Kdo je Dr. Gérard Guillaume?


maxresdefault 2 e1638293213446

Dr. Gérard Guillaume je kvalifikovaný v oborech imuno-rumatologie, sportovní medicíny a traumatologie, sportovní biologie, sportovní radiologie, sportovní výživy, manuální medicíny, fytoterapie a akupunktury. Je prezidentem skupiny Chronimed a má za sebou padesát let lékařské praxe, včetně mnoha let ve vrcholovém sportu (17 let byl lékařem cyklistického týmu "La Française des Jeux").

Není v tendru s institucemi na řešení zdravotní krize spojené s pandemií Covid-19. Vysvětlil, že preventivní a léčebné postupy pro covid existují a jsou zaváděny v mnoha zemích (Argentina, Mexiko, Indie, Řecko, Slovensko, Portugalsko,...). Tyto léčby byly vyhodnoceny a randomizované studie potvrdily jejich účinnost. V očích západní vědecké komunity jsou však tato hodnocení málo důvěryhodná. Jsme svědky vědecké diskriminace; skutečného vědeckého rasismu.

"V rozporu s tím, co tvrdí vláda, existuje léčba Covid-19, a to jak preventivní, tak léčebná. Spoléhat se na strategii očkování je nesmysl."

Vysvětluje, že při cirkulaci viru se mohou objevit varianty, které mohou být virulentnější. Ty nemusí být neutralizovány protilátkami vytvořenými během očkování, a proto uniknou imunitnímu systému. Pokud tedy očkujeme celou populaci, původní virus již nebude moci cirkulovat, bude neutralizován a uvolní se cesta pro variantu, která již nebude mít žádnou konkurenci. Vakcína je pro virus tím, čím je antibiotikum pro bakterii... Takto vytvořený selekční tlak je ve prospěch variant.

"Je proto nezbytné, aby v době pandemie nebyla očkována část populace, zejména děti. Ty jsou asymptomatické a šíří virus, aniž by byly nemocné, takže by bylo strategickou chybou je očkovat."

Vysvětluje také, že obecná lockdown populace je směšné opatření. Je katastrofální pro ekonomiku země a nemá žádnou skutečnou lékařskou účinnost. Způsob, jakým úřady řeší zdravotní krizi, nikoliv válku, je nehodný zemí, které se prohlašují za největší mocnost světa. Ve Francii máme blíže k řízení v 19. století než k moderní době. Výsledky totiž ukazují, že plošná, nerozlišující lockdown je nejneúčinnějším z opatření k prevenci úmrtnosti Covid-19, s průměrnou úmrtností pětkrát až desetkrát vyšší než selektivní lockdown.

"Je naléhavě nutné nahradit generalizovaný lockdown selektivním lockdown."

Dodává, že zakazovat občanům vstup do lesů nebo na trhy je zdravotní nesmysl. Lidé, kteří chodí pěšky nebo běhají, nejsou ohroženi kontaminací o nic víc, než když jdou do supermarketu nebo do práce. Bariérovým opatřením je nezůstávat doma, což je mnohem škodlivější a nebezpečnější než produktivní. Ti nejkřehčí lidé propadají depresím, stávají se podrážděnými, agresivními, konzumují více tabáku a alkoholu a přestávají stimulovat svůj imunitní systém. Ve Francii to možná není virus, kterému prezident Macron okázale vyhlásil válku, ale Francouzi...

"Nejlepší obranou člověka proti patogenům není izolace, ale informace."

 

Více informací o Dr. Gérardu Guillaumovi:

 

Některá z jeho nejdůležitějších videí:

https://odysee.com/@CanalCanard:2/2021_11_11—CSI-n31(1A)—Dr-Gerard-Guillaume—Covid-19-et-Rhumatologie:d

https://odysee.com/@francesoir:2/dr-g-rard-guillaume-son-covid-19-et-ses:2

https://odysee.com/@francesoir:2/GerardGuillaume-EE-fs:9

https://odysee.com/@holdup_ledoc:9/DR-GUILLAUME-V1:7