54

Bývalý viceprezident a vědecký ředitel společnosti Pfizer, Dr. Michael Yeadon, koncem minulého týdne naléhavě promluvil k americkým lékařům v první linii (AFLDS) a varoval, že snaha o naočkování co největší části populace experimentálními vakcínami COVID-19 je "šílenství", zahrnuje "zlo", "zločiny proti lidskosti" a může mít za cíl "masivní depopulaci".

Přednesl svůj pohled na vakcínu COVID-19, hydroxychlorochin a ivermektin, regulační orgány a mnoho dalšího. Přečtěte si zde.

Globální katastrofa, která nemá obdoby

Yeadonovy komentáře se objevují i v širším kontextu ostré debaty o teoriích Geerta Vanden Bossche, odborníka na vakcíny spojeného s Nadací Billa a Melindy Gatesových, který s vizáží "whistleblowera" rovněž varoval před "globální katastrofou, která nemá obdoby" v důsledku způsobu využití těchto vakcín.

Vanden Bossche se zkrátka obává, že tyto experimentální vakcíny podpoří vývoj "nebezpečných variant", které budou mnohem smrtelnější jak pro neočkované, tak pro očkované, kteří z různých důvodů nebudou mít dostatečnou imunitu, která by je ochránila.

Snímek obrazovky twitter.com
—-

Kromě okamžitého zastavení současné očkovací kampaně navrhuje Vanden Bossche další celosvětové očkování jiného typu.

Yeadon se sice také obává strašlivých následků těchto očkovacích kampaní, ale s Vanden Bosscheho teorií a navrhovaným řešením v podobě většího počtu očkování rozhodně nesouhlasí.

"Myslím, že příběh Gerrta Vanden Bossche je velmi podezřelý," řekl Yeadon. "Neexistuje vůbec žádný důkaz, že očkování vede nebo povede k 'nebezpečným variantám'. Obávám se, že jde o nějaký trik."

V prosinci loňského roku podal britský občan Yeadon Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA) petici za okamžité pozastavení testování těchto experimentálních vakcín kvůli mnoha bezpečnostním obavám, včetně patogenního primingu, který zahrnuje "přehnanou imunitní reakci, zejména když je testovaná osoba po očkování konfrontována se skutečným, 'divokým' virem".

Ve své bílé knize na toto téma (viz příspěvek níže) AFLDS upozorňuje, že takové reakce, které mohou být smrtelné, "je obtížné prokázat", protože jsou často interpretovány jako infekce "horším virem" nebo snad nebezpečnější variantou.

Poté, co Yeadon prohlásil, že "vakcíny nejsou potřeba" pro COVID-19, níže zdůrazňuje: "PROSÍM, varujte každého člověka, aby se nepřibližoval k doplňkovým vakcínám. Není jich absolutně zapotřebí."

Co k tomu řekl Dr. Mike Yeadon

"Jsem si dobře vědom globálních zločinů proti lidskosti páchaných na velké části světové populace."

"Cítím velký strach, ale neodrazuje mě to od toho, abych poskytl znalecké posudky několika skupinám schopných právníků, jako je Rocco Galati v Kanadě a Reiner Fuellmich v Německu." Přečtěte si zde.

"Absolutně nepochybuji o tom, že se nacházíme v přítomnosti zlých (to jsem za svou čtyřicetiletou výzkumnou kariéru ještě nikdy neurčil) a nebezpečných produktů."

"Ve Spojeném království je naprosto jasné, že úřady se rozhodly pro postup, který povede k tomu, že budou podávat "vakcíny" co největšímu počtu obyvatel. To je šílenství, protože i kdyby tyto prostředky byly legitimní, ochranu potřebují pouze ti, u nichž je riziko úmrtí na virus nápadně zvýšené. U těchto lidí by dokonce mohl existovat argument, že se vyplatí riziko podstoupit. A rozhodně existují rizika, která jsou, jak já říkám, "mechanická": zabudovaná ve způsobu jejich fungování."

"Ale všichni ostatní lidé, ti zdraví a mladší 60 let, možná o něco starší, na virus neumírají. V této velké skupině je naprosto neetické podávat něco nového, u čehož není vůbec popsán potenciál nežádoucích účinků po několika měsících."

