76

Uzavírání je politicky motivované a nemá nic společného s vědou. Způsobují tichou genocidu na celém světě a zároveň umožňují největší přesun bohatství v dějinách světa.

Toto je článek, který si musíte přečíst a o kterém musíte přemýšlet, od člověka, který plně rozumí technokracii a vědecké diktatuře. Státní převrat technokracie je v plném proudu, ale zdá se, že všeobecné povědomí je ještě daleko. Mezitím jsou drcena všechna odvětví společnosti a v důsledku toho umírá stále více lidí.

Dopady globálních výluk

Michael P. Senger, právník a autor článku "China's Global Lockdown Propaganda Campaign" ze září 2020, ve svém příspěvku na Twitteru z 9. prosince 2020 zhodnotil z velké části skryté dopady globálních výluk. Přečtěte si zde.

Snímek obrazovky twitter.com

——

Jak se dalo očekávat, zastavení činnosti podniků na delší dobu vede k jejich úpadku z důvodu zhoršených peněžních toků v důsledku nedostatku příjmů. Již v srpnu 2020 agentura Bloomberg uvedla, že více než polovina majitelů malých podniků se obává, že jejich podnikání nepřežije. Měli pravdu. Přečtěte si zde.

Podle zprávy Yelp o ekonomických dopadech ze září 2020 ukončilo k 31. srpnu 2020 činnost 163 735 amerických podniků, z nichž 60%, tedy celkem 97 966 podniků, ukončilo činnost natrvalo. Přečtěte si zde.

Jak poznamenal Senger:

"To, že se "vůdci" po celém světě proměnili v tyrany, kteří se domnívají, že mají právo nechat své poddané zkrachovat, je hlavní zlo uzamčení."

Největší přesun bohatství v dějinách

Jak chrání veřejné zdraví zavření malých podniků, ale ponechání velkých obchodů v provozu? Pro takové rozhodnutí neexistuje žádný jiný důvod než přesun bohatství od malých soukromých podnikatelů k nadnárodním korporacím.

Zatímco pracující Američané byli nuceni žádat o podporu v nezaměstnanosti po desítkách milionů, pět nejbohatších lidí v USA zvýšilo v období od 18. března do 17. června 2020 své bohatství o 26%. Od začátku pandemie se kolektivní majetek 651 miliardářů v USA zvýšil o více než 36% ($1 bilionů). Majetek těchto 651 miliardářů je nyní téměř dvakrát větší než souhrnný majetek nejméně majetných 165 milionů Američanů.

Jak poznamenal Frank Clemente, výkonný ředitel organizace Americans for Tax Fairness, "nikdy předtím Amerika nezažila takovou kumulaci bohatství v tak malém počtu rukou." Přečtěte si zde.

COVID-19 zdaleka není velkým vyrovnávačem, ale největším systémem transferu bohatství v dějinách světa. Vskutku jej lze nazvat tím, čím je: krádeží majetku chudých a střední třídy ve velkém měřítku. V článku z 14. prosince 2020 v časopise The Defender je uveden přehled toho, kdo z pandemických opatření nejvíce profitoval, od finančního a technologického průmyslu až po farmaceutický a vojensko-zpravodajský sektor.

Největší zásah utrpěly podniky vlastněné menšinami

Podle článku časopisu Forbes z 10. srpna 2020 zlikvidovala pandemická opatření do konce dubna 2020 téměř polovinu všech malých podniků vlastněných černochy v USA. Cituje údaje ze zprávy newyorského Fedu (viz pdf na konci článku), podle nichž "byla pravděpodobnost uzavření podniků vlastněných černochy více než dvakrát vyšší než u jejich bělošských protějšků". Přečtěte si zde.

Zatímco celostátně reprezentativní údaje o malých podnicích ukázaly, že počet aktivních vlastníků podniků klesl mezi únorem a dubnem 2020 o 22%, počet podniků vlastněných černochy se snížil o 41%. Pokles počtu podniků vlastněných Latinoameričany činil 32%, podniků vlastněných Asiaty 26% a podniků vlastněných bělochy 17%. Podle časopisu Forbes:

"Zároveň černošské firmy, které již těžce nesly následky velké recese, vstoupily do krize se "slabší hotovostí, slabšími vztahy s bankami a již existujícími nedostatky ve financování". 'I ty nejzdravější černošské firmy byly na počátku COVID-19 finančně znevýhodněny,' uvádí zpráva."

