robert f. kennedy käytti puheessaan toistoa, rinnastusta ja kuvakieltä.