"Protože to vím s jistotou a vím, že to vědí i ti, kteří ho řídí, musíme se na to zeptat: Co je jejich motivem?"

"I když nevím, mám silné teoretické odpovědi, z nichž pouze jedna se týká peněz, a to motiv nefunguje, protože stejného množství lze dosáhnout zdvojnásobením jednotkových nákladů a rozdáním prostředku polovičnímu počtu lidí. Dilema vyřešeno. Takže jde o něco jiného. Při ocenění toho, že celou populací je myšleno i to, že do sítě mají být zahrnuty i nezletilé děti a případně kojenci, a to je to, co si vykládám jako zlý čin."

"Nemá to žádné lékařské opodstatnění. Protože vím, že konstrukce těchto 'vakcín' vede v tělech příjemců k expresi proteinu spike, který má sám o sobě nežádoucí biologické účinky, které jsou u některých lidí škodlivé (iniciuje srážlivost krve a aktivuje imunitní 'komplementový systém'), jsem odhodlán poukázat na to, že ti, kteří nejsou tímto virem ohroženi, by neměli být vystaveni riziku nežádoucích účinků těchto látek."

Rozhovor

Bývalý viceprezident společnosti Pfizer bije na poplach: Pizzer: Kampaň proti vakcíně COVID-19 je "šílenství", které může být použito k "masivní depopulaci"

 

ROZHOVOR: V jedné přednášce, kterou jste měl před čtyřmi měsíci, jste řekl:(Čtěte zde)

Nejpravděpodobnější doba trvání imunity vůči respiračnímu viru, jako je SARS CoV-2, je několik let. Proč to říkám? Ve skutečnosti máme k dispozici údaje o viru, který se před sedmnácti lety prohnal částí světa a jmenoval se SARS, a nezapomeňte, že SARS CoV-2 je 80% podobný SARS, takže si myslím, že je to nejlepší srovnání, které může kdokoli poskytnout.

Důkazy jsou jasné: tito velmi chytří buněční imunologové studovali všechny lidi, kteří před 17 lety SARS přežili. Odebrali jim vzorek krve a testovali, zda reagovali na původní SARS, a všichni reagovali; všichni měli naprosto normální, silnou paměť T-buněk. Ve skutečnosti byli chráněni i proti SARS CoV-2, protože jsou si tak podobné; jde o zkříženou imunitu.

Řekl bych tedy, že podle nejlepších dostupných údajů by imunita měla být silná nejméně 17 let. Myslím, že je docela dobře možné, že je celoživotní. Styl reakcí T-buněk těchto lidí byl stejný, jako když jste byli očkováni, a pak se po letech vrátíte a zjistíte, zda se tato imunita udržela. Takže si myslím, že důkazy jsou opravdu silné, že trvání imunity bude několik let a možná i celoživotní.

Jinými slovy, předchozí expozice SARS - tedy variantě podobné SARS CoV-2 - poskytla imunitu vůči SARS CoV-2.

Izraelská vláda se odvolává na nové varianty, kterými zdůvodňuje uzavírky, uzavření letů, omezení a vydávání zelených pasů. Myslíte si, že vzhledem k rozsudku Nejvyššího soudu je možné předejít budoucím vládním opatřením pomocí přesných informací o variantách, imunitě, stádní imunitě atd., které by mohly být poskytnuty právníkům, kteří budou tato budoucí opatření napadat?

 

DR. YEADON: "To, co jsem uvedl v souvislosti s imunitou vůči SARS, je přesně to, co vidíme u SARS-CoV-2. Studie pochází z jedné z nejlepších laboratoří v oboru.

"Teoreticky by tedy lidé mohli testovat svou T-buněčnou imunitu měřením reakcí buněk v malém vzorku krve. Takové testy existují, nejsou "high throughout" a v měřítku budou pravděpodobně stát několik set USD za kus. Ale ne tisíce. Test, o kterém vím, zatím není komerčně dostupný, ale výzkum probíhá pouze ve Velké Británii. Přečtěte si zde.

"Očekávám však, že společnost by mohla být přiměna k tomu, aby poskytla testovací soupravy "pro výzkum" v určitém měřítku na základě dohody. Pokud byste se domluvili na testování několika tisíc neočkovaných Izraelců, může to být dvousečná zbraň. Na základě zkušeností z jiných zemí mělo 30-50% lidí předchozí imunitu & dodatečně se nakazilo asi 25% a nyní jsou imunní. Přečtěte si zde.

