72

Jak se právě dozvěděla agentura 2020News, soudce okresního soudu pro rodinné záležitosti ve Výmaru Christian Dettmar dnes podstoupil domovní prohlídku. Byla prohledána jeho kancelář, soukromé prostory a auto. Policie soudci zabavila mobilní telefon. Soudce vydal 8. dubna 2021 senzační rozhodnutí, které bylo pro vládní politiku velmi nepohodlné.

Péče o děti

Na návrh matky rozhodl soudce v řízení o ochraně dětí podle § 1666 německého občanského zákoníku (BGB), čj.: 9 F 148/21, že dvěma školám ve Výmaru se s okamžitou platností zakazuje vyžadovat od žáků nošení jakýchkoli masek (zejména kvalifikovaných masek, jako jsou masky FFP2), dodržování společenského odstupu a účast na rychlých testech SARS-CoV-2. Stejně tak určil, že výuka ve třídách by měla být zachována. Úplné znění rozhodnutí včetně tří odborných posudků naleznete v pdf na konci článku.

Bylo to poprvé, kdy byly před německým soudem předloženy důkazy o vědecké opodstatněnosti a nezbytnosti předepsaných opatření proti kůrovci. Jako znalci byli vyslechnuti hygienička Prof. Dr. med Ines Kappstein, psycholog Prof. Dr. Christof Kuhbandner a biolog Prof. Dr. rer. biol. hum. Ulrike Kämmerer.

Závěr soudce

Po prozkoumání skutkové a právní situace a vyhodnocení znaleckých posudků dospěl soudce k závěru, že přijatá opatření představují aktuální nebezpečí pro duševní, fyzické nebo psychické blaho dítěte v takové míře, že lze s vysokou mírou jistoty předpokládat významnou újmu v případě dalšího vývoje bez zásahu.

Napsal: "...děti jsou nejen ohroženy na svém duševním, fyzickém a duchovním zdraví povinností nosit během školní výuky roušky a držet si odstup, ale je jim i ubližováno. Stejně tak se tím porušují četná práva dětí a jejich rodičů vyplývající ze zákona, ústavy a mezinárodních úmluv. Jedná se zejména o právo na svobodný rozvoj osobnosti a tělesnou integritu z článku 2 základního zákona, jakož i o právo z článku 6 základního zákona na výchovu a péči ze strany rodičů (i s ohledem na opatření preventivní zdravotní péče a "předměty", které mají děti nosit u sebe)...".

Soudce se ztotožnil s hodnocením znalců, že masky nejsou pro eliminaci viru užitečné, že test PCR nemůže s potřebnou jistotou odhalit infekci způsobující onemocnění a že asymptomatický přenos nehraje v případě SARS-CoV-2 z epidemiologického hlediska žádnou zjistitelnou roli. Naopak, masky by měly negativní dopad na zdraví dětí v důsledku kontaminace související s manipulací. Testování ve školních třídách by bylo zbytečné, škodlivé a také velmi problematické z hlediska ochrany údajů.

Rozhodnutí soudce potvrzuje hodnocení matky: "Děti jsou poškozovány fyzicky, psychicky i pedagogicky a jejich práva jsou porušována, aniž by to bylo vyváženo jakýmkoli přínosem pro děti samotné nebo pro třetí osoby."

Rozsudek soudce

Na závěr soudce uvedl: "100 000 žáků základních škol by muselo snášet všechny vedlejší účinky nošení roušek, aby se zabránilo pouze jedné infekci týdně. Označit tento výsledek za pouhý nepoměr by bylo zcela nevhodným popisem. Spíše ukazuje, že státní legislativa regulující tuto oblast se dostala do faktické nesoudržnosti, která dosáhla historických rozměrů.

Rozhodnutí, které 2020News podrobněji analyzoval zde, vyvolalo značný rozruch. Jen z webových stránek 2020News bylo staženo asi dva milionykrát.

O správním soudu ve Výmaru

Na okraj řízení s ostatními účastníky řízení bylo předmětné rozhodnutí správním soudem ve Výmaru označeno za nezákonné bez jakéhokoli srozumitelného odůvodnění.

Krátce poté soudce v Lipsku v obdobném případě uložil matce samoživitelce soudní výlohy ve výši 18 654,00 EUR za spornou částku 4 120 000,00 EUR - s horní hranicí 500 000,00 EUR - kterou lze označit za fiktivní, a zároveň zamítl její právní návrh. Zdá se být zřejmé, že lipský soudce mohl být při stanovení nákladů, které se tak zjevně odchýlily od skutečné sporné částky ve výši 4 000 EUR, motivován cizími úvahami.

Domovní prohlídka soudce z politických důvodů

Domovní prohlídka u soudce Dettmara, jehož nezávislost zaručuje článek 97 I GG - soudci jsou nezávislí a podléhají pouze zákonu - proběhla zjevně z politických důvodů.

Viz také

Článek 97 Základní zákon Spolkové republiky Německo:

 

Soudce Dettmara zastupuje hamburský obhájce Dr. h.c. jur. Gerhard Strate:

 

Místní soud ve Výmaru, příkaz ze dne 8.4.2021, čj.: 9 F 148/21:

Amtsgericht-Weimar-9-F-148-21-EAO-Beschluss-anonym-2021-04-08_online

 


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Líbí se vám to? Podělte se o něj se svými přáteli!

72

Jaká je vaše reakce?

confused confused
5
confused
fail fail
2
fail
love love
3
love
lol lol
3
lol
omg omg
4
omg
win win
1
win