Læger, videnskabsfolk, jurister og kolleger inden for beslægtede fagområder kan underskrive det åbne brev ved at sende deres navn, kvalifikationer, ekspertiseområder og land, hvor de praktiserer, til: Doctors4CovidEthics@protonmail.com, med webverifikation (f.eks. arbejdsplads eller registreringslink, ikke til offentliggørelse).

Åbent brev

Emer Cooke, administrerende direktør, Det Europæiske Lægemiddelagentur, Amsterdam, Nederlandene

28. februar 2021

Kære mine damer og herrer,

TIL DEN HASTENDE PERSONLIGE OPMÆRKSOMHED FRA: EMER COOKE, ADMINISTRERENDE DIREKTØR FOR DET EUROPÆISKE LÆGEMIDDELAGENTUR

Som læger og videnskabsfolk støtter vi i princippet brugen af nye medicinske indgreb, som er udviklet og anvendt på passende vis efter at have fået patientens informerede samtykke. Denne holdning omfatter vacciner på samme måde som terapeutika.

Vi bemærker, at en bred vifte af side virkninger er rapporteret efter vaccination af tidligere raske yngre personer med de genbaserede COVID-19-vacciner. Desuden har der været adskillige medierapporter fra hele verden om plejehjem, der er blevet ramt af COVID-19 få dage efter vaccination af beboerne. Selv om vi erkender, at disse hændelser hver især kan have været uheldige tilfælde, er vi bekymrede over, at der har været og fortsat er utilstrækkelig kontrol af de mulige årsager til sygdom eller død under disse omstændigheder, og især i mangel af obduktioner.

Vi sætter især spørgsmålstegn ved, om der blev taget tilstrækkeligt hensyn til vigtige spørgsmål vedrørende vaccinernes sikkerhed, inden de blev godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Vi anmoder hermed om, at EMA hurtigst muligt giver os svar på følgende spørgsmål:

1. Efter intramuskulær injektion må det forventes, at de genbaserede vacciner vil nå blodbanen og spredes i hele kroppen1. Vi anmoder om dokumentation for, at denne mulighed blev udelukket i prækliniske dyremodeller med alle tre vacciner, inden EMA godkendte dem til brug på mennesker.

2. Hvis der ikke foreligger sådanne beviser, må det forventes, at vaccinerne forbliver fanget i kredsløbet og optages af endothelceller. Der er grund til at antage, at dette især vil ske på steder med langsom blodgennemstrømning, dvs. i små kar og kapillærer.2. Vi anmoder om dokumentation for, at denne sandsynlighed blev udelukket i prækliniske dyremodeller med alle tre vacciner, inden EMA godkendte dem til brug på mennesker.

3. Hvis der ikke foreligger sådanne beviser, må det forventes, at peptider, der stammer fra spikeproteinet, under ekspression af vaccinernes nukleinsyrer vil blive præsenteret via MHC I -vejen på cellernes luminaloverflade. Mange raske personer har CD8-lymfocytter, der genkender sådanne peptider, hvilket kan skyldes tidligere COVID-infektion, men også krydsreaktioner med andre typer af Coronavirus3-5. Vi må gå ud fra, at disse lymfocytter vil angribe de pågældende celler. Vi anmoder om dokumentation for, at denne sandsynlighed blev udelukket i prækliniske dyremodeller med alle tre vacciner, inden EMA godkendte dem til brug på mennesker.

4. Hvis der ikke foreligger sådanne beviser, må det forventes, at endothelskader med efterfølgende udløsning af blodkoagulation via trombocytaktivering vil forekomme på utallige steder i kroppen. Vi anmoder om dokumentation for, at denne sandsynlighed blev udelukket i prækliniske dyremodeller med alle tre vacciner, inden de blev godkendt af EMA til brug på mennesker.

5. Hvis der ikke foreligger sådanne beviser, må det forventes, at dette vil føre til et fald i antallet af blodplader, forekomst af D-dimere i blodet og utallige iskæmiske læsioner i hele kroppen, herunder i hjernen, rygmarven og hjertet. Der kan opstå blødningsforstyrrelser i kølvandet på denne nye type DIC-syndrom, herunder bl.a. voldsomme blødninger og hæmoragiske slagtilfælde. Vi anmoder om dokumentation for, at alle disse muligheder blev udelukket i prækliniske dyremodeller med alle tre vacciner, inden de blev godkendt af EMA til brug hos mennesker.