"Osobně bych nechtěl jednat s úřady podle jejich vlastních podmínek: že jsi podezřelý jako zdroj nákazy, dokud se neprokáže opak. Neměli byste mít potřebu dokazovat, že nejste zdravotním rizikem pro ostatní. Ti, kteří nemají příznaky, nikdy nepředstavují zdravotní hrozbu pro ostatní. A v každém případě, jakmile jsou očkováni ti, kterých se virus týká, prostě neexistuje žádný argument pro to, aby se musel očkovat někdo jiný."

———

ROZHOVOR: Chápu "děravou vakcínu" tak, že pouze zmírňuje příznaky u očkovaného, ale nezastavuje přenos, a proto umožňuje šíření viru, který se pak stává smrtelnějším. Přečtěte si zde.

Například v Číně záměrně používají děravé vakcíny proti ptačí chřipce, aby rychle vyřadili hejna kuřat, protože neočkovaná uhynou do tří dnů. V případě nemoci Marka, před kterou potřebovali zachránit všechna kuřata, bylo jediným řešením očkovat 100% hejna, protože všem neočkovaným hrozilo vysoké riziko úhynu. Takže to, jak je děravá vakcína využívána, je dáno záměrem, to znamená, že je možné, že záměrem může být způsobit velkou škodu neočkovaným.

Silnější kmeny se obvykle v populaci nerozšíří, protože příliš rychle zabíjejí hostitele, ale pokud se u očkovaných vyskytne pouze méně závažné onemocnění, pak se tyto kmeny rozšíří mezi neočkované, kteří onemocní závažným onemocněním a zemřou.

Souhlasíte s tímto hodnocením? Dále, souhlasíte s tím, že pokud se z neočkovaných stanou vnímaví, je jedinou cestou profylaxe HCQ pro ty, kteří ještě COVID-19 neměli?

Fungoval by v takovém případě Zelenkův protokol proti těmto silnějším kmenům?

A pokud již mnozí mají výše zmíněnou předchozí "17letou imunitu proti SARS", nechrání to pak před jakoukoli supervariantou?

 

DR. YEADON: "Myslím, že příběh Gerrta Vanden Bossche je velmi podezřelý. Neexistuje vůbec žádný důkaz, že očkování vede nebo povede k 'nebezpečným variantám'. Obávám se, že jde o nějaký trik.

"Varianty se zpravidla tvoří velmi často, běžně a postupem času se stávají méně nebezpečnými a infekčnějšími, protože se dostávají do rovnováhy se svým lidským hostitelem. Varianty se obecně nestávají nebezpečnějšími.

"Žádná varianta se neliší od původní sekvence o více než 0,3%. Jinými slovy, všechny varianty jsou alespoň 99,7% identické se sekvencí Wuhan.

"Je to fikce, a to zlá, že varianty pravděpodobně "uniknou imunitě".

"Nejenže je to ze své podstaty nepravděpodobné - protože taková míra podobnosti variant znamená nulovou šanci, že imunní člověk (ať už z přirozené infekce nebo z očkování) onemocní variantou - ale je to empiricky podloženo kvalitním výzkumem.

"Výzkum, na který odkazuji, ukazuje, že lidé, kteří se zotavují z infekce nebo byli očkováni, mají širokou škálu imunitních buněk, které rozpoznávají VŠECHNY varianty. Přečtěte si zde.

"Tato práce ukazuje, PROČ rozsáhlé molekulární rozpoznávání imunitním systémem činí drobné změny ve variantách irelevantními. Přečtěte si zde.

"Nemohu to říci dostatečně důrazně: Příběhy o variantách a potřebě doplňkových vakcín jsou FALEŠNÉ. Obávám se, že za tím vším je velmi zhoubný důvod. Rozhodně to není podloženo nejlepšími způsoby, jak se na imunitu dívat. Tvrzení vždy při zkoumání postrádají podstatu a využívají různé triky, jako je manipulace s podmínkami pro testování účinnosti protilátek. Protilátky jsou pravděpodobně v ochraně hostitele proti tomuto viru spíše nedůležité. Bylo provedeno několik "přirozených experimentů", lidé, kteří si bohužel nemohou vytvářet protilátky, přesto jsou schopni tento virus poměrně úspěšně odrazit. Rozhodně jsou na tom lépe s protilátkami než bez nich. Zmiňuji se o těchto vzácných pacientech, protože ukazují, že protilátky nejsou pro imunitu hostitele zásadní, takže nějaké vymyšlené testy v laboratoři s protilátkami a upravenými variantami virů NEODŮVODŇUJÍ potřebu doplňkových vakcín.

