Kunnen Covid-gevaccineerden spike-eiwitten 'afgeven', waardoor niet-gevaccineerden schade oplopen?


image e1630670940439

America's Frontline Doctors zegt dat, aangezien deze experimentele vaccins "spike-eiwitten" aanmaken, gevaccineerde personen "sommige van deze deeltjes kunnen afgeven aan naaste contacten" waardoor bij hen, ook bij kinderen, ziekte kan ontstaan.

Experimentele COVID-19 Gentherapievaccins

In hun laatste brief waarschuwde America's Frontline Doctors (AFLDS) hoe spike-eiwitten die voortkomen uit experimentele COVID-19 gentherapie vaccins het vermogen hebben om 1.) de "bloed-hersenbarrière" te passeren en neurologische schade te veroorzaken, 2.) te worden "afgestoten" door de gevaccineerden, wat ziekte veroorzaakt bij niet-gevaccineerde kinderen en volwassenen, en 3.) onregelmatig vaginaal bloedverlies te veroorzaken bij vrouwen.

Het document, dat vorige week werd vrijgegeven onder de titel "Identifying Post-vaccination Complications & Their Causes: an Analysis of Covid-19 Patient Data" (Identificatie van complicaties en oorzaken na vaccinatie: een analyse van Covid-19-patiëntgegevens), heeft volgens de verklaring tot doel "bezorgde burgers, gezondheidsdeskundigen en beleidsmakers aanvullende informatie te verstrekken over ongewenste voorvallen en andere problemen na vaccinatie die het gevolg zijn van de drie experimentele COVID-19-vaccins die momenteel worden toegediend onder EUA (emergency use authorization)" door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

 

ARNm Vaccins Ongewenste voorvallen

De non-profitorganisatie vestigde de aandacht op de duizenden ongewenste voorvallen die met deze "vaccins" in verband worden gebracht en door het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) worden geregistreerd. 1

"Toch hebben deze complicaties maar een fractie van de aandacht gekregen die aan de bloedstollingscontroverse van J&J is besteed," betreurden ze met verbijstering, en vroegen: "Waarom?"2

Bij een nadere beschouwing van deze gegevens, presenteert AFLDS "enkele belangrijke categorieën van zorg die nog niet publiekelijk zijn geadresseerd door de FDA of CDC," bewerende dat het falen van deze regelgevers "om deze en andere 'bekende onbekenden' te overwegen een nalatigheid is van fundamenteel medisch onderzoek."3

Zij splitsen hun algemene punten van zorg uit zoals hieronder is aangegeven:

Ten eerste bestaat er grote vrees voor de ruime verspreiding van deze nieuwe vaccins, die gebruik maken van een nieuwe technologie en zonder volledige goedkeuring van de FDA slechts experimenteel blijven.4

In plaats van een verzwakte antigeenrespons teweeg te brengen - zoals met conventionele vaccins gebeurt - introduceren deze experimentele middelen iets dat een "spike-eiwit" wordt genoemd in iemands systeem.

 

"Het duurt jaren om er zeker van te zijn dat iets nieuws veilig is," bevestigt het AFLDS document. "Niemand weet definitief welke gevolgen dit spike-eiwit op lange termijn zal hebben voor de gezondheid van het lichaam en de hersenen, vooral bij jongeren. Bovendien, als er gedocumenteerde problemen met het eiwit ontstaan, zal er nooit een manier zijn om de nadelige effecten terug te draaien bij degenen die al gevaccineerd zijn."

Ten tweede kunnen deze spike-eiwitten, in tegenstelling tot conventionele vaccins, samen met "lipide nanodeeltjes" de "bloed-hersenbarrière" passeren, wat een speciale bescherming biedt voor deze gevoelige delen van het lichaam.5

 

"Er is gewoon niet genoeg tijd geweest om te weten welke hersenproblemen en hoe vaak zich daaruit een hersenprobleem zal ontwikkelen," waarschuwt het document.

Risico's van een dergelijke penetratie zijn onder meer "chronische ontsteking en trombose (stolling) in het neurologische systeem, wat bijdraagt tot tremoren, chronische lethargie, beroerte, Bell's Palsy en ALS-achtige symptomen. De lipide nanodeeltjes kunnen mogelijk samensmelten met hersencellen, wat kan leiden tot vertraagde neurodegeneratieve ziekte. En het mRNA-geïnduceerde spike-eiwit kan zich 10 tot 20 keer sterker aan hersenweefsel binden dan de spike-eiwitten die (van nature) deel uitmaken van het oorspronkelijke virus." Zie pdf einde van bericht.