6. SARS-CoV-2 spike-proteinet binder sig til ACE2-receptoren på blodpladerne, hvilket resulterer i aktivering af dem6. Trombocytopeni er blevet rapporteret i alvorlige tilfælde af SARS-CoV-2-infektion7. Trombocytopeni er også blevet rapporteret hos vaccinerede personer8. Vi anmoder om dokumentation for, at den potentielle fare for trombocytaktivering, som også ville føre til dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), blev udelukket for alle tre vacciner, inden de blev godkendt af EMA til brug hos mennesker.

7. SARS-CoV-2's udbredelse over hele verden skabte en sygdomspandemi med mange dødsfald til følge. På det tidspunkt, hvor vaccinerne blev godkendt, var de fleste landes sundhedssystemer imidlertid ikke længere under overhængende trussel om at blive overvældet, fordi en voksende del af verden allerede var blevet smittet, og den værste del af pandemien allerede var aftaget. Vi kræver derfor afgørende beviser for, at der var tale om en egentlig nødsituation på det tidspunkt, hvor EMA udstedte en betinget markedsføringstilladelse til producenterne af alle tre vacciner for at retfærdiggøre EMA's godkendelse af dem til anvendelse på mennesker, angiveligt på grund af en sådan nødsituation.

Hvis alle disse beviser ikke er til rådighed, kræver vi, at godkendelsen af brugen af genbaserede vacciner trækkes tilbage, indtil alle ovennævnte spørgsmål er blevet behandlet korrekt ved at EMA har udvist den fornødne omhu.

Der er alvorlig bekymring, herunder, men ikke begrænset til de ovenfor beskrevne, for, at EMA's godkendelse af COVID-19-vaccinerne var for tidlig og uforsvarlig, og at administrationen af vaccinerne udgjorde og stadig udgør "menneskeforsøg", hvilket var og stadig er i strid med Nürnberg-koden.

I betragtning af situationens hastende karakter anmoder vi om, at De besvarer denne e-mail inden for syv dage og tager stilling til alle vores bekymringer på en konkret måde. Hvis De vælger ikke at efterkomme denne rimelige anmodning, vil vi offentliggøre dette brev.

Denne e-mail er sendt til:

Charles Michel, formand for Europarådet

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen.

Læger og forskere kan underskrive det åbne brev ved at sende deres navn, kvalifikationer, ekspertiseområder, land og eventuelle tilknyttede organisationer, som de ønsker at nævne, til Doctors4CovidEthics@protonmail.com

Skærmbillede af twitter.com


Referencer

[1] Hassett, K. J.; Benenato, K. E.; Jacquinet, E.; Lee, A.; Woods, A.; Yuzhakov, O.; Himansu, S.; Deterling, J.; Geilich, B. M.; Ketova, T.; Mihai, C.; Lynn, A.; McFadyen, I.; Moore, M. J.; Senn, J. J.; Stanton, M. G.; Almarsson, Ö.; Ciaramella, G. og Brito, L. A.(2019): Optimization of Lipid Nanoparticles for Intramuscular Administration of mRNA Vaccines, Molecular therapy. Nucleic acids 15 : 1-11.

[2] Chen, Y. Y.; Syed, A. M.; MacMillan, P.; Rocheleau, J. V. og Chan, W. C. W. (2020). Flow Rate Affects Nanoparticle Uptake into Endothelial Cells, Advanced materials 32 : 1906274.

[3] Grifoni, A.; Weiskopf, D.; Ramirez, S. I.; Mateus, J.; Dan, J. M.; Moderbacher, C. R.; Rawlings, S. A.; Sutherland, A.; Premkumar, L.; Jadi, R. S. og et al.(2020). Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals, Cell 181 : 1489-1501.e15.

