Kdo je Dr. Louis Fouché?


9a05ff4adb8710dbce0e018b21e22ec4 XL e1630424504557

Dr. Louis Fouché je lékařem intenzivní péče a anesteziologem ve Francii. Má sociální a antropologický pohled na svět a na péči o pacienty, díky čemuž pracuje na alternativním přístupu k dnešní ultratechnologické medicíně.

Velmi se angažoval v komunikaci o koronaviru a navrhoval lidštější a pragmatičtější přístup. Bojuje za navrácení ztracené svobody Francouzům. Chce, aby se zdravotnický systém zaměřil na detekci, izolaci a léčbu pacientů. To vše prostřednictvím uplatňování technik v domácím prostředí, které co nejvíce zamezí hospitalizaci.

" Vláda zavádí opatření nepřiměřená nebezpečí nemoci. Není důvod se toho všeho obávat. Musíte si to uvědomit, abyste mohli začít jednat."

Fouché je zastáncem mezioborového přístupu a má rád, když jsou věci propojené. Chtěl by spojit pečovatele za spravedlivou a přiměřenou zdravotní politiku tváří v tvář této zdravotní, ale především politické krizi. Tímto způsobem hodlá vést "informační válku".

Za tímto účelem založil na podzim roku 2020 "Réinfo Covid", kolektiv zdravotníků, lékařů a univerzitních vědců, které spojuje jedna myšlenka: potřeba spravedlivé a přiměřené zdravotní politiky pro Francii. K odbornosti se přidává pluralita, která tvoří největší sílu, a k ní se připojují občané, kteří chtějí hrát aktivní roli při řešení krize, jíž demokracie čelí.

 

Vytvořili "Nezávislou vědeckou radu" (Conseil Scientifique Indépendant - CSI) složenou z vědců, lékařů, lékárníků, výzkumníků a sociologů, kteří se sešli, aby se zamysleli nad otázkami covid a prozkoumali je s cílem poukázat na vědeckou realitu a především pomoci našim politickým představitelům najít řešení přizpůsobená obyvatelstvu.

 

Dnes pokračuje v boji a vysvětluje, že nošení roušky nebo očkování může být pouze výrazem přilnutí a účasti na "hygienické diktatuře" a tajných plánech vlády na kontrolu obyvatelstva. Nyní bojuje proti zdravotnímu pasu zavedenému ve Francii a odsuzuje "paranoidní totalitní hnutí" ze strany vlády, za což si vysloužil kritiku mnoha lékařů.

"Nejsme ve válce, válku vyhlásil náš prezident svému lidu, jsme v boji!"

Nemocnice, kde Fouché pracuje, nedávno oznámila jeho odchod a vyjádřila politování nad jeho postoji, které jsou "v rozporu s morálními a etickými zásadami" této instituce. Formálně instituce Louise Fouchého neodvolala, ale v jednoznačném tiskovém prohlášení se postarala o to, aby se od lékaře zcela distancovala.

Louis Fouché je skvělý lékař a velký odbojář. Dodal odvahu milionům Francouzů a ti budou po jeho boku pokračovat v boji!

Více informací o Dr. Louisi Fouchém:

 

Některá jeho videa v angličtině:

https://www.bitchute.com/video/tpH7TphBfUU7/

https://www.bitchute.com/video/Grz7gQPMqLzj/