Et instrument af usædvanlig betydning er stille og roligt på vej til at blive lov i Europa: forslaget om et digitalt grønt certifikat (DGC). Forslaget, der skal til afstemning på plenarforsamlingen i dag, skaber en "universel ramme" for kontrol af sygdomme i Schengenområdet. Kommissionen har præsenteret det som en tilbagevenden til den frie bevægelighed, som medlemsstaterne stort set har suspenderet, siden Verdenssundhedsorganisationen erklærede en pandemi.

Fri bevægelighed

DGC, som udsteder certifikater til europæere, der viser, at indehaveren er blevet vaccineret, testet eller har opnået immunitet, er imidlertid allerede begyndt at miste sin grønne glans. I sidste uge anmodede WHO om at opgive alle planer om at gøre bevis for vaccination til en betingelse for indrejse, efter at USA har afvist at håndhæve vaccinationskort på sit territorium. Er det så klogt af Europa at fortsætte med sine egne?


Den frie bevægelighed er måske EU's mest værdsatte landvinding, i hvert fald blandt nordboere, der ønsker en solferie uden visum. I mit hjemland Nordirland, med vores altid skrøbelige grænseoverskridende fredsaftale, har vi en særlig forståelse for vigtigheden af at holde grænserne åbne.

Den nylige trussel fra EU om at indføre en "vaccinegrænse" mellem Nordirland og Republikken bringer denne fred i fare. EU har ikke råd til endnu en fejltagelse i forbindelse med grænserne, så det er i EU's egen interesse, at GDC gør, hvad der står på papiret. Et overfladisk blik på indholdet tyder imidlertid på, at der er tale om en fejlmærkning eller i det mindste en mangel på retssikkerhed. Læs her.

Kommissionen forsikrer os om, at DGC ikke vil genindføre (eller fastholde) grænsekontrollen. Men "universelle rammer" kan kun læses som en eufemisme for kontrol inden for Schengenområdet. Det er artikel 3 i GDC, der skaber certifikater for vaccination, testning og immunitet. Grænsevagterne skal inspicere disse. Som det fremgår af artikel 3, stk. 1, skal der foretages en "grænseoverskridende kontrol", som udføres af de "myndigheder" i medlemsstaterne, der er nævnt i artikel 9, stk. 2. Uden en sådan kontrol ville certifikaterne være ubrugelige, og den universelle ramme ville ikke eksistere.

Opdeling af befolkningen

Med vaccinerede europæiske rejsende adskilt fra ikke-vaccinerede, smittede fra ikke-smittede og immune fra ikke-immune - vil DGC, hvis den anvendes, være en garanti for forskelsbehandling i EU. Dette er ganske enkelt ikke tilladt i henhold til Schengenkodeksen. Kapitel II i Schengengrænsekodeksen giver mulighed for midlertidig genindførelse af de indre grænser under visse omstændigheder, men det omfatter ikke en nødsituation på folkesundhedsområdet.

Hele forsøget er endnu mere absurd, hvis man anerkender den videnskabelige sikkerhed for, at det at være vaccineret ikke betyder, at man ikke kan være bærer af viruset eller smitte andre.

Vi ved allerede fra EMA og WHO, hvilket blev bekræftet af en afgørelse fra Conseil d'État (Frankrigs højesteret) i denne måned, at der ikke findes noget bevis for, at vaccination kan standse spredningen af COVID-19. Læs her.

I mellemtiden har mange domstole, herunder appeldomstolen i Lissabon og forvaltningsdomstolen i Wien, i de seneste måneder fastslået, at PCR-testning er upålidelig og ikke kan bruges til at fastslå infektion; en læge skal foretage en korrekt medicinsk diagnose.1 DGC-certifikaterne er derfor ubrugelige som bevis for, om du er inficeret eller kan sprede virussen.

Finansielle konsekvenser

I mellemtiden vil den foreslåede forordning koste Europa dyrt. Der er de økonomiske konsekvenser af en universel grænsekontrolordning, som indebærer konstant håndtering af den mest følsomme af datatyper, nemlig lægejournaler. Der er tabet af de idealer, der er en del af det europæiske demokrati. Men hvad der er mere relevant for mig, er situationen i Nordirland.

I begrundelsen hedder det, at fri bevægelighed er en af EU's "mest værdsatte resultater" og en "drivkraft for EU's økonomi". Det er også en drivkraft for freden i mit hjem. Nordirerne er fortsat borgere i Europa uden Unionen og vil ikke acceptere at blive kontrolleret ved indrejse i det land, som omkring en million af dem betragter som deres hjemland, nemlig nabomedlemsstaten Irland. Udsigten til vold er frygtelig.

På trods af disse risici og i strid med de nyligt indførte regler om bedre lovgivning er GDC-kontrollerne blevet hastet igennem uden nogen cost-benefit-analyse, konsekvensanalyse eller offentlig høring og med begrænset parlamentarisk debat. Hvorfor? Med de ord, som lederen af Kommissionens Covid-taskforce, Thierry Breton, sagde til RTL i marts, så europæerne igen kan "gå ind på et offentligt sted" og "leve uden at være en risiko for hinanden". Læs her.

Genoplivning af checkpoints

Mener hr. Breton virkelig at antyde, at der nogensinde har været eller kan være et liv uden risiko? Har den parisiske herre, når han f.eks. gennemkører sin by i bil, nogensinde mødt den firesporede rundkørsel med 12 udgange ved Triumfbuen?

Er disse opdelinger af befolkningen overhovedet midlertidige? EU, for slet ikke at tale om medlemsstaterne, vil ikke have noget at skulle have sagt om, hvornår de ophører. I henhold til artikel 15 skal WHO beslutte, hvornår kontrollen med GCD ophører. Selve "suspensionen" antyder, at kontrollen kan vende tilbage. Kommissionen giver sig selv beføjelse til at genindføre GCD'en, hvis WHO erklærer en ny pandemi, som den i maj 2009 omdefinerede som en spredning af "tilfælde" i stedet for "dødsfald". Med udsigten til rullende ikke-dødelige pandemier og grænsekontrol, der primært er baseret på vaccinationsstatus, virker påstanden i begrundelsen om, at forslaget "ikke kan fortolkes som en forpligtelse eller ret til at blive vaccineret", uoprigtig.

Vi skal handle hurtigt!

En trussel mod et så vigtigt princip som den frie bevægelighed kræver en stærk reaktion. Og vi skal handle hurtigt, ellers vil vi opleve en genoplivning af kontrolposter og ikke af den frie bevægelighed. Det vil sandsynligvis føre til en genopblussen af konflikten i Nordirland og et udueligt EU uden målsætning.

Ciarán McCollum er advokat og sprogforsker fra Nordirland og rådgiver om EU-retlige spørgsmål.

 


Hvad er din reaktion?

confused confused
1
confused
fail fail
0
fail
love love
2
love
lol lol
2
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win