Ohromující míra potravinové nejistoty

Již několik týdnů po vypuknutí pandemie stáli Američané fronty u potravinových bank. Článek v deníku The New York Times z 12. dubna 2020 ukazoval kilometrové fronty v Pittsburghu v Pensylvánii, Miami na Floridě a jinde. (Čtěte zde):


"V mnoha městech se fronty před potravinovými spižírnami staly do očí bijícími symboly finanční nejistoty a ukazují, jak rychle pandemie zničila finance pracujících."

 

"V San Antoniu se ve čtvrtek před svítáním začalo sjíždět 10 000 rodin do nyní zavřené výměnné haly, aby dostaly krabice s potravinami. Obvykle se při běžném rozdávání potravin dostaví 200 až 400 rodin."

 

"Je to vlna nouze," řekl Eric Cooper, prezident potravinové banky v San Antoniu. "Všichni byli propuštěni. Nejsou žádné úspory. V jejich domácím rozpočtu není žádné volno. Peníze došly. To jen ukazuje, jak jsou lidé zoufalí.""


V ostatních zemích je situace podobná. Zpráva listu Financial Times z 10. dubna 2020 cituje výsledky průzkumu, podle nichž se odhaduje, že v předchozích třech týdnech byly bez jídla přibližně 3 miliony Britů. Odhaduje se, že 1 milion lidí v té době již přišel o veškeré zdroje příjmů. Přečtěte si zde.

Anna Taylorová, výkonná ředitelka britské nadace Food Foundation, řekla deníku Financial Times, že "problém potravinové chudoby, který nebyl řešen", je nyní jasně patrný - a to pouhých několik týdnů po vypuknutí pandemie. Nyní jsme po devíti měsících a vlády po celém světě opět vyzývají k výlukám během zimních prázdnin.

Duševní zdraví se zhoršuje s rostoucím zoufalstvím

To, že nucení lidí do chudoby bude mít škodlivý vliv na jejich duševní zdraví, také není překvapivé. Kanadský průzkum z počátku října 2020 zjistil, že 22% Kanaďanů pociťuje vysokou míru úzkosti - čtyřikrát vyšší než předpandemická míra - a 13% hlásí těžké deprese. Přečtěte si zde.

Průzkum Americké psychologické asociace ze srpna 2020 ukázal, že v USA patří generace Z v tomto ohledu k nejpostiženějším, přičemž mladí dospělí ve věku 18 až 23 let hlásí nejvyšší míru stresu a deprese. Přečtěte si zde.

Více než 7 z 10 osob v této věkové skupině uvedlo během dvou týdnů před průzkumem příznaky deprese. Mezi dospívajícími ve věku 13 až 17 let uvedlo 51%, že jim pandemie znemožňuje plánovat budoucnost. Šedesát sedm procent respondentů ve věku vysokoškoláků tuto obavu potvrdilo. Přečtěte si zde.

Se zoufalstvím přicházejí problémy spojené s drogami a podle Americké lékařské asociace se epidemie předávkování drogami letos výrazně zhoršila a zkomplikovala. "Více než 40 států hlásí nárůst úmrtnosti související s opioidy a také přetrvávající obavy osob s duševním onemocněním nebo poruchou užívání návykových látek," uvádí AMA v Issue Brief aktualizovaném 9. prosince 2020. Viz pdf na konci článku.

Seznam národních zpráv zahrnutých ve zprávě AMA zahrnuje zprávy o nárůstu srdečních zástav souvisejících s předávkováním, nárůstu pouličního fentanylu, který vede k tisícům úmrtí, a o "dramatickém nárůstu" úmrtí na nelegální opioidy. Nárůsty a rekordní počty úmrtí na předávkování byly hlášeny v Alabamě, Arizoně, Arkansasu, Kalifornii, Coloradu, Delaware, District of Columbia, Illinois, na Floridě a v mnoha dalších státech.