"Jediní lidé, kteří by mohli zůstat zranitelní a potřebovat profylaxi nebo léčbu, jsou starší a/nebo nemocní lidé, kteří si nepřejí očkování (což je jejich právo).

"Dobrou zprávou je, že je k dispozici více možností: hydroxychlorochin, ivermektin, budesonid (inhalační steroid používaný u astmatiků) a samozřejmě perorální vitamin D, zinek, azitromycin atd. Ty snižují závažnost do té míry, že se tento virus nemusel stát veřejnou zdravotní krizí."

———

ROZHOVOR: Myslíte si, že FDA odvádí dobrou práci při regulaci velkých farmaceutických firem? Jakými způsoby obchází velké farmaceutické firmy regulační orgány? Máte pocit, že tak učinili v případě injekce mRNA?

 

DR. YEADON: "Donedávna jsem si světových regulátorů léčiv velmi vážil. Když jsem pracoval ve společnosti Pfizer a později jsem byl generálním ředitelem biotechnologické společnosti, kterou jsem založil (Ziarco, později převzaté společností Novartis), komunikovali jsme s FDA, EMA a britskou MHRA s respektem. Vždy šlo o kvalitní interakce."

"Nedávno jsem si všiml, že Nadace Billa a Melindy Gatesových (BMGF) poskytla grant Úřadu pro regulaci léčiv a zdravotnických prostředků (MHRA)! Může to být vůbec vhodné? Vždyť jsou financovány z veřejných peněz. Nikdy by neměly přijímat peníze od soukromého orgánu."

"Zde je tedy příklad, kdy je britský regulační orgán ve střetu zájmů."

"Evropská agentura pro léčivé přípravky při přezkoumávání vakcíny společnosti Pfizer nevyžadovala určité věci, jak bylo zveřejněno v 'hackerském' spisu."

"Příklady najdete na webu 'Corona Committee' Reinera Fuellmicha." Přečtěte si zde.

"Takže už nevěřím, že nás regulační orgány dokážou ochránit. 'Schválení' proto nemá smysl."

"Dr. Wolfgang Wodarg a já jsme 1. prosince 2020 předložili EMA petici týkající se genetických vakcín. Ignorovali nás."

"Nedávno jsme jim soukromě psali a varovali je před krevními sraženinami, ignorovali nás. Když jsme dopis zveřejnili, byli jsme zcela zcenzurováni. O několik dní později více než deset zemí pozastavilo používání vakcíny s odvoláním na krevní sraženiny."

"Myslím, že velké peníze farmaceutických firem a peníze od BMGF vytvářejí prostředí, ve kterém pro regulační orgán není možné říci ne."

"Musím se vrátit k problematice "doplňkových vakcín" (booster shots) a obávám se, že právě toto celé vyprávění bude zneužito a využito k získání bezkonkurenční moci nad námi."

"PROSÍM, varujte každého člověka, aby se nepřibližoval k doplňovaným vakcínám. Jsou naprosto zbytečné."

"Vzhledem k tomu, že nejsou potřeba, ale vyrábějí se ve farmacii a regulační orgány stojí stranou (žádné testování bezpečnosti), mohu jen usuzovat, že budou použity k nekalým účelům."

"Pokud by například někdo chtěl v příštích několika letech poškodit nebo zabít významnou část světové populace, systémy, které se nyní zavádějí, to umožní."

"Domnívám se, že je docela dobře možné, že to bude využito k masivnímu vylidňování."

 

Bílá kniha AFLDS

SMDwhitepaper

 


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Líbí se vám to? Podělte se o něj se svými přáteli!

54

Jaká je vaše reakce?

confused confused
3
confused
fail fail
2
fail
love love
0
love
lol lol
1
lol
omg omg
4
omg
win win
2
win