 

Ten derde, aangezien deze experimentele vaccins vele triljoenen spike-eiwitten produceren in hun ontvangers, kunnen deze gevaccineerde personen "sommige van deze (spike-eiwit) deeltjes afgeven aan naaste contacten," waardoor bij hen ziekte kan ontstaan.

 

In een e-mailcorrespondentie met LifeSiteNews, verwees Dr. Simone Gold, de oprichtster van AFLDS, deze schrijver naar een tweet van 29 april waarin ze een document postte van Pfizer's experimentele proeven waarin de farmaceutische reus "dit mechanisme erkent" van mogelijke uitscheiding, schreef ze.

Screenshot van twitter.com

 

Zoals in het document wordt gesteld, kan iemand worden "blootgesteld aan [de] studie-interventie als gevolg van blootstelling via het milieu", onder meer "door inademing of huidcontact" met iemand die bij het onderzoek betrokken is, of met een ander die op dezelfde manier is blootgesteld.

En dit, volgens AFLDS, kan gevaarlijk zijn. Zoals de issues brief vervolgt, "de spike-eiwitten zijn pathogeen ('ziekte veroorzakend') net als het volledige virus." Bovendien binden deze "spike-eiwitten zich sterker dan het volledig intacte virus" en dus zijn er wereldwijd gevallen gemeld van "pericarditis, gordelroos, longontsteking, bloedstolsels in de extremiteiten en de hersenen, Bell's Palsy, vaginale bloedingen en miskramen bij personen die zich in de buurt bevinden van personen die gevaccineerd zijn". Dergelijke uitscheiding "lijkt ook de oorzaak te zijn van een grote verscheidenheid aan auto-immuunziekten (waarbij het lichaam zijn eigen weefsel aanvalt) bij sommige personen".

Bovendien zijn er nog andere, ernstiger gevaren voor zelfs niet-gevaccineerden mogelijk, omdat deze "spike-eiwitten de bloed-hersenbarrière kunnen passeren, in tegenstelling tot traditionele vaccins".

Ten vierde maakt deze verspreiding kinderen kwetsbaar als zij in de nabijheid zijn van ouders en leerkrachten die deze experimentele vaccins hebben ontvangen. Hoewel de dreiging van COVID-19 voor de jeugd terecht wordt omschreven als "irrelevant", met inbegrip van een 99,997% overlevingskans voor degenen onder de 20 jaar, is AFLDS bezorgd dat sommige kinderen symptomatisch kunnen worden als gevolg van dergelijke nabijheid van de gevaccineerden. Op zo'n moment bestaat het gevaar dat "volksgezondheidsbureaucraten" dergelijke gevallen gebruiken om "te speculeren dat de ziekte van een kind verband houdt met een SARS-CoV-2 'variant'," terwijl het een gevolg is van contact met gevaccineerde volwassenen.

"Onze andere zorg is dat kinderen op lange termijn chronische auto-immuunziekten kunnen ontwikkelen, waaronder neurologische problemen, doordat kinderen nog tientallen jaren voor zich hebben en triljoenen van de hierboven genoemde spike-eiwitten."

Ten vijfde: "AFLDS is op de hoogte van duizenden meldingen van vaginale bloedingen, vaginale bloedingen na de menopauze en miskramen na vaccinatie met COVID-19, alsmede anekdotische meldingen van soortgelijke bijwerkingen bij mensen die in nauw contact staan met de gevaccineerden."6

Hoewel de onafhankelijke artsenorganisatie op dit moment "geen definitieve uitspraken kan doen over de nauwe contacten" anders dan te vermelden dat zij "hierover wereldwijd berichten hebben gehoord", leggen de vele gerapporteerde incidenten van vaginale bloedingen na de vaccinatie een duidelijk "verband tussen het vaccin en onregelmatige bloedingen".

"Ondanks dit duidelijke bewijs, werden veranderingen in de menstruatiecyclus niet genoemd onder de veelvoorkomende bijwerkingen van de FDA in haar fase-3 klinische deelnemers. De reproductieve gezondheid van vrouwen moet serieus worden genomen in plaats van te worden weggewuifd door agenda-gestuurde volksgezondheidsfunctionarissen," aldus de brief.

 

Ten slotte, erkennend de "onbedwingbare economische stimulans onder farmaceutische bedrijven" om onnodige en gevaarlijke COVID-vaccins voor kinderen, boosters en dergelijke op de markt te brengen, dringt AFLDS aan op "Volksgezondheidsdeskundigen moeten stoppen en gegevens beoordelen over mogelijke bijwerkingen van vaccins en gerelateerde vragen na vaccinatie voordat het te laat is."7,8

Bijlage

SARS-CoV-2 Prion-achtige domeinen in spike-eiwitten zorgen voor hogere affiniteit met ACE2