Mladí dospělí umírají ve větším počtu než obvykle

O tom, že pandemická opatření přinášejí více škody než užitku, svědčí i údaje Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, které ukazují, že v porovnání s předchozími lety se nadměrný počet úmrtí ve věku 25 až 44 let zvýšil o pozoruhodných 26,51 %, ačkoli na tuto věkovou skupinu připadá méně než 31 % úmrtí souvisejících s COVID-19. Přečtěte si zde.

Údaje Centra pro kontrolu a prevenci nemocí

——-

Jednoduše řečeno, v naší chybné snaze zabránit starším lidem a lidem s oslabenou imunitou v úmrtí na COVID-19 obětujeme lidi, kteří jsou na vrcholu svého života. Jak poznamenal Senger:

"Podle CDC, navzdory masovému testování PCR a neúměrnému množství falešně pozitivních případů, nejméně 100 947 nadměrných úmrtí v roce 2020 nebylo vůbec spojeno s COVID-19. Jinými slovy, více než 100 000 Američanů bylo letos zavražděno jejich VLASTNÍ VLÁDOU."

Uzamčení dramaticky zvyšuje počet případů domácího násilí

Rostoucí zoufalství se odráží také ve statistikách, které ukazují dramatický nárůst domácího násilí, znásilnění, sexuálního zneužívání dětí a sebevražd. Do července 2020 hlásilo Irsko 98% nárůst počtu lidí, kteří vyhledali poradnu kvůli znásilnění a sexuálnímu zneužívání dětí. Přečtěte si zde. 

Údaje britské skupiny Women's Aid ukázaly, že 61% obětí domácího násilí uvedlo, že se zneužívání během výluky zhoršilo. Během prvních tří týdnů výluky se ve Velké Británii také zdvojnásobil počet žen, které zabil jejich domácí partner. Přečtěte si zde. 

Údaje z nemocnice v Massachusetts v USA odhalily dramatický nárůst počtu pacientů, kteří vyhledali pohotovostní péči poté, co byli zbiti svým partnerem, v devíti týdnech mezi 11. březnem a 3. květnem 2020, kdy stát nařídil uzavření škol. Přečtěte si zde.

Během této doby bylo ošetřeno 26 pacientů s poraněními způsobenými domácím násilím, která zahrnovala škrcení, bodnutí, popáleniny a střelná zranění. To je jen o jeden případ méně, než kolik jich bylo zaznamenáno ve stejném období v letech 2018 a 2019 dohromady. Jinými slovy, počet případů domácího násilí byl téměř dvojnásobný oproti roční normě pro tuto nemocnici.

Na začátku dubna 2020 varoval generální tajemník OSN Antonio Guterres před "děsivým" nárůstem celosvětového domácího násilí v souvislosti s pandemickými výlukami, protože v té době se již počet volání na linky důvěry v některých zemích zdvojnásobil. Přečtěte si zde. A zde.

Počet lidí, kteří se chtějí rozvést, byl v USA od března do června 2020 také o 34% vyšší než ve stejném období roku 2019.

Děti přivedené k utrpení nesčetnými způsoby

Zneužívání dětí je díky virtuálnímu školství méně pravděpodobné, že bude odhaleno a nahlášeno. Jak uvádí organizace Human Rights Watch (Čtěte zde):


"Více než 1,5 miliardy studentů nechodí do školy. Rozsáhlá ztráta zaměstnání a příjmů a ekonomická nejistota rodin pravděpodobně zvýší míru dětské práce, sexuálního vykořisťování, těhotenství mladistvých a dětských sňatků."

 

"Stres v rodinách, zejména v těch, které žijí v karanténě a pod uzávěrou, zvyšuje výskyt domácího násilí... "Rizika, která krize COVID-19 představuje pro děti, jsou obrovská," řekla Jo Beckerová, ředitelka pro obhajobu práv dětí v organizaci Human Rights Watch...".

 

"Během krize způsobené virem COVID-19 je méně pravděpodobné, že bude odhaleno zneužívání dětí, protože orgány na ochranu dětí omezily monitorování, aby se zabránilo šíření viru, a učitelé mají menší možnost odhalit známky špatného zacházení, protože školy jsou zavřené."


