V Evropě se v tichosti schyluje k uzákonění nástroje neobvyklého významu: návrhu digitálního zeleného certifikátu (DGC). Návrh, o němž se dnes bude hlasovat na plenárním zasedání, vytváří "univerzální rámec" pro kontrolu nemocí v schengenském prostoru. Komise jej prezentuje jako návrat ke svobodě pohybu, kterou členské státy v podstatě pozastavily od vyhlášení pandemie Světovou zdravotnickou organizací.

Volný pohyb

Nicméně DGC, které pro Evropany vydává certifikáty prokazující, že držitel byl očkován, testován nebo dosáhl imunity, již začíná ztrácet svůj zelený lesk. Minulý týden WHO požádala, aby se upustilo od jakýchkoli plánů na zavedení dokladu o očkování jako podmínky pro vstup do země poté, co USA vyloučily, že by na svém území očkovací průkazy uplatňovaly. Je tedy moudré, aby Evropa pokračovala ve svých vlastních?


Volný pohyb je snad nejcennějším výdobytkem Evropské unie, zejména mezi obyvateli severu, kteří chtějí strávit dovolenou na slunci bez víz. V mém domovském Severním Irsku, kde máme stále křehkou přeshraniční mírovou dohodu, si významu zachování otevřených hranic obzvlášť vážíme.

Nedávná hrozba EU, že zavede "vakcínovou hranici" mezi Severním Irskem a Republikou, tento mír ohrozila. Unie si nemůže dovolit další chybu v otázce hranic, takže je v jejím vlastním zájmu, aby DGC dělala to, co je na ní napsáno. Zběžný pohled na obsah však naznačuje, že jde o chybné označení nebo přinejmenším o nedostatek právní jistoty. Přečtěte si zde.

Komise nás ujišťuje, že DGC neobnoví (ani neprosadí) hraniční kontroly. Ale "univerzální rámec" lze chápat pouze jako eufemismus pro kontroly v rámci schengenského prostoru. Právě článek 3 DGC vytváří osvědčení o očkování, testování a imunitě. Ty budou muset pohraničníci kontrolovat. Jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1, bude probíhat "přeshraniční ověřování", které budou provádět "orgány" členských států uvedené v čl. 9 odst. 2. Bez těchto kontrol by osvědčení byla k ničemu a univerzální rámec by neexistoval.

Rozdělení obyvatelstva

Očkovaní evropští cestovatelé jsou odděleni od neočkovaných, nakažení od nenakažených a imunní od neimunních - pokud by se DGC uplatňovalo, znamenalo by to záruku diskriminace v rámci EU. To je podle Schengenského kodexu jednoduše nepřípustné. Kapitola II Schengenského hraničního kodexu umožňuje za určitých okolností dočasné znovuzavedení vnitřních hranic, což však nezahrnuje stav ohrožení veřejného zdraví.

Celá snaha je ještě absurdnější, pokud uznáme vědeckou jistotu, že očkování neznamená, že člověk nemůže být nositelem viru ani nakazit ostatní.

Od EMA a WHO již víme, že neexistuje žádný důkaz o tom, že by očkování zastavilo šíření COVID-19, což potvrdilo i rozhodnutí Conseil d'État (francouzského nejvyššího soudu) z tohoto měsíce. Přečtěte si zde.

Mezitím v posledních měsících mnoho soudů, včetně odvolacího soudu v Lisabonu a správního soudu ve Vídni, rozhodlo, že test PCR je nespolehlivý a nelze na něj spoléhat při určování infekce; lékař musí provést řádnou lékařskou diagnózu.1 Certifikáty DGC jsou tedy nepoužitelné jako důkaz toho, zda jste nakaženi nebo zda můžete virus šířit.

Finanční dopady

Navrhované nařízení však bude pro Evropu drahé. Univerzální režim hraničních kontrol, který zahrnuje neustálou manipulaci s nejcitlivějšími údaji: zdravotnickými záznamy, bude mít finanční dopady. Ztráta ideálů, které jsou vlastní evropské demokracii. Pro mě je však ještě důležitější situace v Severním Irsku.

Důvodová zpráva označuje volný pohyb za jeden z "nejcennějších výdobytků" EU a "hnací sílu její ekonomiky". Je také hnací silou míru v mém domově. Severní Irové zůstávají občany Evropy i bez Unie a nehodlají se smířit s tím, že budou kontrolováni při vstupu na území, které přibližně milion z nich považuje za svůj domov: sousední členský stát Irsko. Vyhlídka na násilí je strašná.

Navzdory těmto rizikům a v rozporu s nedávno zavedenými pravidly zlepšování právní úpravy se kontroly DGC provádějí urychleně, bez analýzy nákladů a přínosů, posouzení dopadů nebo veřejné konzultace a s omezenou parlamentní diskusí. Proč? Inu, slovy vedoucího pracovní skupiny Komise pro Covid Thierryho Bretona, který v březnu hovořil pro RTL, aby Evropané mohli opět "vstupovat na veřejná místa" a "žít, aniž by se navzájem ohrožovali". Přečtěte si zde.

Vzkříšení kontrolních bodů

Mohl by pan Breton skutečně naznačovat, že někdy existoval nebo může existovat život bez rizika? Setkal se někdy pařížský gentleman, když projížděl autem přes své rodné město, například se čtyřproudovým kruhovým objezdem s 12 výjezdy u Vítězného oblouku?

Je toto rozdělení obyvatelstva vůbec dočasné? EU, natož členské státy, nebudou mít možnost rozhodnout, kdy skončí. Podle článku 15 bude WHO rozhodovat o tom, kdy budou kontroly GCD pozastaveny. Samotné "pozastavení" naznačuje, že se kontroly mohou vrátit. Komise si totiž uděluje pravomoc znovu použít GCD, pokud WHO vyhlásí další pandemii, kterou 4. května 2009 nově definovala jako šíření "případů", nikoli "úmrtí". Vzhledem k vyhlídce na postupující pandemie, které nejsou smrtelné, a hraničním kontrolám založeným především na stavu očkování se tvrzení v důvodové zprávě, že návrh "nelze vykládat jako stanovení povinnosti nebo práva být očkován", zdá být neupřímné.

Musíme jednat rychle!

Ohrožení tak důležité zásady, jakou je svoboda pohybu, si zaslouží důraznou reakci. A musíme jednat rychle, jinak se dočkáme vzkříšení kontrolních stanovišť, nikoli svobody pohybu. To povede k pravděpodobnému obnovení konfliktu v Severním Irsku a k chybující EU, která postrádá smysl.

Ciarán McCollum je advokát a lingvista ze Severního Irska, který poskytuje poradenství v oblasti evropského práva.

 


Jaká je vaše reakce?

confused confused
1
confused
fail fail
0
fail
love love
2
love
lol lol
2
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win