[4] Nelde, A.; Bilich, T.; Heitmann, J. S.; Maringer, Y.; Salih, H. R.; Roerden, M.; Lübke, M.; Bauer, J.; Rieth, J.; Wacker, M.; Peter, A.; Hörber, S.; Traenkle, B.; Kaiser, P. D.; Rothbauer, U.; Becker, M.; Junker, D.; Krause, G.; Strengert, M.; Schneiderhan-Marra, N.; Templin, M. F.; Joos, T. O.; Kowalewski, D. J.; Stos-Zweifel, V.; Fehr, M.; Rabsteyn, A.; Mirakaj, V.; Karbach, J.; Jäger, E.; Graf, M.; Gruber, L.-C.; Rachfalski, D.; Preuß, B.; Hagelstein, I.; Märklin, M.; Bakchoul, T.; Gouttefangeas, C.; Kohlbacher, O.; Klein, R.; Stevanović, S.; Rammensee, H.-G. og Walz, J. S.(2020). SARS-CoV-2-derived peptides define heterologous and COVID-19-induced T cell recognition, Nature immunology.

[5] Sekine, T.; Perez-Potti, A.; Rivera-Ballesteros, O.; Strålin, K.; Gorin, J.-B.; Olsson, A.; Llewellyn-Lacey, S.; Kamal, H.; Bogdanovic, G.; Muschiol, S. og et al.(2020). Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19, Cell 183 : 158-168.e14.

[6] Zhang, S.; Liu, Y.; Wang, X.; Yang, L.; Li, H.; Wang, Y.; Liu, M.; Zhao, X.; Xie, Y.; Yang, Y.; Zhang, S.; Fan, Z.; Dong, J.; Yuan, Z.; Ding, Z.; Zhang, Y. og Hu, L.(2020). SARS-CoV-2 binder blodplade ACE2 for at øge trombose i COVID-19, Journal of hematology & oncology 13 : 120.

[7] Lippi, G.; Plebani, M. og Henry, B. M.(2020).Trombocytopeni er forbundet med alvorlige coronavirus disease 2019 (COVID-19) infektioner: A meta-analysis, Clin. Chim. Acta 506 : 145-148.

[8] Grady, D. (2021). A Few Covid Vaccine Recipients Developed a Rare Blood Disorder, The New York Times, Feb. 8, 2021.


Med venlig hilsen,

Professor Sucharit Bhakdi MD, professor emeritus i medicinsk mikrobiologi og immunologi, tidligere formand for Institut for medicinsk mikrobiologi og hygiejne, Johannes Gutenberg Universitetet i Mainz (læge og videnskabsmand) (Tyskland og Thailand)

Dr. Marco Chiesa MD FRCPsych, overlæge i psykiatri og gæsteprofessor, University College London (læge) (Det Forenede Kongerige og Italien)

Dr. C Stephen Frost BSc MBChB Specialist i diagnostisk radiologi, Stockholm, Sverige (læge) (Det Forenede Kongerige og Sverige)

Dr. Margareta Griesz-Brisson MD PhD, konsulent neurolog og neurofysiolog (studerede medicin i Freiburg, Tyskland, specialuddannelse i neurologi ved New York University, Fellowship i neurofysiologi ved Mount Sinai Medical Centre, New York City; ph.d. i farmakologi med særlig interesse for kronisk neurotoksikologi ved lavt niveau og miljøfaktorers indvirkning på hjernens sundhed), lægelig direktør for London Neurology and Pain Clinic (læge og videnskabsmand) (Tyskland og Det Forenede Kongerige).

Professor Martin Haditsch MD PhD, specialist (Østrig) i hygiejne og mikrobiologi, specialist (Tyskland) i mikrobiologi, virologi, epidemiologi/infektionssygdomme, specialist (Østrig) i infektionssygdomme og tropisk medicin, lægelig direktør, TravelMedCenter, Leonding, Østrig, lægelig direktør, Labor Hannover MVZ GmbH (læge og videnskabsmand) (Østrig og Tyskland)

Professor Stefan Hockertz, professor i toksikologi og farmakologi, europæisk registreret toksikolog, specialist i immunologi og immunotoksikologi, CEO tpi consult GmbH. (videnskabsmand) (Tyskland)

Dr. Lissa Johnson, BSc, BA(Media) MPsych(Clin) PhD, klinisk psykolog og adfærdsforsker, ekspertise inden for socialpsykologi i forbindelse med grusomheder, tortur, kollektiv vold og propaganda, tidligere medlem af det professionelle organ Public Interest Advisory Group (Psychologist) (Australien)

