85

Päivitetty 21. maaliskuuta 2021 Nature julkaisi uuden tutkimuksen, joka tuhoaa lockdown-kertomuksen: "98% vertailussa, jossa käytettiin 87:ää eri aluetta maailmassa, emme löytäneet mitään todisteita siitä, että kotiin jääminen vähentäisi kuolemantapauksia." -Nature1

Pakollinen kotiin jääminen ja yritysten sulkeminen.

European Journal of Clinical Investigation -lehdessä julkaistiin tutkimusartikkeli, jossa arvioitiin lockdown:n ja liiketoiminnan lopettamisen tehokkuutta. Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID-19.2

Lockdown:tä ja yritysten sulkemisia kutsutaan raportissa NPI:ksi (rajoittavimmat muut kuin lääkkeelliset toimenpiteet) COVID-19:n leviämisen hillitsemiseksi. Lehtiartikkelissa todetaan, että "kun otetaan huomioon näiden politiikkojen seuraukset, on tärkeää arvioida niiden vaikutuksia". Monet lääkärit, mukaan lukien ne, jotka perustivat Maailman lääkäriliiton (The World's Doctors Alliance)3 jotka puolustavat ihmisten luovuttamattomia ihmisoikeuksia, matkustamisen vapautta ja työnteon vapautta, ovat ilmaisseet avoimesti huolensa näiden hallituksen toimenpiteiden haitallisista negatiivisista ja stressaavista psykologisista vaikutuksista, joiden seuraukset näkyvät sairaaloiden päivystysosastojen täyttymisenä lockdown:n aikana, kuten itsemurhat, perheväkivalta, lasten hyväksikäyttö ja riippuvuudet, kuten alkoholin väärinkäyttö.


Tutkijat arvioivat ensin COVID-19-tapausten kasvua suhteessa lockdown-tapauksiin ja yritysten sulkemiseen 10 maassa: Ranska, Saksa, Iran, Italia, Alankomaat, Espanja, Etelä-Korea, Ruotsi ja Yhdysvallat. He käyttivät tapausten kasvua Ruotsissa ja Etelä-Koreassa, kahdessa maassa, jotka eivät ottaneet käyttöön pakollista kotiin jäämistä ja yritysten sulkemista, vertailumaina muille kahdeksalle maalle (yhteensä 16 vertailua).

Tutkimuksen tulokset

Minkään Lockdown:n käyttöönotolla ei havaittu olevan selvää, merkittävää, Covid-tapausten kasvua vähentävää vaikutusta missään maassa. Esimerkiksi Ranskassa mrNPI:n vaikutus oli +7% (95CI -5%-19%) verrattuna Ruotsiin ja +13% (-12%-38%) verrattuna Etelä-Koreaan (positiivinen tarkoittaa tartuntamyönteisyyttä). 95%:n luottamusvälien ulkopuolelle jätettiin 30%:n lasku kaikissa 16 vertailussa ja 15%:n lasku 11/16 vertailussa.

Päätelmät

Tutkimustulosten mukaan rajoittavammat Lockdown-menetelmät eivät ole merkittävästi vaikuttaneet tapausten määrän kasvuun, ja tiedot osoittavat, että samanlainen tapausten määrän kasvun väheneminen voi olla mahdollista myös vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä.

Tautienvalvontakeskukset arvioivat tällä hetkellä COVID-19:n eloonjäämisprosentiksi 99,99 prosenttia alle 50-vuotiaiden osalta, mutta paniikin aiheuttamaa vahinkoa oli liian suuri kumottavaksi.4

Naamareiden käytön on myös todettu olevan tehotonta COVID-19:n leviämisen estämiseksi.5 Esimerkiksi Yhdysvaltain ylilääkäri ja tautienvalvontakeskus ovat molemmat aiemmin todenneet seuraavaa:

"Naamarit EIVÄT ole tehokkaita estämään [suuren yleisön] tarttumista koronavirukseen,"

Heillä oli siis jo lähtökohtaisesti uskottavuusvaje.6 Lisäksi monet virkamiehet ovat usein jääneet kiinni ilman naamaria, kun he luulevat, että kamerat eivät ole päällä. Yinon Weissin mukaan tohtori Anthony Fauci on jäänyt kiinni tästä useita kertoja.7

 


Pidätkö siitä? Jaa ystäviesi kanssa!

85

Mikä on sinun reaktiosi?

confused confused
2
confused
fail fail
3
fail
love love
1
love
lol lol
2
lol
omg omg
2
omg
win win
3
win