reset' wil ... de controle van bedrijven over natuurlijke hulpbronnen en het toezicht van de staat op individuen uitbreiden," schrijft IPS News.

"In de post-pandemische 'Grote Reset' zou er niet veel leven meer over zijn buiten de technologische-corporate nexus die gedomineerd wordt door monolithische agro-industrie, farmaceutische, communicatie-, defensie- en andere onderling verbonden bedrijven, en de regeringen en media die hen dienen."

De voorstanders van de "Grote Reset" stellen zich een Brave Nieuwe Wereld voor waarin, "je niets zult bezitten. En je zult gelukkig zijn. Wat je ook wil, je zal het huren, en het zal geleverd worden door drones.

Maar het is waarschijnlijker dat deze door de elite geleide revolutie de overgrote meerderheid van de mensheid tot een machteloos aanhangsel van de technologie zal maken, met weinig bewustzijn en betekenis in hun leven."

Het moet ook duidelijk zijn dat de meeste, zo niet alle, pandemische vrijheidsbeperkingen bedoeld zijn om permanent te worden. Met andere woorden, de afgelopen negen maanden zijn een voorproefje geweest van de wereld die de technocratische elite wil invoeren als onderdeel van de nieuwe sociale en economische orde.

If this is the first time you’re hearing any of this, be sure to read:

Who Pressed the Great Reset Button?:

The Pressing Dangers of Technocracy:

The Global Takeover Is Underway:

Coronavirus Fraud Scandal — The Biggest Fight Has Just Begun:

 

Nu is het tijd om terug te vechten

Het is belangrijk te begrijpen dat het nu tijd is om terug te vechten: om je te verzetten tegen alle ongrondwettelijke verordeningen. Als de "nieuwe wereldorde" er eenmaal is, kunnen jullie er niets meer aan doen.

Uw leven - uw gezondheid, onderwijs- en arbeidsmogelijkheden, uw financiën en uw identiteit - zal zozeer verweven zijn met de geautomatiseerde technologische infrastructuur, dat elke poging om los te komen zal resulteren in uitsluiting of verwijdering uit het systeem, waardoor u niet meer in staat zult zijn te leren, te werken, te reizen of aan het handelsverkeer deel te nemen.

Het klinkt vergezocht, ik weet het, maar als je het technocratische plan volgt tot het onvermijdelijke einde, is dat waar je in feite op uitkomt. De waarschuwingssignalen zijn overal om ons heen, als we bereid zijn ze te zien voor wat ze werkelijk zijn. De enige vraag is nu of genoeg mensen bereid zijn zich ertegen te verzetten om een verschil te maken.

Het belangrijkste van alles is de noodzaak om de angst los te laten. Het is een angstig publiek dat de technocratische elite toelaat de toekomst te dicteren en onze persoonlijke vrijheden weg te nemen. Het is angst dat tirannie laat gedijen. Kijk echt naar de gegevens, zodat je voor jezelf kunt zien dat paniek ongegrond is, en dat de zogenaamde "oplossingen" voor de pandemie in feite een weg van totale vernietiging zijn.

Deze vernietiging - zowel moreel als economisch - is nodig om de Grote Reset te laten plaatsvinden. De technocratische elite heeft het nodig dat alles en iedereen in elkaar stort om de invoering van hun nieuwe systeem te rechtvaardigen. Zonder deze wanhoop, zou niemand instemmen met wat zij gepland hebben.

Voor praktische strategieën over hoe je kunt reageren in het licht van alle tirannieke interventies die ons zijn opgedrongen, kijk naar James Corbett's interview met Howard Lichtman hieronder. Ik raad ook aan om "Constitutionele Sheriffs zijn het verschil tussen vrijheid en tirannie" te lezen. Lees hier.

—–

Last but not least is het nu ook tijd om je eigen gezondheid in de hand te nemen. Maak er een punt van om echt goed voor uzelf te zorgen. Vergeet niet dat insulineresistentie, obesitas en vitamine D-tekort bovenaan de lijst staan van comorbiditeiten die uw risico op complicaties en overlijden door COVID-19 aanzienlijk verhogen.

Dit zijn ook onderliggende factoren in een groot aantal andere chronische ziekten, waaronder geestelijke gezondheidsproblemen, dus door ze aan te pakken, verbeter je je kansen om door deze uitdagende tijd te komen met je gezondheid en je geestelijke gezondheid intact. Je kunt veel informatie vinden over hoe je al deze problemen kunt omkeren door te zoeken in mijn artikelarchieven.

Zie ook

Double Jeopardy: COVID-19's geconcentreerde gezondheids- en welvaartseffecten in zwarte gemeenschappen

DoubleJeopardy_COVID19andBlackOwnedBusinesses

 

AMA - Probleem Brief

issue-brief-increases-in-opioid-related-overdose

 

WEF - Digitale transformatie als motor voor de Grote Reset 2020

WEF_Digital_Transformation_Powering_the_Great_Reset_2020

 


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vind je het leuk? Deel het met je vrienden!

76

Wat is je reactie?

confused confused
1
confused
fail fail
0
fail
love love
2
love
lol lol
2
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win