κατεδάφιση του γηπέδου robert f. kennedy memorial stadium