Existují však známky rostoucího zneužívání dětí, včetně britské studie, která zjistila šokující nárůst výskytu úrazů hlavy u dětí během prvního měsíce výluky ve srovnání se stejným obdobím v předchozích třech letech o 1,493%. Přečtěte si zde.

Dětem také hrozí sociální a vývojové zaostávání, i když nejsou vystaveny přímému zneužívání. V listopadu 2020 deník The Guardian uvedl, že mnoho dětí v důsledku uzavírání do věznic mentálně i fyzicky regreduje. Přečtěte si zde. 

Deník Washington Post uvedl, že se v USA prohloubily rozdíly ve školních výsledcích a že v letošním roce došlo k prudkému poklesu čtenářské gramotnosti u dětí v mateřských školách. Přečtěte si zde.

Podle časopisu The Economist snížily americké děti starší 10 let během výluky fyzickou aktivitu na polovinu a většinu času trávily hraním videoher a konzumací nezdravého jídla. Uzavření parků a pláží spolu s malými podniky a školami bylo bezpochyby jedním z nejnevědomějších a nejničivějších pandemických opatření vůbec. Přečtěte si zde.

Epidemie sebevražd

Zabránění zdravým lidem v práci a převrácení života všech lidí mělo (podle očekávání) za následek také masivní nárůst sebevražd, jejichž abnormální nárůst se projevil již několik týdnů po prvních výlukách.

Jak uvedl Robert F. Kennedy Jr. v knize "Jak vláda využívá strach k ovládání", výzkum z 80. let zjistil, že na každý nárůst nezaměstnanosti o 1 procentní bod připadá 37 000 úmrtí, 4 000 uvěznění a 3 300 hospitalizací v psychiatrických léčebnách. Kennedy rovněž cituje nedávné údaje z nemocnice v San Francisku, podle nichž zaznamenali za jediný měsíc nárůst počtu sebevražd o 1 200%.

—–

V září 2020 přijala Cookova dětská nemocnice ve Fort Worthu v Texasu rekordní počet 37 dětských pacientů, kteří se pokusili o sebevraždu. Doktorka Kia Carterová, lékařská ředitelka psychiatrie v Cookově dětské nemocnici, sdělila CBS. (Čtěte zde):

"Září 2020 bylo vůbec nejvyšším měsícem, kdy jsme v našem zdravotnickém středisku zaznamenali přijetí pacientů se sebevražednými sklony... Sebevražda se v posledním roce stala druhou nejčastější příčinou úmrtí dětí a dospívajících, zatímco před dvěma lety byla třetí nejčastější příčinou úmrtí."

V Japonsku, které ani nezavedlo výluky, zemřelo podle vládních statistik v říjnu na sebevraždu více lidí, než kolik jich zemřelo na COVID-19 za celý rok. Přečtěte si zde.

Zatímco k 27. listopadu 2020 zemřelo na COVID-19 pouze 2 087 Japonců, jen v říjnu to bylo 2 153 sebevražd. Lví podíl na sebevraždách mají ženy a na horkých linkách se objevují i zprávy o tom, že se ženy z čirého zoufalství svěřují s myšlenkami na zabití svých dětí.

Rozvojové země jsou na tom ještě hůře

Jakkoli jsou všechny tyto statistiky hrozné, nedají se srovnat s tragédiemi, které se odehrávají v rozvojových zemích. V Indii uvízly na počátku pandemie miliony migrujících dělníků bez možnosti obživy a nemohly opustit města kvůli zákazu vstupu. Přečtěte si zde. 

Koncem dubna 2020 se v Jihoafrické republice táhly kilometrové fronty na jídlo a v Saúdské Arábii byly podle zprávy deníku The Telegraph z 30. srpna 2020 "stovky, ne-li tisíce" afrických migrantů - většinou etiopských mužů - ponechány zemřít na nedostatek jídla a vody v detenčních centrech COVID-19 poté, co bylo v dubnu vyhlášeno moratorium na deportace. Přečtěte si zde.