Professor Ulrike Kämmerer, ph.d., lektor i eksperimentel reproduktionsimmunologi og tumorbiologi ved afdelingen for obstetrik og gynækologi på universitetssygehuset i Würzburg, Tyskland, uddannet molekylær virolog (diplom, ph.d.-afhandling) og immunolog (habilitering), fortsat aktiv laboratorieforskning (molekylærbiologi, cellebiologi (videnskabsmand) (Tyskland)

Lektor Michael Palmer MD, Department of Chemistry (har studeret medicin og medicinsk mikrobiologi i Tyskland, har undervist i biokemi siden 2001 på nuværende universitet i Canada; fokus på farmakologi, metabolisme, biologiske membraner, computerprogrammering; eksperimentel forskning fokuserer på bakterielle toksiner og antibiotika (Daptomycin); har skrevet en lærebog om biokemisk farmakologi, University of Waterloo, Ontario, Canada (læge og videnskabsmand) (Canada og Tyskland).

Professor Karina Reiss PhD, professor i biokemi, Christian Albrecht University of Kiel, ekspertise i cellebiologi, biokemi (videnskabsmand) (Tyskland)

Professor Andreas Sönnichsen MD, professor i almen praksis og familielægevidenskab, afdeling for almen praksis og familielægevidenskab, Center of Public Health, Medical University of Vienna, Wien (læge) (Østrig)

Dr. Wolfgang Wodarg, specialist i lungemedicin og bronkial intern medicin, hygiejne- og miljømedicin, epidemiologi og folkesundhed; æresmedlem af Europarådets parlamentariske forsamling og tidligere leder af sundhedsudvalget i Europarådets parlamentariske forsamling; tidligere medlem af den tyske forbundsdag; initiativtager og talsmand for undersøgelseskommissionen "Ethics and Law in Modern Medicine"; forfatter og universitetslektor (læge) (Tyskland)

Dr. Michael Yeadon BSc (Joint Honours in Biochemistry and Toxicology) PhD (Pharmacology), tidligere vicepræsident og videnskabelig chef for Allergy & Respiratory, Pfizer Global R&D; medstifter og administrerende direktør, Ziarco Pharma Ltd.; uafhængig konsulent (videnskabsmand) (Det Forenede Kongerige).

Underskrivere, der har underskrevet

Dr. Reem Abu-Sbaih, DO, doktor i osteopati, lektor i osteopatisk manipulerende medicin/neuromuskuloskeletal medicin (læge) (USA)

Dr. Véronique Ahari, praktiserende læge (Frankrig)

Dr. Elizabeth Bastian, BSc (genetik og mikrobiologi), MDCM, familielæge, praktiserende læge i onkologi, underspecialiseret i palliativ pleje (læge) (Canada)

Dr. Michael D Bell, MB, ChB (1978 Edinburgh) MRCGP (1989), læge (Storbritannien)

Pastor Reuben P. Bell, DO, MS, MDiv, PhD, osteopatisk familielæge siden 1982, bachelor- og kandidatgrad i zoologi, professor i biologi (herunder molekylær genetik og udviklingsbiologi) ved Bryn Athyn College of the New Church, 1989-1998, M.Div. og Ph.D. i teologiske studier med fokus på spørgsmål om videnskab og religion (læge og videnskabsmand) (USA)

Dr. Francisco Lacruz Bescos, MD, PhD, konsulterende neurolog med særlig uddannelse og engagement inden for neuroimmunologi og multipel sklerose (pensioneret) (læge) (Spanien)

Dr. Thomas Binder, læge, specialiseret i kardiologi og intern medicin, speciale i immunologi og virologi, med 32 års erfaring i diagnosticering og behandling af akutte luftvejssygdomme (læge) (Schweiz)

Sarah Binns, MA VetMB, MS, MRCVS, MSc, PhD, DipLSHTM, tidligere veterinær epidemiolog for infektionssygdomme (Det Forenede Kongerige)

Dr. Rainer Bliefert, tandlæge (Schweiz)

Dr. Rachel Brown, MBChB, LLM (medicinsk ret og etik), MRCPsych CFMP, konsulent psykiater (læge) (Storbritannien)

Dr. Roxana Bruno, ph.d. i immunologi, forsker i biokemi, immunologi, neuroinmunologi og genetik (videnskabsmand) (Argentina)

