Kdo je profesor Luc Montagnier?


AP08100603831 e1630424241267

Dr. Luc Montagnier, francouzský virolog a vědec, získal v roce 2008 Nobelovu cenu za medicínu za objev viru lidské imunodeficience (HIV). Zabýval se výzkumem elektromagnetických signálů DNA, studoval vliv těchto signálů na vodu a důsledky pro léčebné strategie u pacientů s chronickými chorobami.

Stal se čestným ředitelem výzkumu v C.N.R.S. a poté emeritním profesorem v Pasteurově ústavu v Paříži, kde dlouhá léta vedl oddělení virové onkologie.

Je prezidentem Světové nadace pro výzkum a prevenci AIDS:

 

Několik let vyvolával ve vědecké komunitě zděšení, protože vystupoval proti očkování a tvrdil, že k ochraně před AIDS stačí dobrý imunitní systém.

Nyní opět vyvolává veřejné pohoršení ve vědecké komunitě svým radikálním postojem proti vakcínám COVID a svou teorií o původu koronaviru.

" Cítím se svobodný v objevování nových oblastí, i když jsou kontroverzní "

Obhajuje teorii, že vakcíny COVID-19 vytvářejí v různých částech světa nové varianty:

"Nové varianty jsou produktem a výsledkem očkování. Vidíte to v každé zemi, je to stejné: po křivce očkování následuje křivka úmrtí," říká profesor Luc Montagnier.

Vysvětluje, že nové varianty vznikají selekcí protilátek v důsledku očkování. Dodává, že lidé umírají na "protilátkově závislé posílení (ADE)" během několika měsíců nebo let po podání vakcíny COVID-19.

Uvedl, že epidemiologové o tomto jevu, známém jako "Antibody-Dependent Enhancement", vědí, ale "mlčí" o něm.

"Masové očkování je vědeckou i lékařskou chybou. Je to nepřijatelná chyba. Ukáží to učebnice dějepisu, protože právě očkování vytváří varianty."

Dále uvádí, že koronavirus je laboratorně upravený virus, který pochází z laboratoře ve Wuhanu, která se na tyto koronaviry specializuje od počátku roku 2000. Dokonce obviňuje "molekulární biology", že do koronaviru vložili sekvence RNA viru HIV, "pravděpodobně" s cílem najít vakcínu proti AIDS.

Právě teď v srpnu 2021 právníci z několika zemí využívají jeho místopřísežná prohlášení u Mezinárodního trestního soudu (ICC), aby obvinili vlády celého světa a jejich poradce z účasti na genocidě, zločinech proti lidskosti a porušování Norimberského kodexu.

Více informací o Lucu Montagnierovi:

 

 

Některá z jeho nejdůležitějších videí:

https://odysee.com/@Sasquatch:6/Luc-Montagnier-On-The-Vaccine:4

https://odysee.com/@sarahwestall:0/Montagnier:1

https://www.bitchute.com/video/XxTOEOpjG7ag/