Opdateringen af Paul Ehrlich Instituttets (PEI) sikkerhedsrapport om vaccination mod coronavirus viser 1 178 alvorlige reaktioner på Covid-19-vaccinen. Efter vaccinationen døde 223 personer.

Covid-vaccination

Paul Ehrlich Institute (PEI) har givet en opdatering af sikkerhedsrapporten om formodede tilfælde af bivirkninger og vaccinationskomplikationer i forbindelse med COVID-19-vaccinen. Den aktuelle rapport indeholder en liste over registrerede tilfælde, der er indtruffet indtil den 12. februar. Den næste opdatering forventes at omfatte indberetninger indtil fristen den 4. marts.

På denne dato var der blevet administreret næsten fire millioner Covid-19-vaccindoser, hvilket betyder, at den føderale regering havde nået 4,78 procent af befolkningen med mindst en primær vaccination med et af de godkendte præparater fra BioNTech (Comirnaty), Moderna eller AstraZeneca.

PEI oplyser, at 3.848.994 af de i alt 3.967.246 vaccinationer, og dermed 97 procent, blev udført med BioNTech-vaccinen. 86 967 vaccinationer blev udført med Moderna-vaccinen. AstraZeneca-præparatet blev anvendt i de resterende 31.285 tilfælde.

Der blev rapporteret bivirkninger i 7.690 tilfælde, og disse var alvorlige i 1.178 tilfælde. De alvorlige reaktioner optrådte i 1.072 tilfælde efter indgift af en Comirnaty-vaccine, Moderna var involveret i sådanne tilfælde med 41 tilfælde, lige så lidt over gennemsnittet som AstraZeneca med 11. I 63 tilfælde var der ingen oplysninger om den type vaccine, der var blevet administreret.

Gennemsnitsalder for dem, der døde efter vaccination

Gennemsnitsalderen for de personer, der oplevede bivirkninger i forbindelse med vaccinationen, var 57 år - den yngste var 15 år og den ældste 107 år gammel. I 41,9 procent af tilfældene var reaktionerne helt aftaget på tidspunktet for indberetningen, og i 20,2 procent var helbredstilstanden blevet væsentligt forbedret igen.

I 3,6 % af de rapporterede tilfælde var de personer, der fik bivirkninger efter vaccinationen, døde i mellemtiden. Tidsintervallet mellem injektionen og dødsfaldet varierede fra et par timer til 22 dage.

I absolutte tal døde 223 personer efter vaccination i denne periode. De afdøde var 125 kvinder, 84 mænd og 14 personer, for hvilke der ikke blev oplyst nogen oplysninger, i alderen fra 46 til 101 år. Gennemsnitsalderen for de afdøde var 85 år.

Ud af 223 afdøde personer var 52 smittet med coronavirus. I 36 tilfælde var det heller ikke angivet, hvilken vaccine den afdøde tidligere havde fået. Hos de fleste af de afdøde personer var vaccinationsbeskyttelsen ikke fuldstændig; kun i 19 tilfælde var der blevet givet begge vaccindoser, som er indeholdt i præparaterne fra BioNTech og Moderna. Af de afdøde, der var blevet vaccineret, havde 52 tidligere været smittet med coronavirus.

I et tilfælde af en afdød mand opstod COVID-19-infektionen 29 dage efter og i et andet tilfælde 26 dage efter vaccinationen. I sidstnævnte tilfælde var det uklart, om personen også havde fået den anden vaccination.

Hos en mand med allerede eksisterende sygdomme, som blev testet positiv for SARS-CoV-2 efter den anden vaccination, og som døde 10 dage efter vaccinationen, var den nøjagtige dødsårsag ikke fastlagt, da denne rapport gik i trykken.

PEI anmodede om yderligere data

I de fleste andre tilfælde kunne der fastsættes en sandsynlig dødsårsag. Således døde 75 personer af en forværring af deres grundsygdom, af en anden sygdom, der var opstået i mellemtiden, eller af en anden infektionssygdom end COVID-19.

Størstedelen af de resterende personer havde flere forudgående sygdomme, lige fra karcinomer til nyreinsufficiens eller hjertesygdomme til åreforkalkning. I 96 tilfælde blev der imidlertid ikke angivet nogen endelig dødsårsag, da PEI stadig ønskede at anmode om yderligere oplysninger. Der kunne endnu ikke i nogen af de undersøgte tilfælde fastslås en årsagssammenhæng mellem selve vaccinationen og dødsfaldet.

Eksisterende allergier og alvorlige bivirkninger

Hvad angår undersøgelsen af bivirkninger, afviger dataene i den opdaterede version heller ikke væsentligt fra de resultater, som kliniske undersøgelser havde vist forud for godkendelsen. Også med hensyn til personer med allergier som f.eks. høfeber, husstøv og bi-gift eller neurodermitis eller rhinokonjunktivitis kan PEI indtil videre give grønt lys for en øget risiko for alvorlige bivirkninger.

Således blev der kun i to tilfælde af eksisterende allergier efter indgivelse af testvaccinen eller placebo registreret allergiske reaktioner, som kunne tilskrives vaccinationen som årsag. I det ene tilfælde var det en forsøgsperson med pollenallergi, i det andet tilfælde med anamnestisk muslinge- og jodallergi. I dette tilfælde opstod en hævelse af svælget i svælget en dag efter vaccinationen.

PEI rapporterede også om en stigning i sygefraværet blandt de ansatte, der var blevet vaccineret med AstraZenecas vaccine. Her klagede plejepersonalet over midlertidige bivirkninger som f.eks. feber, kulderystelser, hovedpine, muskel- og lemssmerter. Samlet set lignede symptomerne dem på en influenzalignende infektion. Lignende symptomer var også blevet observeret i testfasen.

 


Hvad er din reaktion?

confused confused
4
confused
fail fail
5
fail
love love
1
love
lol lol
2
lol
omg omg
2
omg
win win
3
win