Dr. Elizabeth Burton, MBChB, praktiserende læge (pensioneret) (læge) (Det Forenede Kongerige)

Dr. Ronald S. Carlson, AB Chem/Bio, DDS, tandlæge (USA)

Dr. Vernon Coleman, MB, ChB, overlæge i almen praksis (pensioneret) (læge) (Det Forenede Kongerige)

Dr. David Critchley, BSc, PhD, klinisk forsker med mere end 30 års erfaring, herunder projekter inden for virologi og immunologi (videnskabsmand) (Storbritannien)

Professor Barbara A Crothers, DO, lektor i patologi, gynækologisk, bryst- og cytopatologi (USA)

Dr. Rita Darby, praktiserende læge (læge) (Wales)

Dr. Daniel de la Torre Llorente, professor i biologi, afdeling for bioteknologi og plantebiologi. Ingeniørskolen for agronomi, fødevarer og biosystemer (ETSIAAB) Universidad Politécnica de Madrid (videnskabsmand) (Spanien)

Dr. Nyjon Eccles, BSc, MBBS, MRCP, PhD, specialist i funktionel og miljømedicin (Storbritannien)

Dr. Kjetil H. Elvevold, Senior Scientist, arbejdede som Senior Scientist i en Contract Research Organization (CRO) i Norge, der udførte prækliniske forsøg for medicinalindustrien (Scientist) (Norge)

Dr. Andreas Emmert, specialist i mikrobiologi, overlæge på Østfold Regional Hospital, Norge (læge) (Norge)

Merit Enckell, Civ. Ing, ph.d., uafhængig forsker, Structural Health Monitoring and Emerging Technologies, tidligere KTH Royal Institute of Technology (Scientist) (Sverige)

Dr. Radimé Farhumand, specialist i anæstesi (læge) (Tyskland)

Dr. Thomas Faulkner, MChiro, DC, administrerende direktør og kiropraktor (Storbritannien)

Dr. Susan Flett, speciallæge i psykiatri, børnepsykiatri og psykoterapi (halvpensioneret) (læge) (Det Forenede Kongerige)

Dr. Konstantinos Fountzoulas, MD, PGDiP Orth Eng., FEBOT, FRCS (Tr & Orth), konsulent i traumakirurgi og ortopædkirurgi (læge) (England og Italien)

Dr. Carrie Ganek, MD, voksenpsykiatri (læge) (USA)

Dr. Martin E Ganek, MD, certificeret børnelæge (læge) (USA)

Dr. Parisi Giovanni, specialist i oftalmologi og sportsmedicin (læge) (Italien)

Dr. Céline Guérin, ph.d. i neurovidenskab, kandidat i mikrobiologi og genetik (videnskabsmand og praktiker) (Frankrig)

Dr. Olga Petrovna Guzova, børnelæge, dermatolog og dermatopatolog (læge) (Panama)

Dr. Roman Häussler, almen medicin (Østrig)

Dr. Jutta Heinrich-Nols, læge og klinisk farmakolog (læge og videnskabsmand) (Tyskland)

Dr. April M. Hurley, MD, familielæge i 35 år (læge) (USA)

William Ip, BSc. MIBMS, tidligere biomedicinsk videnskabsmand fra NHS (specialist i mikrobiologi) i over 30 år (sicentist) (Det Forenede Kongerige)

Dr. Hervé Janecek, dyrlæge (Frankrig)

Jerzy Jaskowski, MD, PhD, MS, specialer i almen kirurgi, miljømedicin, fysik og biofysik (pensioneret) (læge og videnskabsmand) (Polen)

Dr. Elisabeth Jenik, almen medicin, arbejdsmedicin og psykosomatisk medicin (læge) (Østrig)

Dr. Alain Joseph, speciallæge i almen medicin (pensioneret) (læge) (Frankrig)

Dr. Konstantinos Kakleas, MD, MRCPCH, MSc, PhD, pædiatrisk allergikonsulent, Leicester Royal Infirmary Hospital (læge) (Det Forenede Kongerige)

Dr. Hootan Kazemi, BDS tandlæge, MSc(Distinc.) klinisk biokemi, BSc(Hons) fysiologi (almindelig tandlæge) (Det Forenede Kongerige)

