57

Cílem této akce je chránit občany před nucenými záběry. 'Nikdo - ani vláda, ani zaměstnavatelé, ani jednotlivci - by si neměl ponechat pravomoc nutit kohokoli k očkování a zákon o právech na očkování zajistí, že se tak nestane.'

Listina práv na očkování

Vzhledem k rostoucímu tlaku na zavedení povinného očkování poskytla organizace America's Frontline Doctors (AFLDS) nástroj, který má pomoci státním zákonodárcům chránit práva a důstojnost jejich voličů tváří v tvář těmto rušivým, nebezpečným a zbytečným návrhům. Na konci článku se můžete podívat na některá místa, kde by mohla být vakcína proti koronavirům povinná (mimo jiné!).

"Zákon o právech na očkování" (Vaccine Bill of Rights, VBOR) byl vytvořen, "aby státní zákonodárci mohli znovu potvrdit svůj závazek k individuálním právům na svědomí, shromažďování a pohyb," uvádí se v prohlášení AFLDS.

Tímto návrhem rezoluce AFLDS vyzývá své čtenáře: "Nyní jste vyzbrojeni nástroji k boji za svou svobodu. TOTO JE VAŠE POSLÁNÍ."

Snímek obrazovky www.americasfrontlinedoctors.org

Upozornění na platformě Voter Voice

AFLDS vyzývá všechny, aby kontaktovali svého "státního zástupce s kopií VBOR a vyzvali ho k okamžitému přijetí rezoluce".

S cílem usnadnit šíření této kritické a naléhavé výzvy státním zástupcům sponzorovalo Centrum pro akce LifeSite na své platformě Voter Voice celonárodní "upozornění", které umožňuje voličům kontaktovat své státní zákonodárce v jednom jednoduchém kroku pomocí jediného kontaktního formuláře. Tento systém automaticky přiřadí občany k e-mailovým a/nebo twitterovým účtům jejich zástupců a jediným kliknutím jim mohou poslat svůj vzkaz přímo. K dispozici je také možnost zavolat do kanceláří zákonodárců.

Snímek obrazovky www.votervoice.net

VBOR nejprve přezkoumává, že taková iniciativa je pouhou aktualizací zavedeného ústavního práva, jakož i federálního práva odrážejícího široce uznávané mezinárodní normy, jak jsou formulovány v Norimberském kodexu z roku 1947.

Norimberský kodex

Norimberský kodex vznikl v důsledku procesů, odsouzení a poprav nacistických lékařů, kteří po druhé světové válce prováděli smrtící pokusy na válečných zajatcích bez jejich souhlasu.

První a nejrozsáhlejší zásada kodexu stanoví přísné podmínky pro stanovení dobrovolného souhlasu, včetně toho, že osoba nesmí být vystavena "žádnému prvku násilí, podvodu, lsti, nátlaku, přemáhání nebo jiné skryté formě nátlaku nebo donucení". Kromě toho musí mít "dostatečné znalosti a porozumění prvkům dotčeného předmětu".

Snímek obrazovky www.cirp.org

Lidská a občanská práva

Jedním z takových nezbytných prvků legitimního informovaného souhlasu by měla být skutečnost, že tyto experimentální vakcíny nemají status "schválených FDA", ale mají pouze "dočasné povolení k mimořádnému použití jako experimentální (zkoumané) látky". Jak na jiném místě potvrzuje zakladatelka AFLDS Dr. Simone Goldová, znamená to, že člověk je při aplikaci těchto injekcí zařazen do lékařské studie, což si za normálních okolností "téměř nikdo nevybere", když mu jsou tyto nezbytné informace poskytnuty. Dr. Simone Goldová byla 6. ledna vystavena masivnímu zásahu zásahové jednotky Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) ve svém domě, aby ji zatkli za přítomnost v budově amerického Kapitolu.th. Přečtěte si zde.

