Har fuldt vaccinerede personer en 885% større chance for at dø på grund af Covid-19 end personer, der ikke er vaccineret?


data collection e1625474340594

The Delta Covid-19 variant is currently rampant in the United Kingdom according to official data which has been released by Public Health England (PHE) in an attempt to justify the continuation of draconian restrictions on the lives of the British people.

PHE's data

However, we wonder if they realise that the very same data PHE released shows us that people who have received two doses of the Covid-19 vaccine have an 885% higher chance of dying of Covid-19 than of those who are unvaccinated?

Rapporten, som kan ses her, viser, at der mellem den 1. februar 2021 og den 21. juni 2021 er blevet bekræftet i alt 92.029 bekræftede tilfælde af Delta-varianten.

Delta Covid-19-variant

Heraf var 58,4% personer, der ikke var blevet vaccineret, i alt 53 822.

Yderligere 7,8% var personer, der havde modtaget begge doser af en Covid-19-vaccine, i alt 7.235.

A further 14.9% were people who had received one dose of a Covid-19 vaccine at least three weeks prior to testing positive for the Delta Covid variant, totalling 13,715.

Og yderligere 6.78% var personer, der havde modtaget en dosis af en Covid-19-vaccine mindre end tre uger før de blev testet positive for Delta Covid-varianten, i alt 6.242.

12 7 e1630340689398

Ifølge ovenstående tabel fra Public Health England kan vi se, at antallet af positive tilfælde af Delta-varianten hos personer, der ikke er vaccinerede, er 7,4 gange større end antallet af positive tilfælde af Delta-varianten hos personer, der er fuldt vaccinerede.

Denne forskel giver dig sikkert det indtryk, at Covid-19-jabs fungerer fantastisk godt? Du skal ikke blive for begejstret.

For hvis vi tager antallet af personer, der har fået mindst én dosis Covid-19-vaccine - 27.192 - kan vi se, at antallet af personer, der ikke er vaccineret, og som er testet positive for Delta-varianten, kun er 1,97 til 1 mere end antallet af personer, der har fået mindst én dosis Covid-19-vaccine.

De virker ikke så fantastiske nu, gør de?

Men hvordan har disse påståede bekræftede tilfælde af den påståede Delta Covid-19-variant udmøntet sig i hospitalsindlæggelser? Heldigvis fortæller Public Health England os det i deres rapport.

12 8 e1630340773262

Indlæggelse med overnatning på en stationær afdeling

Af ovenstående tabel fremgår det, at ud af de 53 822 bekræftede tilfælde af Delta Covid-varianten hos personer, der ikke var vaccineret, blev 831 personer indlagt på skadestuen, hvilket resulterede i indlæggelse med overnatning på hospitalet. Dette udgør 1,54% af de bekræftede tilfælde hos personer, der ikke er vaccinerede.

However, of the 7,235 confirmed cases of the Delta variant in people who are fully vaccinated people, 190 presented to emergency care which resulted in overnight inpatient admission. This accounts for 2.6% of the confirmed cases in people who are fully vaccinated.

Disse data, som er blevet offentliggjort af Public Health England, viser, at personer, der har modtaget to doser af Covid-19-vaccinen, har 70,1% større risiko for at blive indlagt på hospitalet med den påståede Delta Covid-variant end personer, der ikke er vaccineret.

None of the Covid-19 vaccines have been proven to prevent infection or prevent the spread of the alleged Covid-19 virus. Instead they have allegedly been proven to reduce the risk of hospitalisation and death, but even then the study carried out is highly questionable.

Dødsfald forbundet med Delta Covid-variant

Det ser ikke ud til, at Covid-19-vaccinerne gør, hvad de siger på dåsen, vel? Måske gør de deres arbejde med at reducere risikoen for dødsfald, heldigvis har Public Health England stillet data til rådighed, så vi kan finde ud af det.

12 9 e1630340915806

I ovenstående tabel kan vi se, at ud af de 53 822 bekræftede tilfælde af Delta Covid-varianten hos personer, der ikke er vaccineret, er 44 desværre døde. Det svarer til 0,07% af de bekræftede tilfælde hos personer, der ikke er vaccineret.

Af de 7 235 bekræftede tilfælde af Delta Covid-varianten hos personer, der havde modtaget begge doser af Covid-19-vaccinen og derfor var fuldt vaccineret, er 50 desværre døde. Dette svarer til 0,69% af de bekræftede tilfælde hos personer, der er fuldt vaccineret.

Konklusion: Bevis for antistof-afhængig forstærkning

Disse data, som igen er blevet offentliggjort af Public Health England, viser, at personer, der har modtaget to doser af Covid-19-vaccinen, har 885,7% større risiko for at dø på grund af Delta Covid-varianten end personer, der ikke er vaccineret.

Det er bestemt ikke det, som Covid-19-vaccinerne sagde, at de ville gøre på dåsen.

Is this evidence of antibody-dependent enhancement? One senior researcher at the Massachusetts Institute of Technology’s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory –  Stephanie Seneff, seems to think so.

ADE har ødelagt tidligere forsøg med coronavirusvacciner og har ofte resulteret i øget lungesygdom blandt vaccinerede forsøgsdyr.

 

Det fik i 2012 forskere til at råde forskere til at gå "forsigtigt" frem med alle vacciner mod humane coronavirusvacciner, som kunne føre til øget lungesygdom.

Seneff said research has shown that coronavirus vaccines alter the ways immune systems respond to infection and can activate other sleeping infections in the vaccinated person.

"Det er tænkeligt for mig, at laserstråle-specificiteten af de inducerede antistoffer opvejes af en generel svækkelse af den medfødte immunitet," sagde Seneff.

"Jeg har også mistanke om, at massive vaccinationskampagner kan fremskynde den hastighed, hvormed de vaccine-resistente mutantstammer bliver dominerende blandt alle SARS-CoV-2-stammerne."

I betragtning af at 45 millioner mennesker har fået mindst én dosis Covid-19-vaccine i Det Forenede Kongerige i skrivende stund, ser det ud til, at vi står over for en helvedes vinterkrise.

Vedhæftede fil

SARS-CoV-2-varianter, der giver anledning til bekymring, og varianter, der er under undersøgelse i England