Dr. Ingrid Kiesel, speciallæge i psykiatri, psykoterapi og almen medicin (læge) (Tyskland)

Dr Wiltrud Kling, speciallæge i almen medicin (læge) (Tyskland)

Dr. Ewa Konik, MD, hjertetransplantationskardiolog (læge) (USA)

Dr. Doris Krien, assisterende læge, Günzburg District Hospital (læge) (Tyskland)

Brigitte Lacroix, klinisk PKPD- og PBPK-modelleringsmedarbejder (lægemiddelindustrien), ph.d. i farmaci (Paris XI Universitet), ph.d. i farmakometri (Uppsala Universitet) (forsker) (Frankrig, Sverige)

Dr. Andreas Lang, MD (læge) (Tyskland)

Dr. Paul Laursen, ph.d., adjungeret professor, AUT University (videnskabsmand) (New Zealand og Canada)

Dr. Michael S Lavender, overlæge i anæstesiologi (læge) (Australien)

Dr. Tess Lawrie, MBBCh, PhD, metodolog for retningslinjer og ekspert i evidenssynteser, direktør for The Evidence Based Medicine Consultancy Ltd., Bath UK. Æresforsker ved Royal United Hospital, Bath UK (læge og videnskabsmand) (Det Forenede Kongerige)

Dr. Bronia Lee, MBBCh, MRCGP, pensioneret praktiserende læge (læge) (Storbritannien)

Dr. Katrina Lewis, MD, BSc i immunologi og fysiologisk kemi, tredobbelt certificeret (USA) i anæstesiologi, smertemedicin og funktionel medicin (læge) (Sydafrika, USA)

Dr. Derek Lohan, overlæge i radiologi og direktør, Helix Radiology (læge) (Irland)

Dr. Adele Lorigan, BSC (Chiro), kiropraktor (Australien)

Dr. Antje Lueg, specialist i opthamologi (læge) (Tyskland)

Dr. Kulvinder S. Manik, MBChB, MA, LLM, MRCGP, læge (læge) (England)

Dr. Rosemarie Mayr, speciallæge i psykiatri og psykoterapeutisk medicin samt børne- og ungdomspsykiatri, ÖÄK Diploma for Homeopathy (pensioneret) (læge) (Tyskland)

Dr. Janet Menage, MA, MB, ChB, praktiserende læge (pensioneret) Uddannet psykologisk rådgiver (læge) (Storbritannien)

Dr. Niall McCrae, ph.d., MSc, RMN, forsker i mental sundhed, psykiatrisk sygeplejerske (Det Forenede Kongerige)

Professor Nathalie McDonell, MD, PhD (humangenetik), professor i molekylær- og cellebiologi (læge og videnskabsmand) (Frankrig)

Dr. Sabine de Monvallier, praktiserende læge (Frankrig)

Dr. Amir Mortasawi, læge og forfatter (Tyskland)

Dr Souha Nasreddine, MD, Ob/Gyn, Uddannet fra det frie universitet i Bruxelles Belgien, Holistisk gynækologi (Libanon)

Dr. Terezia Novotna, praktiserende læge, akutlæge og narkoselæge under uddannelse (læge) (Østrig)

Akhmetzhanova Tamara Nikolaevna, terapeut og kardiolog, det republikanske medicinske genetiske center, Ufa (læge) (Rusland)

Ole C G Olesen, dobbeltspecialist i almen kirurgi samt ortopædkirurgi og traume (læge) (Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien)

Dr. Waltraud Parta-Kehry, Biolog og læge i gynækologi og reproduktionsmedicin (læge) (Tyskland)

Dr. Arun Kumar Patel, MBBS, MPH, MRCPH, FFPH, specialist i folkesundhed (pensioneret), NHS (læge) (Det Forenede Kongerige)

Dr. Cristina Pinho, MD, Gastroenterolog (læge) (Portugal)

Dr. Hélène Potrich, praktiserende læge (læge) (Frankrig)

Dr. Fabio Quirici, schweizisk lægeforening (læge) (Schweiz)

Professor Denis Rancourt, ph.d., forsker, Ontario Civil Liberties Association, medlem af PANDA (Pandemics Data & Analysis), pensioneret tidligere professor i fysik, University of Ottawa, med ekspertise inden for miljømæssige nanopartikler, molekylærvidenskab, molekylær dynamik, statistiske analysemetoder og matematisk og epidemiologisk modellering (videnskabsmand) (Canada)