—–

Organizace spojených národů odhaduje, že reakce na pandemii "uvrhla dalších 150 milionů dětí do vícerozměrné chudoby - bez vzdělání, zdraví, bydlení, výživy, hygienických zařízení nebo vody", a na konci dubna 2020 varovala, že svět čelí "hladomoru biblických rozměrů, přičemž čas na akci je omezený, než si hladomor vyžádá stovky milionů životů". Přečtěte si zde.

Pandemie zvýrazňují již existující nerovnosti v oblasti zdraví

Stále větší počet lékařů, akademiků a vědců nyní zpochybňuje oprávněnost používání PCR testů k diagnostice "případů", užitečnost obličejových masek, pochybnou klasifikaci úmrtí na COVID-19 a potlačování vědecky ověřených metod prevence a léčby, jakož i bezpečnost a užitečnost vakcín proti COVID-19.

Ve všech těchto oblastech existují jasné problémy, ale otázky a logické myšlení se setkávaly a stále setkávají s tvrdým odporem a odmítnutím. Ti, kteří jsou v čele reakcí na pandemii, se téměř bez výjimky neostýchají cenzurovat protiargumenty.

Pokud jde o samotné onemocnění, víme, že některé komorbidity významně zvyšují riziko komplikací a úmrtí. Mezi ty hlavní patří obezita, inzulínová rezistence a nedostatek vitaminu D.

Ačkoli jsou tyto stavy celkově výjimečně časté, jsou zvláště rozšířené v černošských a domorodých komunitách, a v kombinaci s nedostatečným přístupem ke zdravotní péči jsou tyto skupiny také neúměrně postiženy COVID-19. Přečtěte si zde.  

COVID-19 je třídní válka

Ačkoli média a politické a ekonomické instituce tvrdí, že pandemický příběh je založen na vědeckém konsenzu, zjevně tomu tak není. Neexistují například žádné důkazy podporující univerzální používání roušek a ještě menší vědecká podpora existuje pro uzamčení - strategii založenou na středoškolském projektu, který získal třetí místo. Přečtěte si zde. 

Nyní, když mnoho malých podniků kvůli několikaměsíčnímu uzavření trhu práce krachuje a možnosti zaměstnání vypadají bezútěšně, se světoví lídři náhle připojují ke Světovému ekonomickému fóru a vyzývají k velkému resetu ekonomiky. Přečtěte si zde. 

To je sotva náhodná shoda okolností. Tento plán, na němž se pracuje již desítky let, ještě více posílí a obohatí bohaté, nikým nevolené mocipány, zatímco všechny ostatní zotročí a zbídačí. Skutečnost, že pandemie byla využita k přesunu bohatství od chudých a střední třídy k ultrabohatým, je v tuto chvíli každému jasná. Jak uvádí psychologytoday. (Čtěte zde):

"Pandemie COVID nebyla "velkým vyrovnávačem", jak naznačují například guvernér New Yorku Andrew Cuomo a členové Světového ekonomického fóra. Spíše prohloubila stávající nerovnosti podle pohlaví, rasy a ekonomické třídy po celém světě."

Globální restrukturalizace

V tuto chvíli by mělo být každému, kdo dává pozor, jasné, že pandemie se prodlužuje a zveličuje z nějakého důvodu, a není to proto, že by šlo o život. Právě naopak.

Jde o trik, jak doslova zotročit globální populaci v rámci digitálního systému dohledu - systému tak nepřirozeného a nelidského, že by se žádná rozumná populace nikdy dobrovolně nevydala touto cestou. Viz pdf na konci článku.

"Velký reset" se snaží ... rozšířit kontrolu korporací nad přírodními zdroji a státní dohled nad jednotlivci," píše IPS News.

"V postpandemickém 'Velkém resetu' by mimo technologicko-korporátní propojení, kterému dominují monolitické agrobyznysové, farmaceutické, komunikační, obranné a další vzájemně propojené korporace a jim sloužící vlády a média, nezbylo mnoho života."

Zastánci "velkého resetu" si představují "Brave New World", kde "nebudete nic vlastnit. A budete šťastní. Cokoli budete chtít, si pronajmete a doručí vám to drony.