Z těchto a dalších důvodů VBOR potvrzuje, že nařizování takových látek je porušením federálního práva ("21 U.S.C. §360bbb-3"). Jak zákon uvádí: "Povolení pro léčivé přípravky pro použití v naléhavých případech ... vyžadují ... možnost přijmout nebo odmítnout podání přípravku".

VBOR dále formuluje lidská a občanská práva, která se snaží zajistit, podle "šesti obecných kategorií ochrany jednotlivců před nadměrnou vládou a pokusy o zásahy soukromých podniků a organizací". Mezi tyto ochrany patří:

  • Žádné osoby nebudou k očkování vakcínou COVID-19 nuceny, donucovány ani na ně nebude vyvíjen nátlak.
  • Zaměstnavatel nesmí žádat lékaře ani zdravotní sestru, aby propagovali vakcínu COVID-19.
  • Všechny osoby si vyhrazují právo kdykoli rozhodnout, co je v jejich nejlepším zdravotním zájmu, aniž by byla ohrožena jejich obživa nebo svoboda pohybu.
  • Všem osobám musí být umožněn přístup k nezávislým informacím, které jim pomohou určit, co je v jejich nejlepším zdravotním zájmu, včetně rizika úmrtí v závislosti na věku/stavu v důsledku přirozené nákazy COVID-19. Tyto informace musí zahrnovat informace ze zdrojů, které jsou nezávislé na střetu zájmů, jako je vládní, politický nebo komerční subjekt. Takové informace mohou být zahrnuty, ale nemohou být jediným zdrojem informací.
  • Starší osoby mají navíc právo na znalého, nezávislého advokáta s lékařským vzděláním, který jim pomůže určit jejich vlastní zdravotní zájem.
  • Soukromé podniky působící v rámci jurisdikce nemají žádnou zákonnou pravomoc vyžadovat, nařizovat nebo vynucovat medikaci nebo experimentální medikaci pro jakékoli osoby.

V tiskové zprávě, v níž AFLDS oznamuje vydání VBOR, se dále uvádí: "Povinnosti, 'pasy' nebo jakákoli snaha zastrašit Američany, aby si vzali vakcínu proti viru s mírou přežití 99,7%, nejenže poškozují svobodu jednotlivce, ale jsou také v rozporu s bezpečnou lékařskou praxí. Přesto se vlády jednotlivých států spolu s mocnými soukromými zájmy ubírají směrem, který vyžaduje očkování pro velké skupiny naší společnosti jako podmínku pro návrat do 'normálního' života. To je špatně."

Návrh AFLDS

"V rámci závazku AFLDS k výměně vědecky podložených informací, transparentnosti a odpovědnosti naše organizace vypracovala tuto listinu práv na očkování, aby státní zákonodárci mohli znovu potvrdit své závazky k právům jednotlivce na svědomí, shromažďování a pohyb. Američtí lékaři v první linii vyzývají naše zástupce, aby toto kritické opatření okamžitě schválili, nařídili úředníkům veřejného zdravotnictví, aby se jím řídili, a zachovali svobodu svých voličů."

LifeSite Action Alert vysvětluje, že výše uvedená základní práva jsou "ohrožena úplným porušením díky extrémním snahám vlád po celém světě donutit lidi k očkování".

"Návrh AFLDS je rozumným, zodpovědným a uklidňujícím krokem správným směrem při přechodu do další fáze pandemie a státní zákonodárci by měli jeho ustanovení buď zavést jako legislativu, nebo podle něj vytvořit svůj návrh," uvádí se v upozornění.

"Nikdo - ani vláda, ani zaměstnavatelé, ani jednotlivci - by si neměl ponechat pravomoc nutit kohokoli, aby se nechal očkovat, a zákon o právech na očkování ve vašem státě zajistí, že se tak nestane."

Viz také

Povinnosti Covid19 Očkovací akce

"Listina práv na očkování" od amerických lékařů v první linii

 

Hlas voliče na webu Lifesite

 


Líbí se vám to? Podělte se o něj se svými přáteli!

57

Jaká je vaše reakce?

confused confused
1
confused
fail fail
0
fail
love love
2
love
lol lol
2
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win