Claudia Riempp, psykolog og psykoterapeut, ekspert i sundhedspædagogik (Tyskland)

Dr. Nicola Reiser, anæstesilæge og intensivlæge, overlæge ved universitetsklinikken UMEÅ (læge) (Sverige)

Rhys Rogers, BSc, fysioterapi, 12 års erfaring som fysioterapeut i første linje (Storbritannien)

Dr. Tred J Rissacher, DC, kiropraktor med speciale i fedme og diabetes (USA)

Professor Simon Ruijsenaars, professor i matematisk fysik, School of Mathematics, University of Leeds (videnskabsmand) (Det Forenede Kongerige)

Dr. Sam Saidi, MB, ChB, BSc, FRCOG, PhD, University of Sydney (læge og videnskabsmand) (Australien)

Dr Pamela Shervanick, DO, læge og læge i osteopatisk medicin med speciale i psykiatri (læge) (USA)

Dr. Guido Spanoghe, Gastroenterolog (læge) (Belgien)

Dr. Paul Steven Spradbery, retsmedicinsk og forskningsbiolog, Foundation for Science and Technology, Lissabon, Intertek Life Sciences, London (videnskabsmand) (Det Forenede Kongerige)

Dr. Duncan Syme, MBBS, FRACGP, Dip Prac Derm University of Cardiff, Graduate Monash University 1987, praktiserende læge (læge) (Australien)

Dr. Carol Taccetta, MD, FCAP (Fellow of the College of American Pathologists), farmaceutisk læge i over 25 år, med speciale i lægemiddelsikkerhed (læge) (USA)

Dr. Noel Thomas, MA, MB, ChB, DCH, DObsRCOG, DTM&H, MFHom. Semi-pensioneret NHS læge og homøopat (læge) (Storbritannien)

Dr. Corinne Tilloy, praktiserende læge, (læge) (Frankrig)

Dr. Gilbert Tominez, praktiserende læge (pensioneret) (læge) (Frankrig)

De Georgy Urushadze, naturlæge, børnelæge (Pirogov Russian National Medical University), akutlæge, fysioterapeut, homøopat, forsker (Rusland)

Dr. Jasmina Vucic-Peev, ph.d., studerede i Freiburg, Tyskland, uddannelse i psykiatri i Schweiz (læge) (Tyskland, Schweiz, Portugal)

Dr. Jo Waller, britisk statsregistreret biomedicinsk videnskabsmand siden 1990 (videnskabsmand) (Det Forenede Kongerige)

Dr. Maja Waibel, dermatolog med speciale i forebyggelse af melanomer (læge) (Tyskland)

Dr. Gerard A Waters, Mb, Bch, BAO, MICGP, praktiserende læge, for nylig suspenderet fra det irske lægegeregister for at have nægtet at give C 19-vaccine og gjort indsigelse mod Covid lockdown'er (læge) (Irland)

Dr. Ronald Weikl, gynækolog og praktiserende læge (læge) (Tyskland)

Dr. Helen Westwood MBChB (Hons), MRCGP, DCH, DRCOG, læge (læge) (Det Forenede Kongerige)

Dr. Madhu Wickremaratchi, MBChB, MRCP, akut- og almenmedicin (Det Forenede Kongerige)

Dr. Clive Wilder-Smith, FRCP, AGAF, MD, konsulent i gastroenterologi, forskningsdirektør (læge) (Schweiz)

Thomas Robin Wilks, MA, BSc(Hons) FHEA, CPhys, MInstP, universitetsunderviser i matematik, matematisk modellering og fysik, Open University (videnskabsmand) (Det Forenede Kongerige)

Dr. Christopher Wood, MBBS, pensioneret praktiserende læge (læge) (Det Forenede Kongerige)

Underskrifter fra kolleger inden for beslægtede fagområder vedrørende etik og menneskerettigheder

Dr. Violeta Sotirova, MPhil, ph.d., lektor i engelsk (Det Forenede Kongerige)


Hvad er din reaktion?

confused confused
0
confused
fail fail
2
fail
love love
1
love
lol lol
1
lol
omg omg
0
omg
win win
2
win