Je však pravděpodobnější, že tato revoluce vedená elitami učiní z velké většiny lidstva bezmocný přívěsek technologie s malým vědomím a smyslem života."

Mělo by být také jasné, že většina, ne-li všechna pandemická omezení svobody se mají stát trvalými. Jinými slovy, uplynulých devět měsíců bylo předobrazem světa, který chce technokratická elita zavést jako součást nového společenského a ekonomického řádu.

If this is the first time you’re hearing any of this, be sure to read:

Who Pressed the Great Reset Button?:

The Pressing Dangers of Technocracy:

The Global Takeover Is Underway:

Coronavirus Fraud Scandal — The Biggest Fight Has Just Begun:

 

Nyní je čas se bránit

Je důležité si uvědomit, že nyní je čas se bránit: postavit se všem protiústavním nařízením. Jakmile bude "nový světový řád" zaveden, nebudete s tím už moci nic dělat.

Váš život - vaše zdraví, vzdělávací a pracovní příležitosti, vaše finance i vaše identita - budou natolik propojeny s automatizovanou technologickou infrastrukturou, že jakýkoli pokus o vymanění se z ní bude mít za následek zablokování nebo vymazání ze systému, takže nebudete mít možnost se učit, pracovat, cestovat ani obchodovat.

Vím, že to zní přitažené za vlasy, ale když technokratický plán dotáhnete do nevyhnutelného konce, v podstatě to tak dopadne. Varovná znamení jsou všude kolem nás, pokud jsme ochotni vidět, jaká ve skutečnosti jsou. Jedinou otázkou nyní je, zda je dost lidí ochotno se tomu postavit, aby se něco změnilo.

Nejdůležitější ze všeho je potřeba zbavit se strachu. Právě vystrašená veřejnost umožňuje technokratické elitě diktovat budoucnost a zbavovat nás osobních svobod. Je to strach, který umožňuje rozkvět tyranie. Opravdu se podívejte na data, abyste sami viděli, že panika je neopodstatněná a že takzvaná "řešení" pandemie jsou ve skutečnosti cestou totální destrukce.

Tato destrukce - morální i ekonomická - je nutná, aby mohlo dojít k velkému resetu. Technokratická elita potřebuje, aby se všechno a všichni rozpadli, aby ospravedlnila zavedení svého nového systému. Bez tohoto zoufalství by nikdo nesouhlasil s tím, co plánují.

Praktické strategie, jak můžete reagovat na všechny tyranské zásahy, které nám byly vnuceny, najdete v rozhovoru Jamese Corbetta s Howardem Lichtmanem níže. Doporučuji také přečíst si knihu "Ústavní šerifové jsou rozdílem mezi svobodou a tyranií". Přečtěte si zde.

—–

V neposlední řadě je nyní také čas převzít kontrolu nad vlastním zdravím. Dejte si záležet na tom, abyste o sebe skutečně pečovali. Nezapomeňte, že inzulínová rezistence, obezita a nedostatek vitaminu D jsou na vrcholu seznamu komorbidit, které významně zvyšují riziko komplikací a úmrtí na COVID-19.

Tyto faktory jsou také základem řady dalších chronických onemocnění, včetně psychických problémů, takže pokud je budete řešit, zvýšíte své šance, že toto náročné období zvládnete se zdravím a zdravým rozumem. Spoustu informací o tom, jak všechny tyto problémy zvrátit, najdete v mém archivu článků.

Viz také

Dvojí nebezpečí: Koncentrované účinky COVID-19 na zdraví a bohatství v černošských komunitách

DoubleJeopardy_COVID19andBlackOwnedBusinesses

 

AMA - Stručný přehled problematiky

issue-brief-increases-in-opioid-related-overdose

 

WEF - Digitální transformace jako hnací síla velkého přerodu 2020

WEF_Digital_Transformation_Powering_the_Great_Reset_2020

 


, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Líbí se vám to? Podělte se o něj se svými přáteli!

76

Jaká je vaše reakce?

confused confused
1
confused
fail fail
0
fail
love love
2
love
lol lol
2
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win