72

Kuten 2020News on juuri saanut tietää, Weimarin perheoikeuden tuomarin Christian Dettmarin kotiin tehtiin tänään kotietsintä. Hänen toimistoonsa, yksityistiloihinsa ja autoonsa tehtiin kotietsintä. Poliisi takavarikoi tuomarin matkapuhelimen. Tuomari oli tehnyt 8. huhtikuuta 2021 sensaatiomaisen päätöksen, joka oli hallituksen politiikalle hyvin hankala.

Lasten hyvinvointi

Äidin ehdotuksesta tuomari oli Saksan siviililain (BGB) 1666 pykälän (viite: 9 F 148/21) mukaisessa lastensuojelumenettelyssä päättänyt, että kahta Weimarin koulua kiellettiin välittömästi vaatimasta oppilaita käyttämään minkäänlaisia naamareita (erityisesti FFP2-naamarien kaltaisia päteviä naamareita), noudattamaan sosiaalista etäisyyttä ja osallistumaan SARS-CoV-2-pikatesteihin. Hän päätti myös, että luokkahuoneopetus olisi säilytettävä. Päätöksen koko teksti, mukaan lukien kolme asiantuntijalausuntoa, on pdf-tiedostossa artikkelin lopussa.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun saksalaisessa tuomioistuimessa esitettiin todisteita määrättyjen kovidien vastaisten toimenpiteiden tieteellisestä järkevyydestä ja tarpeellisuudesta. Asiantuntijatodistajina kuultiin hygieniaprofessori Dr. med Ines Kappsteinia, psykologi Prof. Dr. Christof Kuhbandneria ja biologi Prof. Dr. rer. biol. hum. Ulrike Kämmerer.

Tuomarin päätelmä

Tutkittuaan tosiseikkoja ja oikeudellista tilannetta sekä arvioituaan asiantuntijalausuntoja tuomari tuli siihen tulokseen, että toteutetut toimenpiteet vaaransivat lapsen henkisen, fyysisen tai psyykkisen hyvinvoinnin siinä määrin, että merkittävää haittaa voitiin suurella varmuudella ennakoida siinä tapauksessa, että lapsen kehitys jatkuisi ilman toimenpiteitä.

Hän kirjoitti: "...lasten henkinen, fyysinen ja hengellinen hyvinvointi ei ole vaarassa ainoastaan siksi, että heitä velvoitetaan käyttämään kasvosuojuksia kouluaikana ja pitämään etäisyyttä toisiinsa, vaan heille aiheutetaan myös vahinkoa. Lisäksi tämä rikkoo lukuisia lasten ja heidän vanhempiensa oikeuksia, jotka perustuvat lakiin, perustuslakiin ja kansainvälisiin yleissopimuksiin. Tämä koskee erityisesti peruslain 2 §:stä ilmenevää oikeutta persoonallisuuden vapaaseen kehitykseen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä peruslain 6 §:stä ilmenevää oikeutta vanhempien suorittamaan kasvatukseen ja huolenpitoon (myös ennaltaehkäisevien terveydenhoitotoimenpiteiden ja lasten mukana kannettavien 'esineiden' osalta)..."."

Tuomari yhtyi asiantuntijoiden arvioon, jonka mukaan naamarit eivät olleet hyödyllisiä viruksen eliminoimiseksi, että PCR-testillä ei voitu havaita tautia aiheuttavaa infektiota riittävän varmasti ja että oireettomalla tartunnalla ei ollut epidemiologisesti havaittavaa merkitystä SARS-CoV-2:n suhteen. Päinvastoin, naamarit vaikuttaisivat kielteisesti lasten terveyteen käsittelyyn liittyvän kontaminaation vuoksi. Testaus koululuokissa olisi tarpeetonta, haitallista ja erittäin ongelmallista myös tietosuojan kannalta.

Tuomarin päätös vahvistaa äidin arvion: "Lapsille aiheutetaan fyysistä, psyykkistä ja pedagogista haittaa ja heidän oikeuksiaan loukataan ilman, että tästä olisi mitään hyötyä lapsille itselleen tai kolmansille osapuolille."

Tuomarin tuomio

Tuomari totesi lopuksi, että "100 000 peruskoulun oppilasta joutuisi sietämään kaikki naamioiden käytön sivuvaikutukset, jotta voitaisiin estää vain yksi tartunta viikossa. Tämän tuloksen kutsuminen pelkästään suhteettomaksi olisi täysin riittämätön kuvaus. Pikemminkin se osoittaa, että tätä alaa sääntelevä osavaltion lainsäätäjä on ajautunut historialliset mittasuhteet saavuttaneeseen tosiasioihin perustuvaan epäjohdonmukaisuuteen.

Päätös, jota 2020News analysoi tarkemmin täällä, oli aiheuttanut melkoisen kohun. Sitä oli ladattu noin kaksi miljoonaa kertaa pelkästään 2020Newsin verkkosivuilta.

Weimarin hallinto-oikeus

Weimarin hallintotuomioistuin oli sivuhuomautuksena muiden osapuolten kanssa käydyn oikeudenkäynnin yhteydessä todennut kyseisen päätöksen lainvastaiseksi ilman ymmärrettäviä perusteluja.

Pian tämän jälkeen Leipzigin tuomari määräsi samankaltaisessa tapauksessa yksinhuoltajaäidille 18 654,00 euron suuruiset oikeudenkäyntikulut 4 120 000,00 euron riidanalaisesta summasta, jonka enimmäismäärä oli 500 000,00 euroa ja jota voidaan luonnehtia vain kuvitteelliseksi, ja hylkäsi samalla hänen oikeudellisen vaatimuksensa. Näyttää ilmeiseltä, että Leipzigin tuomari saattoi käyttää ulkopuolisia syitä määrittäessään oikeudenkäyntikuluja, jotka poikkesivat niin räikeästi 4 000 euron todellisesta riidanalaisesta summasta.

Tuomarin taloon tehtiin kotietsintä poliittisista syistä

Kotietsintä tuomari Dettmarin luona, jonka riippumattomuus taataan GG:n 97 I artiklalla - tuomarit ovat riippumattomia ja vain laki alistetaan - tapahtui ilmeisesti poliittisista syistä.

Katso myös

97 artikla Saksan liittotasavallan peruslaki:

 

Tuomari Dettmaria edustaa Hampurin puolustusasianajaja Dr. h.c. jur. Gerhard Strate:

 

Weimarin paikallistuomioistuin, määräys 8.4.2021, viite: 9 F 148/21:

Amtsgericht-Weimar-9-F-148-21-EAO-Beschluss-anonym-2021-04-08_online

 


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pidätkö siitä? Jaa ystäviesi kanssa!

72

Mikä on sinun reaktiosi?

confused confused
5
confused
fail fail
2
fail
love love
3
love
lol lol
3
lol
omg omg
4
omg
win win
1
win